facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

4.908.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

981.600đ

9.816.000

8.834.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

2.208.600đ

14.724.000

12.515.400đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

6.135.000đ

24.540.000

18.405.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
Quà tặng -Tăng tiện ích và an toàn cho Linux Hosting bằng bản quyền cao cấp. Ưu đãi giới hạn.
0 đ
408.000  đ/năm
Bảng điều khiển cPanel cho hosting
0 đ
108.000 đ
Hệ điều hành CloudLinux
0 đ
90.000 đ
Trình hỗ trợ cài app (ứng dụng) tự động
0 đ
60.000 đ
Trình Quét và diệt mã độc
0 đ
150.000 đ