facebook com
Email chuyên nghiệp theo tên miền Email chuyên nghiệp theo tên miền
Sở hữu email theo tên miền riêng dễ dàng gây dựng lòng tin với khách hàng, điều mà những email miễn phí không làm được.
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

1.198.800đ

11.988.000

10.789.200đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

3.596.400đ

23.976.000

20.379.600đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

7.192.800đ

35.964.000

28.771.200đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

11.988.000đ

59.940.000

47.952.000đ

Lưu trữ dự phòng dữ liệu email của bạn với một bản sao lưu hàng ngày, mỗi tháng
11.900 đ
17.000 đ
dich-vu-tao-chu-ky-Canvato
0 đ /năm
468.000 đ /năm