facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

1.788.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

357.600đ

3.576.000

3.218.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

804.600đ

5.364.000

4.559.400đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

2.235.000đ

8.940.000

6.705.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
Quà tặng -Tăng tiện ích và an toàn cho Windows Hosting bằng bản quyền cao cấp. Ưu đãi giới hạn.
0 đ
372.000  đ/năm
Bản quyền Windows dành cho Windows hosting
0 đ
252.000 đ
Bảng điều khiển Plesk cho hosting
0 đ
120.000 đ