facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

468.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

93.600đ

936.000 đ

842.400 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

210.600đ

1.404.000 đ

1.193.400 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

585.000đ

2.340.000 đ

1.755.000 đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
330.000  đ