facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

2.988.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

597.600đ

5.976.000 đ

5.378.400 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

1.344.600đ

8.964.000 đ

7.619.400 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

3.735.000đ

14.940.000 đ

11.205.000 đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
372.000  đ