matbao network

Cloud Wordpress Hosting

Cloud WP1
49.000
vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ  500 MB

Băng thông 10 GB

Địa chỉ email 10

1 Website

Bảo mật website (SSL) Không

So sánh tính năng

Cloud WP2
89.000
vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ  1000 MB

Băng thông 18 GB

Địa chỉ email 20

1 Website

Bảo mật website (SSL) 1

So sánh tính năng

Cloud WP3
129.000
vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ  1500 MB

Băng thông 30 GB

Địa chỉ email 30

1 Website

Bảo mật website (SSL) 1

So sánh tính năng

Cloud WP4
169.000
vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ  2000 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ email 50

2 Website

Bảo mật website (SSL) 2

So sánh tính năng

Cloud WP5
269.000
vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ  3500 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ email Không giới hạn

3 Website

Bảo mật website (SSL) 3

So sánh tính năng

Cloud WP6
369.000
vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ  8000 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ email Không giới hạn

5 Website

Bảo mật website (SSL) 5

So sánh tính năng

ĐỐI TÁC