facebook com

Comodo SSL

Website của bạn có sử dụng SSL sẽ làm tăng độ tin cậy cho khách hàng và được Google ưu tiên tìm kiếm.

Comodo
Positive SSL

225.000

đ/Năm

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): Không

Độ tin cậy: Cơ bản

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Comodo
SSL UCC

2.800.000

đ/Năm

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm 02 website miễn phí (SANs)

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Comodo
Premium WildCard

5.445.000

đ/Năm

Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ

Bảo mật thêm website (SANs): Không

Độ tin cậy: Mạnh mẽ

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Comodo
SSL Wildcard

4.160.000

đ/Năm

Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ

Bảo mật thêm website (SANs): Không

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Comodo
SSL

805.000

đ/Năm

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): Không

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Comodo
SSL EV

4.445.000

đ/Năm

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): Không

Độ tin cậy: Cao nhất

Thanh địa chỉ màu xanh:

So sánh tính năng

Comodo EV
Multi-Domain SSL

10.630.000

đ/Năm

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm 02 website miễn phí (SANs)

Độ tin cậy: Cao nhất

Thanh địa chỉ màu xanh:

So sánh tính năng

Các gói dịch vụ comodo ssl đã bao gồm:

 • Độ mạnh mã hóa đến 256 bit

 • Hỗ trợ tất cả trình duyệt và thiết bị di động

 • Triển khai không giới hạn server

 • Cấp phát thêm theo yêu cầu trong suốt thời hạn của chứng thư

 • Độ dài của khóa 2048 bit

 • Dấu site seal bảo mật

 • Tăng thứ hạng Google cho website của bạn

Tính năng comodo SSL

Positive
SSL
Comodo
SSL
Comodo
SSL UCC
Comodo
SSL EV
Comodo
SSL Wildcard
Comodo PremiumSSL
Wildcard
Comodo EV
Multi-Domain SSL
Khả năng mã hóa Mã hóa đơn giản cho 1 website Đảm bảo nhanh chóng và dễ dàng cho 1 website Tiết kiệm chi phí, đảm bảo cho nhiều tên miền trong 1 chứng thực Mức mã hóa cao nhất Đảm bảo nhanh chóng và dễ dàng không giới hạn tên miền con Mức mã hóa mạnh mẽ không giới hạn tên miền con Mã hóa tối đa và an toàn cho nhiều tên miền
Số tên miền được bảo mật 1 1 1 1 Không giới hạn Subdomain Không giới hạn Subdomain 1
Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh
Độ tin cậy Cơ bản Cao Cao Cao nhất Cao Mạnh mẽ Cao nhất
Cho phép đăng ký 1-2 năm 1-2 năm 1-2 năm 1-2 năm 1-2 năm 1-2 năm 1-2 năm
Phương thức chứng thực Chứng thực qua tên miền Chứng thực qua tên miền Chứng thực theo thông tin doanh nghiệp Chứng thực theo thông tin doanh nghiệp và nâng cao Chứng thực qua tên miền Chứng thực qua tên miền, doanh nghiệp Chứng thực theo thông tin doanh nghiệp và nâng cao.
Thời gian cấp phát 30 phút 30 phút 30 phút 1-3 ngày 30 phút 30 phút 1-3 ngày
Hỗ trợ SANs
Dấu hiệu bảo mật comodo secure comodo secure comodo secure comodo secure comodo secure comodo secure comodo secure
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7

thủ tục và hồ sơ comodo ssl


Essential và Essential Wildcard

Mục đích Xác thực tên miền và bảo vệ băng thông
Lợi ích Chi phí thấp - Xác thực nhanh
Hạn chế Không hiển thị tên doanh nghiệp tại cả trình duyệt và thuộc tính chứng thư
Đối tượng Các doanh nghiệp không đòi hỏi tính xác thực website cao để dùng cho các dịch vụ login và ứng dụng nội bộ

Hồ sơ bao gồm

 • Thông tin về chủ sở hữu tên miền đăng ký sử dụng chứng thư (WHOIS)

Premium Wildcard, Instant, EV và EV SGC

Mục đích Xác thực tên miền, tên tổ chức và bảo vệ băng thông
Lợi ích Tên doanh nghiệp được hiển thị trong thuộc tính của chứng thư, Thanh địa chỉ màu xanh
Hạn chế Thanh địa chỉ không hiển thị màu xanh nếu sử dụng gói Premium Wildcard
Đối tượng Các doanh nghiệp muốn được xác thực, nhận diện website, tăng độ tin cậy với người truy nhập

Hồ sơ bao gồm

 • Thông tin về chủ sở hữu tên miền đăng ký sử dụng chứng thư (WHOIS)
 • Thông tin của doanh nghiệp trên Trang Vàng (Yellow Page) hoặc Trang Dun & Bradstreet (D&B)
 • Thông tin trên cổng đăng kí kinh doanh hoặc bản dịch tiếng anh của giấy phép kinh doanh có công chứng nếu là doanh nghiệp trực thuộc cơ quan nhà nước.
 • Tham khảo hướng dẫn khai báo thông tin doanh nghiệp Tại đây
Xem chi tiết