facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

708.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

141.600đ

1.416.000

1.274.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

318.600đ

2.124.000

1.805.400đ

Đăng ký 4 năm

Tiết kiệm

566.400đ

2.832.000

2.265.600đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

885.000đ

3.540.000

2.655.000đ

Đăng ký 6 năm

Tiết kiệm

1.062.000đ

4.248.000

3.186.000đ

Đăng ký 7 năm

Tiết kiệm

1.239.000đ

4.956.000

3.717.000đ

Đăng ký 8 năm

Tiết kiệm

1.416.000đ

5.664.000

4.248.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ