facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

588.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

117.600đ

1.176.000 đ

1.058.400 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

264.600đ

1.764.000 đ

1.499.400 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

735.000đ

2.940.000 đ

2.205.000 đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
330.000  đ