facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

1.308.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

261.600đ

2.616.000 đ

2.354.400 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

588.600đ

3.924.000 đ

3.335.400 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

1.635.000đ

6.540.000 đ

4.905.000 đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
372.000  đ