facebook com

TIN CÔNG NGHỆ

Cá nhân được đăng ký tên miền .Vn các đuôi nào?

admin | 29/05/2013 1:13:10 CH

Cá nhân được đăng ký tên miền .Vn các đuôi nào?

Được sửa lúc Thứ Tư, 29 Tháng Năm 2013 13:13 by Administrator — Categorized as: Domain

Theo cấu trúc tên miền ".vn" được quy định tại khoản 1 mục II Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, cá nhân được đăng ký tên miền ".vn" các đuôi sau:

- .VN: Tên miền Quốc gia Việt Nam cấp cao nhất.
- .COM.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại.
- .BIZ.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, tương đương tiên miền .COM.VN
- .EDU.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
- .NET.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng.
- .AC.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.
- .PRO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
- .INFO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, cung cấp thông tin.
- .HEALTH.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế.
- .NAME.VN: Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet.
- Các tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (.thanhhoa.vn, . danang.vn, .thanhphohochiminh.vn, .hanoi.vn....)
admin
Theo: https://www.matbao.com