facebook com

Cloud Server Windows

Đã bao gồm bản quyền Windows server 2016

Thời gian hoạt động (uptime) 99.9%

Cam kết hiệu năng (IOPs) và bồi thường bằng tài chính

CS1-Windows
899.000
VNĐ/THÁNG

Thanh toán trước tháng

Cloud Storage 60 GB

RAM 4 GB

CPU 2 Core


CS2-Windows
979.000
VNĐ/THÁNG

Thanh toán trước tháng

Cloud Storage 60 GB

RAM 4 GB

CPU 3 Core


CS3-Windows
1.249.000
VNĐ/THÁNG

Thanh toán trước tháng

Cloud Storage 80 GB

RAM 6 GB

CPU 3 Core


CS4-Windows
1.329.000
VNĐ/THÁNG

Thanh toán trước tháng

Cloud Storage 80 GB

RAM 6 GB

CPU 4 Core


CS5-Windows
1.599.000
VNĐ/THÁNG

Thanh toán trước tháng

Cloud Storage 100 GB

RAM 8 GB

CPU 4 Core


CS6-Windows
1.799.000
VNĐ/THÁNG

Thanh toán trước tháng

Cloud Storage 120 GB

RAM 8 GB

CPU 6 Core


CS7-Windows
2.299.000
VNĐ/THÁNG

Thanh toán trước tháng

Cloud Storage 140 GB

RAM 12 GB

CPU 6 Core


CS8-Windows
2.489.000
VNĐ/THÁNG

Thanh toán trước tháng

Cloud Storage 160 GB

RAM 12 GB

CPU 8 Core


So sánh tính năng
Cloud server
Server thông thường
Lợi ích
Bổ sung thêm CPU
Bằng Click chuột
Thủ công
Bổ sung thêm RAM
Bằng Click chuột
Thủ công
Tính liên tục
Rất cao 99.9%
Thấp
Tính mở rộng
Linh hoạt
Hạn chế
Khởi tạo
Chỉ tối đa 30 phút
Mất hàng giờ
Công nghệ lưu trữ
Virtuozzo Storage
Raid
Tính năng và cấu hình
Tính sẵn sàng
Rất cao
Bình thường
Hiệu năng
200%
100%
Truy cập từ xa
Auto KVM, RDP/SSH
Auto KVM, RDP/SSH
Control Panel
Stop, Start, Reload, Install OS
Khả năng nâng cấp
Phút
Từ 4 - 48 giờ
Khả năng ứng cứu
Cấp tạm RAM, CPU trong 24 giờ
Nâng cấp OS
Tự động
Hệ thống lưu trữ
Cloud SAN / Distributed
Local HDD/RAID
Hệ thống lưu đệm SSD(Cache)
SSD Enterprise
CPU
Intel Xeon VT-x từ 8-40 Cores
Tùy chọn
RAM
Từ 8-24 GB
Tùy chọn
HDD
Tối đa 250 GB / Drive
Tùy chọn
Public IP
01 Public IP
01 Public IP
Công nghệ ảo hóa
CT hoặc VM
Sao lưu dữ liệu
Sao lưu độc lập