facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

4.908.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

981.600đ

9.816.000

8.834.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

2.208.600đ

14.724.000

12.515.400đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

6.135.000đ

24.540.000

18.405.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
Quà tặng -Tăng tiện ích và an toàn cho Windows Hosting bằng bản quyền cao cấp. Ưu đãi giới hạn.
0 đ
372.000  đ/năm
Bản quyền Windows dành cho Windows hosting
0 đ
252.000 đ
Bảng điều khiển Plesk cho hosting
0 đ
120.000 đ