facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Email chuyên nghiệp theo tên miền
Sở hữu email theo tên miền riêng dễ dàng gây dựng lòng tin với khách hàng, điều mà những email miễn phí không làm được.
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

228.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

22.800đ

456.000 đ

433.200 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

68.400đ

684.000 đ

615.600 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

171.000đ

1.140.000 đ

969.000 đ

19.000 đ/tháng
Lưu trữ dự phòng dữ liệu email của bạn với một bản sao lưu hàng ngày, mỗi tháng
11.900 đ
17.000 đ

dich-vu-tao-chu-ky-Canvato
468.000 đ 234.000 đ /năm