facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

1.668.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

166.800đ

3.336.000 đ

3.169.200 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

500.400đ

5.004.000 đ

4.503.600 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

1.251.000đ

8.340.000 đ

7.089.000 đ

19.000 đ/ tháng
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
330.000  đ