facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

588.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

58.800đ

1.176.000 đ

1.117.200 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

176.400đ

1.764.000 đ

1.587.600 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

441.000đ

2.940.000 đ

2.499.000 đ

19.000 đ/ tháng
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
372.000  đ