facebook com
  • Đăng ký mua tên miền, Domain, Thuê Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Gần xong rồi! Đây là những tùy chọn thêm cho riêng bạn.
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0 đ

1.068.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

106.800 đ

2.136.000 đ

2.029.200 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

320.400 đ

3.204.000 đ

2.883.600 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

801.000 đ

5.340.000 đ

4.539.000 đ

Xem thêm gói khác
19.000 đ/ tháng
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
330.000  đ