facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

948.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

189.600đ

1.896.000

1.706.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

426.600đ

2.844.000

2.417.400đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

1.185.000đ

4.740.000

3.555.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
Quà tặng -Tăng tiện ích và an toàn cho Windows Hosting bằng bản quyền cao cấp. Ưu đãi giới hạn.
0 đ
372.000  đ/năm
Bản quyền Windows dành cho Windows hosting
0 đ
252.000 đ
Bảng điều khiển Plesk cho hosting
0 đ
120.000 đ