facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

5.028.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

502.800đ

10.056.000 đ

9.553.200 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

1.508.400đ

15.084.000 đ

13.575.600 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

3.771.000đ

25.140.000 đ

21.369.000 đ

19.000 đ/ tháng
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
372.000  đ