facebook com
Gần xong rồi! Đây là những tùy chọn thêm cho riêng bạn.
Email chuyên nghiệp theo tên miền
Sở hữu email theo tên miền riêng dễ dàng gây dựng lòng tin với khách hàng, điều mà những email miễn phí không làm được.
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0 đ

828.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

82.800 đ

1.656.000 đ

1.573.200 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

248.400 đ

2.484.000 đ

2.235.600 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

621.000 đ

4.140.000 đ

3.519.000 đ

Xem thêm gói khác
411.600 đ
588.000 đ
19.000 đ/tháng
Lưu trữ dự phòng dữ liệu email của bạn với một bản sao lưu hàng ngày, mỗi tháng
11.900 đ
17.000 đ