facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

4.788.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

957.600đ

9.576.000

8.618.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

2.154.600đ

14.364.000

12.209.400đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

5.985.000đ

23.940.000

17.955.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
Quà tặng -Tăng tiện ích và an toàn cho Linux Hosting bằng bản quyền cao cấp. Ưu đãi giới hạn.
0 đ
408.000  đ/năm
Bảng điều khiển cPanel cho hosting
0 đ
108.000 đ
Hệ điều hành CloudLinux
0 đ
90.000 đ
Trình hỗ trợ cài app (ứng dụng) tự động
0 đ
60.000 đ
Trình Quét và diệt mã độc
0 đ
150.000 đ