facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

1.788.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

357.600đ

3.576.000 đ

3.218.400 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

804.600đ

5.364.000 đ

4.559.400 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

2.235.000đ

8.940.000 đ

6.705.000 đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
408.000  đ