facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

1.188.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

237.600đ

2.376.000 đ

2.138.400 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

534.600đ

3.564.000 đ

3.029.400 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

1.485.000đ

5.940.000 đ

4.455.000 đ

19.000 đ/ tháng
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
372.000  đ