facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

1.908.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

381.600đ

3.816.000

3.434.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

858.600đ

5.724.000

4.865.400đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

2.385.000đ

9.540.000

7.155.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
Quà tặng -Tăng tiện ích và an toàn cho Windows Hosting bằng bản quyền cao cấp. Ưu đãi giới hạn.
0 đ
372.000  đ/năm
Bản quyền Windows dành cho Windows hosting
0 đ
252.000 đ
Bảng điều khiển Plesk cho hosting
0 đ
120.000 đ