facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Email chuyên nghiệp theo tên miền
Sở hữu email theo tên miền riêng dễ dàng gây dựng lòng tin với khách hàng, điều mà những email miễn phí không làm được.
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

228.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

45.600đ

456.000 đ

410.400 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

102.600đ

684.000 đ

581.400 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

285.000đ

1.140.000 đ

855.000 đ

Lưu trữ dự phòng dữ liệu email của bạn với một bản sao lưu hàng ngày, mỗi tháng
11.900 đ
17.000 đ

dich-vu-tao-chu-ky-Canvato
468.000 đ 0 đ /năm