facebook com

KIỂM TRA THÔNG TIN RÒ RỈ

Vừa qua, các khách hàng Mắt Bão lo lắng việc thông tin của mình có bị rò rỉ hay không

khi mua hàng trên website TMĐT.

Do đó, Mắt Bão cung cấp công cụ để quý khách hàng có thể tự kiểm tra

và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp.Nhập tên và Email của bạn vào để kiểm tra

Phương pháp: Chúng tôi thực hiện so trùng giữa thông tin bạn nhập (tên và địa chỉ email) với danh sách bị rò rỉ để cảnh báo.
Lưu ý: Việc sử dụng thông tin này là quyết định của bạn. Mắt Bão không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng thông tin này của bạn cũng như các kết quả của chúng.