matbao network

Cloud Wordpress Hosting

Cloud WP1
49.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng  500 MB

Băng thông 10 GB

Địa chỉ Email 10

1 Website

Bảo mật website (SSL) Không

So sánh tính năng

Cloud WP2
89.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng  1500 MB

Băng thông 20 GB

Địa chỉ Email 20

1 Website

Bảo mật website (SSL) 1

So sánh tính năng

Cloud WP3
129.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng  2000 MB

Băng thông 30 GB

Địa chỉ Email 30

1 Website

Bảo mật website (SSL) 1

So sánh tính năng

Cloud WP4
169.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng  3000 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email 50

2 Website

Bảo mật website (SSL) 2

So sánh tính năng

Cloud WP5
269.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng  5000 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email Không giới hạn

3 Website

Bảo mật website (SSL) 3

So sánh tính năng

Cloud WP6
369.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng  10000 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email Không giới hạn

5 Website

Bảo mật website (SSL) 5

So sánh tính năng

ĐỐI TÁC