facebook com
  • Đăng ký mua tên miền, Domain, Thuê Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Gần xong rồi! Đây là những tùy chọn thêm cho riêng bạn.
Email chuyên nghiệp theo tên miền
Sở hữu email theo tên miền riêng dễ dàng gây dựng lòng tin với khách hàng, điều mà những email miễn phí không làm được.
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0 đ

1.188.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

118.800 đ

2.376.000 đ

2.257.200 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

356.400 đ

3.564.000 đ

3.207.600 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

891.000 đ

5.940.000 đ

5.049.000 đ

Xem thêm gói khác
19.000 đ/tháng
Lưu trữ dự phòng dữ liệu email của bạn với một bản sao lưu hàng ngày, mỗi tháng
11.900 đ
17.000 đ

dich-vu-tao-chu-ky-Canvato