facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

468.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

46.800đ

936.000 đ

889.200 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

140.400đ

1.404.000 đ

1.263.600 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

351.000đ

2.340.000 đ

1.989.000 đ

19.000 đ/ tháng
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
330.000  đ