facebook com
Gần xong rồi! Đây là những tùy chọn thêm cho riêng bạn.
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0 đ

1.788.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

178.800 đ

3.576.000 đ

3.397.200 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

536.400 đ

5.364.000 đ

4.827.600 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

1.341.000 đ

8.940.000 đ

7.599.000 đ

Xem thêm gói khác
19.000 đ/ tháng
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
330.000  đ