facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

2.748.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

274.800đ

5.496.000 đ

5.221.200 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

824.400đ

8.244.000 đ

7.419.600 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

2.061.000đ

13.740.000 đ

11.679.000 đ

19.000 đ/ tháng
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
330.000  đ