matbao network

Cloud Hosting Windows

Cloud Host 1 - Windows Cơ bản để khởi đầu 1 trang web
36.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng 300 MB

Băng thông 5 GB

Địa chỉ Email 10

Website 1

So sánh tính năng

Cloud Host 2 - Windows Thêm lưu lượng lưu trữ cho trang web phát triển
63.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng 750 MB

Băng thông 15 GB

Địa chỉ Email 15

Website 1

So sánh tính năng

Cloud Host 3 - Windows Tăng lưu trữ, email và băng thông
90.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng 1500 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email 30

Website 1

So sánh tính năng

Cloud Host 4 - Windows Thêm website và không còn lo về băng thông
135.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng 2000 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email 80

Website 2

So sánh tính năng

Cloud Host 5 - Windows Lưu lượng truy cập và địa chỉ email không giới hạn
230.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng 5000 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email Không giới hạn

Website 4

So sánh tính năng

Cloud Host 6 - Windows Dành cho doanh nghiệp có nhiều trang web
400.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng 10000 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email Không giới hạn

Website 6

So sánh tính năng

Bảng điều khiển chuyên nghiệp Plesk ONYX
So sánh gói hosting
Gói dịch vụ Cloud Host 1 (Windows) Cloud Host 2 (Windows) Cloud Host 3 (Windows) Cloud Host 4 (Windows) Cloud Host 5 (Windows) Cloud Host 6 (Windows)
Dung lượng 300 MB 750 MB 1500 MB 2000 MB 5000 MB 10000 MB
Băng thông 5 GB 15 GB Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Địa chỉ Email 10 15 30 80 Không giới hạn Không giới hạn
Addon Domain 0 0 0 1 3 5
Sub Domain 3 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Park Domain 3 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
SQL Server 1 1 3 5 9 15
MySQL 0 0 1 1 1 1
Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay
Tính năng cloud hosting
Windows
Linux
Email
POP3/SMTP
WebMail
Duyệt webmail bằng di động
Email forward
Bằng số lượng hộp thư POP3
Email Alias
Bằng số lượng hộp thư POP3
Email Auto-Responser
Catch All Email Address
Chống Virus và Spam
Sender ID (SPF)