facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

4.908.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

981.600đ

9.816.000 đ

8.834.400 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

2.208.600đ

14.724.000 đ

12.515.400 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

6.135.000đ

24.540.000 đ

18.405.000 đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
330.000  đ