facebook com

Giải pháp di chuyển dữ liệu Website

Chúng tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm thiểu gián đoạn hoạt động website

Giải pháp Internal Migrate Website (Di chuyển website trong cùng hệ thống Mắt Bão)

INTERNAL MIGRATE

(WEBSITE 50GB)

499.000
đ/ lần

Số web di chuyển: không giới hạn

Dung lượng di chuyển: 50 GB

Hệ thống máy chủ: tại Mắt Bão

Dữ liệu di chuyển: tất cả tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu,…

Cài đặt lại website lên máy chủ mới:

 

INTERNAL MIGRATE

(WEBSITE 100GB)

899.000
đ/ lần

Số web di chuyển: không giới hạn

Dung lượng di chuyển: 100 GB

Hệ thống máy chủ: tại Mắt Bão

Dữ liệu di chuyển: tất cả tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu,…

Cài đặt lại website lên máy chủ mới:

 

INTERNAL MIGRATE

(WEBSITE 200GB)

1.699.000
đ/ lần

Số web di chuyển: không giới hạn

Dung lượng di chuyển: 200 GB

Hệ thống máy chủ: tại Mắt Bão

Dữ liệu di chuyển: tất cả tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu,…

Cài đặt lại website lên máy chủ mới:

 

Giải pháp External Migrate Website (Di chuyển website bên ngoài về hệ thống Mắt Bão)

EXTERNAL MIGRATE

(WEBSITE 50GB)

999.000
đ/ lần

Số web di chuyển: không giới hạn

Dung lượng di chuyển: 50 GB

Hệ thống máy chủ: bên ngoài về máy chủ Mắt Bão

Dữ liệu di chuyển: tất cả tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu,…

Cài đặt lại website lên máy chủ mới:

 

EXTERNAL MIGRATE

(WEBSITE 100GB)

1.899.000
đ/ lần

Số web di chuyển: không giới hạn

Dung lượng di chuyển: 100 GB

Hệ thống máy chủ: bên ngoài về máy chủ Mắt Bão

Dữ liệu di chuyển: tất cả tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu,…

Cài đặt lại website lên máy chủ mới:

 

EXTERNAL MIGRATE

(WEBSITE 200GB)

3.699.000
đ/ lần

Số web di chuyển: không giới hạn

Dung lượng di chuyển: 200 GB

Hệ thống máy chủ: bên ngoài về máy chủ Mắt Bão

Dữ liệu di chuyển: tất cả tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu,…

Cài đặt lại website lên máy chủ mới: