facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

2.988.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

298.800đ

5.976.000 đ

5.677.200 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

896.400đ

8.964.000 đ

8.067.600 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

2.241.000đ

14.940.000 đ

12.699.000 đ

19.000 đ/ tháng
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
372.000  đ