facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

948.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

189.600đ

1.896.000 đ

1.706.400 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

426.600đ

2.844.000 đ

2.417.400 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

1.185.000đ

4.740.000 đ

3.555.000 đ

19.000 đ/ tháng
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
372.000  đ