facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Email chuyên nghiệp theo tên miền
Sở hữu email theo tên miền riêng dễ dàng gây dựng lòng tin với khách hàng, điều mà những email miễn phí không làm được.
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

8.388.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

1.677.600đ

16.776.000 đ

15.098.400 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

3.774.600đ

25.164.000 đ

21.389.400 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

10.485.000đ

41.940.000 đ

31.455.000 đ

Lưu trữ dự phòng dữ liệu email của bạn với một bản sao lưu hàng ngày, mỗi tháng
11.900 đ
17.000 đ

dich-vu-tao-chu-ky-Canvato
468.000 đ 0 đ /năm