facebook com
Gần xong rồi! Đây là những tùy chọn thêm cho riêng bạn.
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0 đ

1.068.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

106.800 đ

2.136.000 đ

2.029.200 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

320.400 đ

3.204.000 đ

2.883.600 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

801.000 đ

5.340.000 đ

4.539.000 đ

Xem thêm gói khác
19.000 đ/ tháng
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
330.000  đ