facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

828.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

165.600đ

1.656.000 đ

1.490.400 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

372.600đ

2.484.000 đ

2.111.400 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

1.035.000đ

4.140.000 đ

3.105.000 đ

19.000 đ/ tháng
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
330.000  đ