matbao network

CLOUD WORDPRESS HOSTING

Cloud WP1 Cơ bản để khởi đầu 1 trang web WordPress
49.000
VND/MONTH

Storage  500 MB

Bandwidth 10 GB

Emails 10

Website 1

Website security (SSL) No

Compare Features

Cloud WP2 Thêm lưu lượng lưu trữ cho trang web phát triển
89.000
VND/MONTH

Storage  1500 MB

Bandwidth 20 GB

Emails 20

Website 1

Website security (SSL) Free

Compare Features

Cloud WP3 Tăng cường bảo mật và thêm nhiều email
129.000
VND/MONTH

Storage  2000 MB

Bandwidth 30 GB

Emails 30

Website 1

Website security (SSL) Free

Compare Features

Cloud WP4 Thêm website và không còn lo về băng thông
169.000
VND/MONTH

Storage  3000 MB

Bandwidth Unlimited

Emails 50

Website 2

Website security (SSL) Free

Compare Features

Cloud WP5 Lưu lượng truy cập và địa chỉ email không giới hạn
269.000
VND/MONTH

Storage  5000 MB

Bandwidth Unlimited

Emails Unlimited

Website 3

Website security (SSL) Free

Compare Features

Cloud WP6 Dành cho doanh nghiệp có nhiều trang web
369.000
VND/MONTH

Storage  10000 MB

Bandwidth Unlimited

Emails Unlimited

Website 5

Website security (SSL) Free

Compare Features