facebook com

Bảng giá tên miền

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.
Giá tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký 
(Không thuế suất)
Phí duy trì/năm 
(Không thuế suất)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
(Chưa bao gồm 10 % VAT)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(Chưa bao gồm 10 % VAT)
Tổng tiền năm đầu
(đã bao gồm 10% VAT)
Tổng tiền năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.vn 200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 770.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.name.vn 30.000 đ 30.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 52.000 đ
.int.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/ .thanhhoa.vn/ .binhduong.vn/ .kontum.vn/ .thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/ .laichau.vn/ .tiengiang.vn/ .camau.vn/ .lamdong.vn/ .travinh.vn/ .caobang.vn/ .langson.vn/ .tuyenquang.vn/ .daklak.vn/ .laocai.vn/ .vinhlong.vn/ .daknong.vn/ .longan.vn/ .yenbai.vn/ .dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/ .phuyen.vn/ .dongnai.vn/ .ninhthuan.vn/ .cantho.vn/ .dongthap.vn/ .phutho.vn/ .danang.vn/ .gialai.vn/ .quangbinh.vn/ .haiphong.vn/ .hagiang.vn/ .quangngai.vn/ .bacninh.vn/ .hanam.vn/ .quangnam.vn/ .bentre.vn/ .thaibinh.vn/ .hatinh.vn/ .quangninh.vn/ .binhthuan.vn/ .angiang.vn/ .haiduong.vn/ .quangtri.vn/ .namdinh.vn/ .haugiang.vn/ .soctrang.vn/ .vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/ .hoabinh.vn/ .sonla.vn/ .hanoi.vn/ .backan.vn/ .hungyen.vn/ .tayninh.vn/ .nghean.vn/ .baclieu.vn/ .khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
Tên miền tiếng Việt 0 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ 42.000 đ

Tên miền có 1 ký tự .VN

200.000 đ 40.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 40.420.000 đ 40.110.000 đ

Tên miền có 2 ký tự .VN

200.000 đ 10.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 10.420.000 đ 10.110.000 đ
Chuyển tên miền về Mắt Bão Phí chuyển đổi Phí duy trì/năm  Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(Chưa bao gồm 10 % VAT)
Tổng tiền chuyển đổi + sử dụng năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) = (1+2+3) + (3*10%)
.vn Miễn phí 350.000 đ 100.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn Miễn phí 250.000 đ 100.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
.name.vn Miễn phí 30.000 đ 20.000 đ 52.000 đ
.int.vn Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/ .thanhhoa.vn/ .binhduong.vn/ .kontum.vn/ .thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/ .laichau.vn/ .tiengiang.vn/ .camau.vn/ .lamdong.vn/ .travinh.vn/ .caobang.vn/ .langson.vn/ .tuyenquang.vn/ .daklak.vn/ .laocai.vn/ .vinhlong.vn/ .daknong.vn/ .longan.vn/ .yenbai.vn/ .dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/ .phuyen.vn/ .dongnai.vn/ .ninhthuan.vn/ .cantho.vn/ .dongthap.vn/ .phutho.vn/ .danang.vn/ .gialai.vn/ .quangbinh.vn/ .haiphong.vn/ .hagiang.vn/ .quangngai.vn/ .bacninh.vn/ .hanam.vn/ .quangnam.vn/ .bentre.vn/ .thaibinh.vn/ .hatinh.vn/ .quangninh.vn/ .binhthuan.vn/ .angiang.vn/ .haiduong.vn/ .quangtri.vn/ .namdinh.vn/ .haugiang.vn/ .soctrang.vn/ .vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/ .hoabinh.vn/ .sonla.vn/ .hanoi.vn/ .backan.vn/ .hungyen.vn/ .tayninh.vn/ .nghean.vn/ .baclieu.vn/ .khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
Tên miền tiếng Việt Miễn phí 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ

Tên miền có 1 ký tự .VN

Miễn phí 40.000.000 đ 100.000 đ 40.110.000 đ

Tên miền có 2 ký tự .VN

Miễn phí 10.000.000 đ 100.000 đ 10.110.000 đ

Giá tên miền Quốc Tế

Dich vụ khởi tạo tên miền Dịch vụ đăng ký tên miền Dịch vụ duy trì tên miền/năm Chuyển tên miền về Mắt Bão
Dịch vụ duy trì tên miền/năm đầu
.com Miễn phí 239.000 đ
299.000 đ
240.000 đ
.net Miễn phí 269.000 đ
319.000 đ
260.000 đ
.org Miễn phí 349.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.info Miễn phí 379.000 đ
379.000 đ
300.000 đ
.biz Miễn phí 398.000 đ
398.000 đ
398.000 đ
.ws Miễn phí 686.000 đ
686.000 đ
686.000 đ
.top Miễn phí 39.000 đ
280.000 đ
280.000 đ
.xyz Miễn phí 29.000 đ
289.000 đ
289.000 đ
.shop Miễn phí 809.000 đ
809.000 đ
809.000 đ
.asia Miễn phí 59.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.eu Miễn phí 298.000 đ
298.000 đ
298.000 đ
.us Miễn phí 270.000 đ
270.000 đ
270.000 đ
.cc Miễn phí 289.000 đ
289.000 đ
289.000 đ
.tv Miễn phí 839.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.fr Miễn phí 310.000 đ
310.000 đ
310.000 đ
.ca Miễn phí 578.000 đ
578.000 đ
578.000 đ
.com.sg Miễn phí 1.045.000 đ
1.045.000 đ
1.045.000 đ
.sg Miễn phí 1.045.000 đ
1.045.000 đ
1.045.000 đ
.net.uk Miễn phí 299.000 đ
299.000 đ
299.000 đ
.co.uk Miễn phí 299.000 đ
299.000 đ
299.000 đ
.org.uk Miễn phí 299.000 đ
299.000 đ
299.000 đ
.ltd.uk Miễn phí 299.000 đ
299.000 đ
299.000 đ
.plc.uk Miễn phí 299.000 đ
299.000 đ
299.000 đ
.me.uk Miễn phí 299.000 đ
299.000 đ
299.000 đ
.in Miễn phí 326.000 đ
326.000 đ
326.000 đ
.uno Miễn phí 784.000 đ
784.000 đ
784.000 đ
.co.in Miễn phí 260.000 đ
260.000 đ
260.000 đ
.net.in Miễn phí 260.000 đ
260.000 đ
260.000 đ
.org.in Miễn phí 260.000 đ
260.000 đ
260.000 đ
.firm.in Miễn phí 260.000 đ
260.000 đ
260.000 đ
.gen.in Miễn phí 260.000 đ
260.000 đ
260.000 đ
.ind.in Miễn phí 260.000 đ
260.000 đ
260.000 đ
.co Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.nom.co Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
888.000 đ
.com.co Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
888.000 đ
.net.co Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
888.000 đ
.mobi Miễn phí 447.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.com.tw Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
888.000 đ
.idv.tw Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
888.000 đ
.game.tw Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
888.000 đ
.ebiz.tw Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
888.000 đ
.club.tw Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
888.000 đ
.tw Miễn phí 1.045.000 đ
1.045.000 đ
1.045.000 đ
.dentist Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.lawyer Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.attorney Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.pics Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.news Miễn phí 545.000 đ
545.000 đ
545.000 đ
.online Miễn phí 49.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.art Miễn phí 89.000 đ
319.000 đ
319.000 đ
.college Miễn phí 1.493.000 đ
1.493.000 đ
1.493.000 đ
.design Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.fans Miễn phí 1.656.000 đ
1.656.000 đ
1.656.000 đ
.feedback Miễn phí 9.850.000 đ
9.850.000 đ
9.850.000 đ
.fun Miễn phí 49.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.love Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.protection Miễn phí 65.347.000 đ
65.347.000 đ
65.347.000 đ
.reit Miễn phí 32.685.000 đ
32.685.000 đ
32.685.000 đ
.rent Miễn phí 1.493.000 đ
1.493.000 đ
1.493.000 đ
.security Miễn phí 65.347.000 đ
65.347.000 đ
65.347.000 đ
.space Miễn phí 49.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.store Miễn phí 49.000 đ
1.329.000 đ
1.329.000 đ
.tech Miễn phí 99.000 đ
1.166.000 đ
1.166.000 đ
.theatre Miễn phí 16.354.000 đ
16.354.000 đ
16.354.000 đ
.tickets Miễn phí 11.455.000 đ
11.455.000 đ
11.455.000 đ
.wiki Miễn phí 643.000 đ
643.000 đ
643.000 đ
.bank 4.025.000 đ
(Miễn phí nếu bạn đăng ký tên miền thành công)
22.070.000 đ
22.070.000 đ
22.070.000 đ
.insurance 4.025.000 đ
(Miễn phí nếu bạn đăng ký tên miền thành công)
22.070.000 đ
22.070.000 đ
22.070.000 đ
.tel Miễn phí 319.000 đ
319.000 đ
319.000 đ
.work Miễn phí 189.000 đ
189.000 đ
189.000 đ
.website Miễn phí 49.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.social Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.click Miễn phí 251.000 đ
251.000 đ
251.000 đ
.immo Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.name Miễn phí 298.000 đ
298.000 đ
298.000 đ
.me Miễn phí 653.000 đ
653.000 đ
653.000 đ
.one Miễn phí 235.000 đ
235.000 đ
235.000 đ
.rich Miễn phí 70.223.000 đ
70.223.000 đ
70.223.000 đ
.luxury Miễn phí 16.004.000 đ
16.004.000 đ
16.004.000 đ
.bio Miễn phí 1.492.000 đ
1.492.000 đ
1.492.000 đ
.ink Miễn phí 643.000 đ
643.000 đ
643.000 đ
.style Miễn phí 268.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.men Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.link Miễn phí 251.000 đ
251.000 đ
251.000 đ
.download Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.site Miễn phí 49.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.beer Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.pizza Miễn phí 349.000 đ
1.199.000 đ
1.199.000 đ
.bet Miễn phí 382.000 đ
382.000 đ
382.000 đ
.date Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.review Miễn phí 186.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.game Miễn phí 9.821.000 đ
9.821.000 đ
9.821.000 đ
.forsale Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.recipes Miễn phí 186.000 đ
1.166.000 đ
1.166.000 đ
.physio Miễn phí 1.983.000 đ
1.983.000 đ
1.983.000 đ
.creditcard Miễn phí 3.256.000 đ
3.256.000 đ
3.256.000 đ
.faith Miễn phí 186.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.lgbt Miễn phí 1.001.000 đ
1.001.000 đ
1.001.000 đ
.xxx Miễn phí 2.972.000 đ
2.972.000 đ
2.972.000 đ
.hamburg Miễn phí 1.600.000 đ
1.600.000 đ
1.600.000 đ
.london Miễn phí 1.568.000 đ
1.568.000 đ
1.568.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.068.000 đ
1.068.000 đ
1.068.000 đ
.degree Miễn phí 1.068.000 đ
1.068.000 đ
1.068.000 đ
.bar Miễn phí 1.656.000 đ
1.656.000 đ
1.656.000 đ
.build Miễn phí 1.999.000 đ
1.999.000 đ
1.999.000 đ
.press Miễn phí 139.000 đ
1.626.000 đ
1.626.000 đ
.green Miễn phí 1.656.000 đ
1.656.000 đ
1.656.000 đ
.red Miễn phí 382.000 đ
382.000 đ
382.000 đ
.shiksha Miễn phí 382.000 đ
382.000 đ
382.000 đ
.kim Miễn phí 382.000 đ
382.000 đ
382.000 đ
.blue Miễn phí 382.000 đ
382.000 đ
382.000 đ
.pink Miễn phí 382.000 đ
382.000 đ
382.000 đ
.onl Miễn phí 523.000 đ
523.000 đ
523.000 đ
.nagoya Miễn phí 326.000 đ
326.000 đ
326.000 đ
.okinawa Miễn phí 490.000 đ
490.000 đ
490.000 đ
.ryukyu Miễn phí 490.000 đ
490.000 đ
490.000 đ
.club Miễn phí 49.000 đ
315.000 đ
315.000 đ
.audio Miễn phí 3.289.000 đ
3.289.000 đ
3.289.000 đ
.futbol Miễn phí 300.000 đ
300.000 đ
300.000 đ
.juegos Miễn phí 9.821.000 đ
9.821.000 đ
9.821.000 đ
.pictures Miễn phí 268.000 đ
268.000 đ
268.000 đ
.equipment Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.gallery Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.graphics Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.band Miễn phí 545.000 đ
545.000 đ
545.000 đ
.diet Miễn phí 3.289.000 đ
3.289.000 đ
3.289.000 đ
.help Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.reviews Miễn phí 545.000 đ
545.000 đ
545.000 đ
.dance Miễn phí 545.000 đ
545.000 đ
545.000 đ
.actor Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
888.000 đ
.haus Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.rest Miễn phí 839.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.christmas Miễn phí 1.003.000 đ
1.003.000 đ
1.003.000 đ
.blackfriday Miễn phí 3.289.000 đ
3.289.000 đ
3.289.000 đ
.menu Miễn phí 839.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.accountants Miễn phí 839.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.credit Miễn phí 414.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.loans Miễn phí 676.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.energy Miễn phí 515.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.archi Miễn phí 1.492.000 đ
1.492.000 đ
1.492.000 đ
.host Miễn phí 139.000 đ
2.146.000 đ
2.146.000 đ
.associates Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.digital Miễn phí 284.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.toys Miễn phí 676.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.works Miễn phí 219.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.wtf Miễn phí 186.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.trade Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.country Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.gift Miễn phí 458.000 đ
458.000 đ
458.000 đ
.photo Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.vacations Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.bargains Miễn phí 349.000 đ
709.000 đ
709.000 đ
.guru Miễn phí 284.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.land Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.bike Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.plumbing Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.singles Miễn phí 349.000 đ
709.000 đ
709.000 đ
.camera Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.estate Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.contractors Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.construction Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.domains Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.academy Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.computer Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.training Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.builders Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.cash Miễn phí 284.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.media Miễn phí 268.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.coffee Miễn phí 414.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.clothing Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.webcam Miễn phí 186.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.co.com Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.kitchen Miễn phí 676.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.enterprises Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.tattoo Miễn phí 1.003.000 đ
1.003.000 đ
1.003.000 đ
.shoes Miễn phí 676.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.sexy Miễn phí 839.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.limo Miễn phí 1.199.000 đ
1.199.000 đ
1.199.000 đ
.holdings Miễn phí 1.166.000 đ
1.166.000 đ
1.166.000 đ
.ventures Miễn phí 515.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.diamonds Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.voyage Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.careers Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.finance Miễn phí 676.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.financial Miễn phí 676.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.furniture Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.lease Miễn phí 1.166.000 đ
1.166.000 đ
1.166.000 đ
.fund Miễn phí 349.000 đ
1.166.000 đ
1.166.000 đ
.investments Miễn phí 515.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.tax Miễn phí 515.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.capital Miễn phí 515.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.claims Miễn phí 1.166.000 đ
1.166.000 đ
1.166.000 đ
.clinic Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.condos Miễn phí 1.166.000 đ
1.166.000 đ
1.166.000 đ
.dating Miễn phí 519.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.delivery Miễn phí 349.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.dental Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.engineering Miễn phí 515.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.expert Miễn phí 284.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.holiday Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.insure Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.maison Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.restaurant Miễn phí 676.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.surgery Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.tienda Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.university Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.bayern Miễn phí 1.130.000 đ
1.130.000 đ
1.130.000 đ
.cruises Miễn phí 1.166.000 đ
1.166.000 đ
1.166.000 đ
.flights Miễn phí 676.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.black Miễn phí 1.166.000 đ
1.166.000 đ
1.166.000 đ
.villas Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.healthcare Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.codes Miễn phí 284.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.viajes Miễn phí 1.166.000 đ
1.166.000 đ
1.166.000 đ
.partners Miễn phí 676.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.photography Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.technology Miễn phí 159.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.photos Miễn phí 186.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.lighting Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.directory Miễn phí 186.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.today Miễn phí 186.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.tips Miễn phí 268.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.company Miễn phí 209.000 đ
209.000 đ
209.000 đ
.systems Miễn phí 159.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.management Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.center Miễn phí 186.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.support Miễn phí 219.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.email Miễn phí 159.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.solutions Miễn phí 219.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.city Miễn phí 186.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.gratis Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.network Miễn phí 186.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.ninja Miễn phí 449.000 đ
449.000 đ
449.000 đ
.reisen Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.report Miễn phí 186.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.rip Miễn phí 449.000 đ
449.000 đ
449.000 đ
.schule Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.supplies Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.supply Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.hiphop Miễn phí 3.289.000 đ
3.289.000 đ
3.289.000 đ
.agency Miễn phí 219.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.education Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.international Miễn phí 186.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.exposed Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.institute Miễn phí 186.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.accountant Miễn phí 349.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.airforce Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.army Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.auction Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.cards Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.care Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.casa Miễn phí 189.000 đ
189.000 đ
189.000 đ
.catering Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.church Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.cleaning Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.community Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.consulting Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.cool Miễn phí 284.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.deals Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.direct Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.discount Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.engineer Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.events Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.exchange Miễn phí 268.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.fail Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.farm Miễn phí 268.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.fish Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.fishing Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.fitness Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.gifts Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.gives Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.gripe Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.guide Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.hosting Miễn phí 9.821.000 đ
9.821.000 đ
9.821.000 đ
.immobilien Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.industries Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.life Miễn phí 186.000 đ
709.000 đ
709.000 đ
.limited Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.market Miễn phí 709.000 đ
709.000 đ
709.000 đ
.marketing Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.moda Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.navy Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.parts Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.productions Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.properties Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.property Miễn phí 3.289.000 đ
3.289.000 đ
3.289.000 đ
.republican Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.sarl Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.services Miễn phí 284.000 đ
709.000 đ
709.000 đ
.software Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.tools Miễn phí 414.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.vet Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.vision Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.watch Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.world Miễn phí 159.000 đ
709.000 đ
709.000 đ
.yoga Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.foundation Miễn phí 284.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.place Miễn phí 349.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.town Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.camp Miễn phí 1.199.000 đ
1.199.000 đ
1.199.000 đ
.guitars Miễn phí 3.289.000 đ
3.289.000 đ
3.289.000 đ
.solar Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.bid Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.horse Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.surf Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.zone Miễn phí 284.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.house Miễn phí 268.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.cab Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.florist Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.glass Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.rentals Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.repair Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.boutique Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.cheap Miễn phí 349.000 đ
709.000 đ
709.000 đ
.kaufen Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.party Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.science Miễn phí 186.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.cricket Miễn phí 349.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.win Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.loan Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.racing Miễn phí 186.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.cafe Miễn phí 268.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.chat Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.dog Miễn phí 284.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.express Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.mba Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.money Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.plus Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.school Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.show Miễn phí 349.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.team Miễn phí 284.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.cooking Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.fashion Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.fit Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.garden Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.rodeo Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.vodka Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.wedding Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.study Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.courses Miễn phí 839.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.poker Miễn phí 1.166.000 đ
1.166.000 đ
1.166.000 đ
.apartments Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.bingo Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.coach Miễn phí 349.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.coupons Miễn phí 676.000 đ
1.166.000 đ
1.166.000 đ
.golf Miễn phí 349.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.hockey Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.jewelry Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.legal Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.memorial Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.Salon Miễn phí 1.199.000 đ
1.199.000 đ
1.199.000 đ
.taxi Miễn phí 349.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.tennis Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.theater Miễn phí 1.182.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.tours Miễn phí 349.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.vin Miễn phí 349.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.wine Miễn phí 349.000 đ
1.182.000 đ
1.182.000 đ
.sydney Miễn phí 1.959.000 đ
1.959.000 đ
1.959.000 đ
.organic Miễn phí 2.155.000 đ
2.155.000 đ
2.155.000 đ
.vote Miễn phí 2.155.000 đ
2.155.000 đ
2.155.000 đ
.voto Miễn phí 2.155.000 đ
2.155.000 đ
2.155.000 đ
.adult Miễn phí 2.646.000 đ
2.646.000 đ
2.646.000 đ
.porn Miễn phí 2.646.000 đ
2.646.000 đ
2.646.000 đ
.sex Miễn phí 2.646.000 đ
2.646.000 đ
2.646.000 đ
.film Miễn phí 2.547.000 đ
2.547.000 đ
2.547.000 đ
.gold Miễn phí 349.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.tires Miễn phí 2.179.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.movie Miễn phí 1.656.000 đ
6.555.000 đ
6.555.000 đ
.lotto Miễn phí 40.850.000 đ
40.850.000 đ
40.850.000 đ
.auto Miễn phí 65.347.000 đ
65.347.000 đ
65.347.000 đ
.car Miễn phí 65.347.000 đ
65.347.000 đ
65.347.000 đ
.cars Miễn phí 65.347.000 đ
65.347.000 đ
65.347.000 đ
.business Miễn phí 209.000 đ
209.000 đ
209.000 đ
.doctor Miễn phí 676.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.football Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.fyi Miễn phí 186.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.gmbh Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.group Miễn phí 300.000 đ
300.000 đ
300.000 đ
.hospital Miễn phí 1.166.000 đ
1.166.000 đ
1.166.000 đ
.irish Miễn phí 186.000 đ
369.000 đ
369.000 đ
.jetzt Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.ltd Miễn phí 186.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.reise Miễn phí 2.179.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.run Miễn phí 186.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.shopping Miễn phí 709.000 đ
709.000 đ
709.000 đ
.soccer Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.casino Miễn phí 1.329.000 đ
3.256.000 đ
3.256.000 đ
.blog Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.lol Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.mom Miễn phí 839.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.flowers Miễn phí 3.289.000 đ
3.289.000 đ
3.289.000 đ
.global Miễn phí 1.656.000 đ
1.656.000 đ
1.656.000 đ
.democrat Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.studio Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.sale Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.rocks Miễn phí 300.000 đ
300.000 đ
300.000 đ
.pub Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.live Miễn phí 159.000 đ
545.000 đ
545.000 đ
.games Miễn phí 449.000 đ
449.000 đ
449.000 đ
.family Miễn phí 545.000 đ
545.000 đ
545.000 đ
.video Miễn phí 545.000 đ
545.000 đ
545.000 đ
.stream Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.buzz Miễn phí 839.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.best Miễn phí 59.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.tube Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.earth Miễn phí 519.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.ngo Miễn phí 1.003.000 đ
1.003.000 đ
1.003.000 đ
.ong Miễn phí 1.003.000 đ
1.003.000 đ
1.003.000 đ
.miami Miễn phí 415.000 đ
415.000 đ
415.000 đ
.vip Miễn phí 349.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.travel Miễn phí 1.329.000 đ
2.636.000 đ
2.636.000 đ
.cloud Miễn phí 619.000 đ
619.000 đ
619.000 đ
.pro Miễn phí 382.000 đ
382.000 đ
382.000 đ
.ceo Miễn phí 2.309.000 đ
2.309.000 đ
2.309.000 đ
.fm Miễn phí 2.799.000 đ
2.799.000 đ
2.799.000 đ
.baby Miễn phí 519.000 đ
1.656.000 đ
1.656.000 đ
.cam Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.desi Miễn phí 419.000 đ
419.000 đ
419.000 đ
.icu Miễn phí 59.000 đ
186.000 đ
186.000 đ
.monster Miễn phí 49.000 đ
309.000 đ
309.000 đ
.ooo Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.saarland Miễn phí 575.000 đ
575.000 đ
575.000 đ
.pw Miễn phí 519.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.net.tw Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
888.000 đ
.kiwi Miễn phí 1.078.000 đ
1.078.000 đ
1.078.000 đ
.org.tw Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
888.000 đ
.rehab Miễn phí 725.000 đ
725.000 đ
725.000 đ
.pet Miễn phí 382.000 đ
382.000 đ
382.000 đ
.promo Miễn phí 382.000 đ
382.000 đ
382.000 đ
.ski Miễn phí 1.002.000 đ
1.002.000 đ
1.002.000 đ
.io Miễn phí 1.829.000 đ
1.829.000 đ
1.829.000 đ
.app Miễn phí 509.000 đ
509.000 đ
509.000 đ

An toàn - tiện lợi - nhanh chóng

Nhà đăng ký
Tên miền .vn

Mắt Bão chính thức trở thành Nhà đăng ký tên miền cấp cao .VN vào năm 2005.

Nhà đăng ký
Tên miền quốc tế

Mắt Bão chính thức trở thành Registrar cung cấp tên miền quốc tế trực thuộc ICANN hoạt động tại Việt Nam từ 2012.

Tài khoản
Đăng ký trực tuyến

Dễ dàng quản lý tên miền của bạn ở bất kỳ nơi nào có thể truy cập Internet.

Hỗ trợ miễn phí
24/7/365

Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi 24/7. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm.

Quản lý DNS
Dễ dàng

Quản lý bản ghi DNS dễ dàng thêm mới, thay đổi IP, thay đổi địa chỉ phân phối email.

Miễn phí
Tên miền phụ

Giúp bạn tổ chức nội dung website tốt hơn bằng cách tạo thêm các tên miền phụ.