matbao network

Dịch vụ Quản trị máy chủ

Dịch vụ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nhân sự quản trị máy chủ
Bạn lo kinh doanh, kỹ thuật chúng tôi lo.

Hỗ trợ cơ bản

(Basic Managed)

Miễn phí
(khi mua kèm Cloud Server)

Sao lưu nhanh: 1 bản / tuần

Tài khoản quản trị Root Access

Sao lưu web Không

Cấp VPS tạm tối đa 24 giờ

Hỗ trợ nâng cao

(Semi Managed)

250.000
vnđ/tháng

Sao lưu nhanh: 1 bản / tuần

Tài khoản quản trị Root Access

Sao lưu web

Cấp VPS tạm tối đa 3 ngày

Hỗ trợ toàn diện

(Fully Managed)

1.250.000
vnđ/tháng

Sao lưu nhanh: 2 bản / tuần

Tài khoản quản trị Root Access

Sao lưu web

Cấp VPS tạm tối đa 1 tuần

ĐỐI TÁC