facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

708.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

70.800đ

1.416.000 đ

1.345.200 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

212.400đ

2.124.000 đ

1.911.600 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

531.000đ

3.540.000 đ

3.009.000 đ

19.000 đ/ tháng
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
330.000  đ