facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Email chuyên nghiệp theo tên miền
Sở hữu email theo tên miền riêng dễ dàng gây dựng lòng tin với khách hàng, điều mà những email miễn phí không làm được.
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

588.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

58.800đ

1.176.000 đ

1.117.200 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

176.400đ

1.764.000 đ

1.587.600 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

441.000đ

2.940.000 đ

2.499.000 đ

19.000 đ/tháng
Lưu trữ dự phòng dữ liệu email của bạn với một bản sao lưu hàng ngày, mỗi tháng
11.900 đ
17.000 đ

dich-vu-tao-chu-ky-Canvato
468.000 đ 234.000 đ /năm