matbao network

Cloud Wordpress Hosting

Tính năng quản lý chuyên dụng cho WordPress trên nền tảng điện toán đám mây sẽ giúp cho website của bạn hoạt động hiệu quả và an toàn.

Cloud WP1
49.000
vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ  500 MB

Băng thông 10 GB

Địa chỉ email 10

1 Website

Bảo mật website (SSL) Không

So sánh tính năng

Cloud WP2
89.000
vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ  1000 MB

Băng thông 18 GB

Địa chỉ email 20

1 Website

Bảo mật website (SSL) 1

So sánh tính năng

Cloud WP3
129.000
vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ  1500 MB

Băng thông 30 GB

Địa chỉ email 30

1 Website

Bảo mật website (SSL) 1

So sánh tính năng

Cloud WP4
169.000
vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ  2000 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ email 50

2 Website

Bảo mật website (SSL) 2

So sánh tính năng

Cloud WP5
269.000
vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ  3500 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ email Không giới hạn

3 Website

Bảo mật website (SSL) 3

So sánh tính năng

Cloud WP6
369.000
vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ  8000 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ email Không giới hạn

5 Website

Bảo mật website (SSL) 5

So sánh tính năng

ĐỐI TÁC
;