facebook com
Gần xong rồi! Đây là những tùy chọn thêm cho riêng bạn.
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0 đ

588.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

58.800 đ

1.176.000 đ

1.117.200 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

176.400 đ

1.764.000 đ

1.587.600 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

441.000 đ

2.940.000 đ

2.499.000 đ

Xem thêm gói khác
19.000 đ/ tháng
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
372.000  đ