facebook com
Email chuyên nghiệp theo tên miền Email chuyên nghiệp theo tên miền
Sở hữu email theo tên miền riêng dễ dàng gây dựng lòng tin với khách hàng, điều mà những email miễn phí không làm được.
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

8.388.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

1.677.600đ

16.776.000

15.098.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

3.774.600đ

25.164.000

21.389.400đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

10.485.000đ

41.940.000

31.455.000đ

Lưu trữ dự phòng dữ liệu email của bạn với một bản sao lưu hàng ngày, mỗi tháng
11.900 đ
17.000 đ
dich-vu-tao-chu-ky-Canvato
0 đ /năm
468.000 đ /năm