facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Gần xong rồi! Đây là những tùy chọn thêm cho riêng bạn.
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0 đ

468.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

46.800 đ

936.000 đ

889.200 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

140.400 đ

1.404.000 đ

1.263.600 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

351.000 đ

2.340.000 đ

1.989.000 đ

Xem thêm gói khác
19.000 đ/ tháng
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
330.000  đ