facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

1.668.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

333.600đ

3.336.000

3.002.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

750.600đ

5.004.000

4.253.400đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

2.085.000đ

8.340.000

6.255.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
Quà tặng -Tăng tiện ích và an toàn cho Linux Hosting bằng bản quyền cao cấp. Ưu đãi giới hạn.
0 đ
408.000  đ/năm
Bảng điều khiển cPanel cho hosting
0 đ
108.000 đ
Hệ điều hành CloudLinux
0 đ
90.000 đ
Trình hỗ trợ cài app (ứng dụng) tự động
0 đ
60.000 đ
Trình Quét và diệt mã độc
0 đ
150.000 đ