facebook com

Dịch vụ Quản trị máy chủ

Dịch vụ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nhân sự quản trị máy chủ
Bạn lo kinh doanh, kỹ thuật chúng tôi lo.

HỖ TRỢ CƠ BẢN

(Dành cho chuyên gia)

Miễn phí
(khi mua kèm Cloud Server)

Tối ưu hệ thống ban đầu

Cấu hình bảo mật mức cơ bản

Tư vấn và Hướng dẫn kỹ thuật

Hỗ trợ kiểm tra tài nguyên máy chủ

Bạn toàn quyền quản trị

 

 

HỖ TRỢ CAO CẤP 1

(Bạn không có IT và thời gian)

950.000
đ/tháng

Số lượng tối đa: 5 websites

Tối ưu hệ thống nâng cao

Cấu hình bảo mật hệ thống

Giám sát: 5 websites với 30 phút/ lần

Xử lý ngay nếu có lỗi phát sinh

Quét Malware/ Virus hàng ngày

Mắt Bão toàn quyền quản trị cho bạn

HỖ TRỢ CAO CẤP 2

(Thêm nhiều website được hỗ trợ)

1.550.000
đ/tháng

Số lượng tối đa: 10 websites

Tối ưu hệ thống nâng cao

Cấu hình bảo mật hệ thống

Giám sát: 10 websites với 5 phút/ lần

Xử lý ngay nếu có lỗi phát sinh

Quét Malware/ Virus hàng ngày

Mắt Bão toàn quyền quản trị cho bạn