Windows Hosting

Start
36.000
vnđ/tháng

300MB

Dung lượng

5GB

Băng thông
 

10

Địa chỉ Email
 

0

Addon Domain
 

3

Sub Domain
 

3

Park Domain
 

1

MS SQL Server

0

My SQL

Start Plus
63.000
vnđ/tháng

600MB

Dung lượng

15GB

Băng thông
 

15

Địa chỉ Email
 

0

Addon Domain
 

Unlimited 

Sub Domain

Unlimited 

Park Domain

1

MS SQL Server
 

0

My SQL

Silver
90.000
vnđ/tháng

800MB

Dung lượng

Unlimited 

Băng thông

25

Địa chỉ Email
 

0

Addon Domain
 

Unlimited 

Sub Domain

Unlimited 

Park Domain

MS SQL Server

1

My SQL

Silver Plus
135.000
vnđ/tháng

1.100MB

Dung lượng

Unlimited 

Băng thông

40

Địa chỉ Email
 

1

Addon Domain
 

Unlimited 

Sub Domain

Unlimited 

Park Domain

MS SQL Server

1

My SQL

Gold
160.000
vnđ/tháng

1.500MB

Dung lượng

Unlimited 

Băng thông

Unlimited 

Địa chỉ Email

2

Addon Domain
 

Unlimited 

Sub Domain

Unlimited 

Park Domain

MS SQL Server

1

My SQL

Gold Plus
250.000
vnđ/tháng

3.000MB

Dung lượng

Unlimited 

Băng thông

Unlimited 

Địa chỉ Email

3

Addon Domain
 

Unlimited 

Sub Domain

Unlimited 

Park Domain

MS SQL Server

1

My SQL

Platinum
380.000
vnđ/tháng

5.000MB

Dung lượng

Unlimited 

Băng thông

Unlimited 

Địa chỉ Email

4

Addon Domain
 

Unlimited 

Sub Domain

Unlimited 

Park Domain

11 

MS SQL Server

1

My SQL

Platinum Plus
490.000
vnđ/tháng

7.000MB

Dung lượng

Unlimited 

Băng thông

Unlimited 

Địa chỉ Email

5

Addon Domain
 

Unlimited 

Sub Domain

Unlimited 

Park Domain

15

MS SQL Server
 

1

My SQL 

Có thể đây là dịch vụ bạn cần !

Trao đổi với nhân viên kinh doanh
Đóng lại
  • Bạn cần trao đổi với nhân viên kinh doanh
Đóng lại

Bạn đang trao đổi với

Vui lòng điền thông tin của quý khách:
Thêm tập tin
Thêm tập tin

Đánh giá của quý khách về nhân viên: