facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

1.908.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

381.600đ

3.816.000 đ

3.434.400 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

858.600đ

5.724.000 đ

4.865.400 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

2.385.000đ

9.540.000 đ

7.155.000 đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
372.000  đ