facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

1.308.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

261.600đ

2.616.000

2.354.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

588.600đ

3.924.000

3.335.400đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

1.635.000đ

6.540.000

4.905.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
Quà tặng -Tăng tiện ích và an toàn cho Windows Hosting bằng bản quyền cao cấp. Ưu đãi giới hạn.
0 đ
372.000  đ/năm
Bản quyền Windows dành cho Windows hosting
0 đ
252.000 đ
Bảng điều khiển Plesk cho hosting
0 đ
120.000 đ