facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

5.028.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

1.005.600đ

10.056.000 đ

9.050.400 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

2.262.600đ

15.084.000 đ

12.821.400 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

6.285.000đ

25.140.000 đ

18.855.000 đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
372.000  đ