Tên miền cho dịch vụ

Hướng dẫn cách nhập: nhập tên miền mong muốn không chứa dấu (.) và phần mở rộng sau đó chọn tên miền mở rộng từ danh sách có sẵn

Hướng dẫn cách nhập: nhập tên miền chứa dấu (.) và phần mở rộng (vd:matbao.com)

CHỌN TÊN MIỀN CHO DỊCH VỤ