facebook com
Bảng giá tên miền
Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.
Tên miền Việt Nam
Phí đăng ký
.vn
750.000 VNĐ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn
630.000 VNĐ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn
400.000 VNĐ
.name.vn
75.000 VNĐ
.int.vn
400.000 VNĐ
Tên miền tiếng Việt
50.000 VNĐ

Tên miền có 1 ký tự .VN

50.350.000 VNĐ

Tên miền có 2 ký tự .VN

15.350.000 VNĐ
Tên miền
Phí đăng ký
.com
219.000 VNĐ
.net
249.000 VNĐ
.org
249.000 VNĐ
.info
319.000 VNĐ
.biz
309.000 VNĐ
.ws
676.000 VNĐ
.top
39.000 VNĐ
.xyz
29.000 VNĐ
.shop
960.000 VNĐ
.asia
59.000 VNĐ
.eu
290.000 VNĐ
.us
270.000 VNĐ
.cc
280.000 VNĐ
.tv
827.000 VNĐ
.fr
308.000 VNĐ
.jp
2.460.000 VNĐ
.ca
578.000 VNĐ
.com.sg
985.000 VNĐ
.sg
985.000 VNĐ
.net.uk
360.000 VNĐ
.co.uk
380.000 VNĐ
.org.uk
380.000 VNĐ
.ltd.uk
380.000 VNĐ
.plc.uk
380.000 VNĐ
.me.uk
380.000 VNĐ
.in
500.000 VNĐ
.uno
500.000 VNĐ
.co.in
260.000 VNĐ
.net.in
260.000 VNĐ
.org.in
260.000 VNĐ
.firm.in
260.000 VNĐ
.gen.in
260.000 VNĐ
.ind.in
260.000 VNĐ
.co
666.000 VNĐ
.nom.co
480.000 VNĐ
.com.co
480.000 VNĐ
.net.co
480.000 VNĐ
.mobi
483.000 VNĐ
.com.tw
840.000 VNĐ
.idv.tw
840.000 VNĐ
.game.tw
840.000 VNĐ
.ebiz.tw
840.000 VNĐ
.club.tw
840.000 VNĐ
.tw
980.000 VNĐ
.dentist
828.000 VNĐ
.lawyer
460.000 VNĐ
.attorney
460.000 VNĐ
.pics
658.000 VNĐ
.news
230.000 VNĐ
.online
49.000 VNĐ
.art
312.000 VNĐ
.college
1.472.000 VNĐ
.design
161.000 VNĐ
.fans
1.633.000 VNĐ
.feedback
667.000 VNĐ
.fun
506.000 VNĐ
.love
667.000 VNĐ
.protection
64.423.000 VNĐ
.reit
32.223.000 VNĐ
.rent
1.472.000 VNĐ
.security
64.423.000 VNĐ
.space
49.000 VNĐ
.store
49.000 VNĐ
.tech
139.000 VNĐ
.theatre
16.123.000 VNĐ
.tickets
11.293.000 VNĐ
.wiki
99.000 VNĐ
.bank
25.760.000 VNĐ
.insurance
25.760.000 VNĐ
.tel
312.000 VNĐ
.work
119.000 VNĐ
.joburg
620.000 VNĐ
.website
49.000 VNĐ
.social
344.000 VNĐ
.click
240.000 VNĐ
.immo
230.000 VNĐ
.name
289.000 VNĐ
.me
650.000 VNĐ
.one
280.000 VNĐ
.rich
62.999.000 VNĐ
.luxury
15.000.000 VNĐ
.bio
1.932.000 VNĐ
.ink
69.000 VNĐ
.style
230.000 VNĐ
.men
344.000 VNĐ
.link
240.000 VNĐ
.download
344.000 VNĐ
.site
49.000 VNĐ
.beer
667.000 VNĐ
.pizza
230.000 VNĐ
.bet
380.000 VNĐ
.date
344.000 VNĐ
.review
344.000 VNĐ
.game
9.674.000 VNĐ
.forsale
230.000 VNĐ
.recipes
115.000 VNĐ
.financal
2.010.000 VNĐ
.physio
1.955.000 VNĐ
.creditcard
3.210.000 VNĐ
.faith
344.000 VNĐ
.lgbt
1.938.000 VNĐ
.xxx
2.340.000 VNĐ
.hamburg
1.514.000 VNĐ
.london
1.514.000 VNĐ
.mortgage
345.000 VNĐ
.degree
230.000 VNĐ
.bar
1.921.000 VNĐ
.build
1.921.000 VNĐ
.press
1.921.000 VNĐ
.green
2.138.000 VNĐ
.red
373.000 VNĐ
.shiksha
441.000 VNĐ
.kim
373.000 VNĐ
.blue
634.000 VNĐ
.pink
634.000 VNĐ
.onl
441.000 VNĐ
.nagoya
407.000 VNĐ
.okinawa
407.000 VNĐ
.ryukyu
407.000 VNĐ
.club
19.000 VNĐ
.audio
3.234.000 VNĐ
.futbol
89.000 VNĐ
.juegos
9.674.000 VNĐ
.pictures
115.000 VNĐ
.equipment
441.000 VNĐ
.gallery
441.000 VNĐ
.graphics
441.000 VNĐ
.band
115.000 VNĐ
.diet
3.234.000 VNĐ
.help
658.000 VNĐ
.reviews
230.000 VNĐ
.dance
115.000 VNĐ
.actor
230.000 VNĐ
.haus
230.000 VNĐ
.rest
945.000 VNĐ
.christmas
980.000 VNĐ
.blackfriday
3.234.000 VNĐ
.menu
828.000 VNĐ
.accountants
344.000 VNĐ
.credit
115.000 VNĐ
.loans
230.000 VNĐ
.energy
230.000 VNĐ
.archi
2.486.000 VNĐ
.host
2.486.000 VNĐ
.associates
230.000 VNĐ
.digital
667.000 VNĐ
.toys
230.000 VNĐ
.works
115.000 VNĐ
.wtf
115.000 VNĐ
.trade
344.000 VNĐ
.country
658.000 VNĐ
.gift
444.000 VNĐ
.photo
658.000 VNĐ
.vacations
667.000 VNĐ
.bargains
115.000 VNĐ
.guru
183.000 VNĐ
.land
230.000 VNĐ
.bike
115.000 VNĐ
.plumbing
1.085.000 VNĐ
.singles
667.000 VNĐ
.camera
1.085.000 VNĐ
.estate
230.000 VNĐ
.contractors
667.000 VNĐ
.construction
667.000 VNĐ
.domains
667.000 VNĐ
.academy
667.000 VNĐ
.computer
460.000 VNĐ
.training
460.000 VNĐ
.builders
667.000 VNĐ
.cash
115.000 VNĐ
.media
230.000 VNĐ
.coffee
115.000 VNĐ
.clothing
667.000 VNĐ
.webcam
344.000 VNĐ
.co.com
723.000 VNĐ
.kitchen
460.000 VNĐ
.enterprises
460.000 VNĐ
.tattoo
980.000 VNĐ
.shoes
460.000 VNĐ
.sexy
819.000 VNĐ
.limo
1.085.000 VNĐ
.holdings
1.085.000 VNĐ
.ventures
230.000 VNĐ
.diamonds
1.085.000 VNĐ
.voyage
230.000 VNĐ
.careers
1.085.000 VNĐ
.finance
460.000 VNĐ
.financial
460.000 VNĐ
.furniture
1.085.000 VNĐ
.lease
1.085.000 VNĐ
.fund
115.000 VNĐ
.investments
230.000 VNĐ
.tax
230.000 VNĐ
.capital
230.000 VNĐ
.claims
230.000 VNĐ
.clinic
1.085.000 VNĐ
.condos
1.085.000 VNĐ
.dating
690.000 VNĐ
.delivery
230.000 VNĐ
.dental
1.085.000 VNĐ
.engineering
345.000 VNĐ
.expert
230.000 VNĐ
.holiday
230.000 VNĐ
.insure
1.085.000 VNĐ
.maison
1.085.000 VNĐ
.restaurant
230.000 VNĐ
.surgery
1.085.000 VNĐ
.tienda
1.085.000 VNĐ
.university
460.000 VNĐ
.bayern
1.198.000 VNĐ
.cruises
1.085.000 VNĐ
.flights
1.085.000 VNĐ
.black
1.938.000 VNĐ
.villas
1.085.000 VNĐ
.healthcare
1.085.000 VNĐ
.codes
230.000 VNĐ
.viajes
115.000 VNĐ
.partners
460.000 VNĐ
.photography
115.000 VNĐ
.technology
183.000 VNĐ
.photos
230.000 VNĐ
.lighting
441.000 VNĐ
.directory
183.000 VNĐ
.today
87.000 VNĐ
.tips
230.000 VNĐ
.company
115.000 VNĐ
.systems
115.000 VNĐ
.management
441.000 VNĐ
.center
183.000 VNĐ
.support
230.000 VNĐ
.email
115.000 VNĐ
.solutions
115.000 VNĐ
.city
115.000 VNĐ
.gratis
230.000 VNĐ
.network
115.000 VNĐ
.ninja
115.000 VNĐ
.reisen
115.000 VNĐ
.report
230.000 VNĐ
.rip
230.000 VNĐ
.schule
345.000 VNĐ
.supplies
441.000 VNĐ
.supply
441.000 VNĐ
.hiphop
3.234.000 VNĐ
.agency
87.000 VNĐ
.education
441.000 VNĐ
.international
115.000 VNĐ
.exposed
115.000 VNĐ
.institute
115.000 VNĐ
.accountant
344.000 VNĐ
.airforce
230.000 VNĐ
.army
230.000 VNĐ
.auction
230.000 VNĐ
.cards
667.000 VNĐ
.care
230.000 VNĐ
.casa
184.000 VNĐ
.catering
667.000 VNĐ
.church
230.000 VNĐ
.cleaning
1.085.000 VNĐ
.community
667.000 VNĐ
.consulting
345.000 VNĐ
.cool
115.000 VNĐ
.deals
667.000 VNĐ
.direct
460.000 VNĐ
.discount
667.000 VNĐ
.engineer
230.000 VNĐ
.events
230.000 VNĐ
.exchange
230.000 VNĐ
.fail
115.000 VNĐ
.farm
230.000 VNĐ
.fish
335.000 VNĐ
.fishing
667.000 VNĐ
.fitness
230.000 VNĐ
.gifts
667.000 VNĐ
.gives
230.000 VNĐ
.gripe
667.000 VNĐ
.guide
230.000 VNĐ
.hosting
9.674.000 VNĐ
.immobilien
230.000 VNĐ
.industries
667.000 VNĐ
.life
87.000 VNĐ
.limited
667.000 VNĐ
.market
666.000 VNĐ
.marketing
230.000 VNĐ
.moda
230.000 VNĐ
.navy
230.000 VNĐ
.parts
460.000 VNĐ
.productions
230.000 VNĐ
.properties
115.000 VNĐ
.property
3.234.000 VNĐ
.republican
230.000 VNĐ
.sarl
667.000 VNĐ
.services
87.000 VNĐ
.software
230.000 VNĐ
.tools
115.000 VNĐ
.vet
230.000 VNĐ
.vision
335.000 VNĐ
.watch
230.000 VNĐ
.world
87.000 VNĐ
.yoga
667.000 VNĐ
.foundation
230.000 VNĐ
.place
667.000 VNĐ
.town
230.000 VNĐ
.camp
1.085.000 VNĐ
.guitars
3.234.000 VNĐ
.solar
1.085.000 VNĐ
.bid
344.000 VNĐ
.horse
667.000 VNĐ
.surf
667.000 VNĐ
.zone
115.000 VNĐ
.house
230.000 VNĐ
.cab
667.000 VNĐ
.florist
667.000 VNĐ
.glass
335.000 VNĐ
.rentals
230.000 VNĐ
.repair
230.000 VNĐ
.boutique
345.000 VNĐ
.cheap
230.000 VNĐ
.kaufen
230.000 VNĐ
.party
344.000 VNĐ
.science
344.000 VNĐ
.cricket
344.000 VNĐ
.win
344.000 VNĐ
.loan
344.000 VNĐ
.racing
344.000 VNĐ
.cafe
230.000 VNĐ
.chat
667.000 VNĐ
.dog
230.000 VNĐ
.express
115.000 VNĐ
.mba
115.000 VNĐ
.money
230.000 VNĐ
.plus
230.000 VNĐ
.school
335.000 VNĐ
.show
230.000 VNĐ
.team
115.000 VNĐ
.cooking
667.000 VNĐ
.fashion
667.000 VNĐ
.fit
667.000 VNĐ
.garden
667.000 VNĐ
.rodeo
667.000 VNĐ
.vodka
667.000 VNĐ
.wedding
139.000 VNĐ
.study
667.000 VNĐ
.courses
828.000 VNĐ
.poker
1.938.000 VNĐ
.apartments
1.085.000 VNĐ
.bingo
1.085.000 VNĐ
.coach
230.000 VNĐ
.coupons
460.000 VNĐ
.golf
115.000 VNĐ
.hockey
1.085.000 VNĐ
.jewelry
230.000 VNĐ
.legal
335.000 VNĐ
.memorial
1.085.000 VNĐ
.Salon
1.085.000 VNĐ
.taxi
230.000 VNĐ
.tennis
1.085.000 VNĐ
.theater
1.085.000 VNĐ
.tours
230.000 VNĐ
.vin
230.000 VNĐ
.wine
230.000 VNĐ
.sydney
1.932.000 VNĐ
.organic
2.125.000 VNĐ
.vote
2.125.000 VNĐ
.voto
2.125.000 VNĐ
.adult
2.608.000 VNĐ
.porn
2.608.000 VNĐ
.sex
2.608.000 VNĐ
.film
2.511.000 VNĐ
.gold
115.000 VNĐ
.tires
230.000 VNĐ
.movie
1.150.000 VNĐ
.lotto
59.860.000 VNĐ
.auto
77.248.000 VNĐ
.car
77.248.000 VNĐ
.cars
77.248.000 VNĐ
.business
174.000 VNĐ
.doctor
230.000 VNĐ
.football
89.000 VNĐ
.fyi
115.000 VNĐ
.gmbh
667.000 VNĐ
.group
115.000 VNĐ
.hospital
1.085.000 VNĐ
.irish
115.000 VNĐ
.jetzt
441.000 VNĐ
.ltd
115.000 VNĐ
.reise
1.632.000 VNĐ
.run
115.000 VNĐ
.shopping
667.000 VNĐ
.soccer
441.000 VNĐ
.casino
690.000 VNĐ
.blog
667.000 VNĐ
.lol
658.000 VNĐ
.mom
819.000 VNĐ
.flowers
3.234.000 VNĐ
.global
1.932.000 VNĐ
.democrat
230.000 VNĐ
.studio
230.000 VNĐ
.sale
183.000 VNĐ
.rocks
87.000 VNĐ
.pub
230.000 VNĐ
.live
87.000 VNĐ
.games
345.000 VNĐ
.family
441.000 VNĐ
.video
230.000 VNĐ
.stream
344.000 VNĐ
.buzz
828.000 VNĐ
.best
2.277.000 VNĐ
.tube
667.000 VNĐ
.earth
506.000 VNĐ
.ngo
989.000 VNĐ
.ong
989.000 VNĐ
.miami
409.000 VNĐ
.vip
139.000 VNĐ
.travel
2.599.000 VNĐ
.cloud
609.000 VNĐ
.pro
409.000 VNĐ

An toàn - tiện lợi - nhanh chóng

Nhà đăng ký
Tên miền .vn

Mắt Bão chính thức trở thành Nhà đăng ký tên miền cấp cao .VN vào năm 2005.

Nhà đăng ký
Tên miền quốc tế

Mắt Bão chính thức trở thành Registrar cung cấp tên miền quốc tế trực thuộc ICANN hoạt động tại Việt Nam từ 2012.

Tài khoản
Đăng ký trực tuyến

Dễ dàng quản lý tên miền của bạn ở bất kỳ nơi nào có thể truy cập Internet.

Hỗ trợ miễn phí
24/7/365

Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi 24/7. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm.

Quản lý DNS
Dễ dàng

Quản lý bản ghi DNS dễ dàng thêm mới, thay đổi IP, thay đổi địa chỉ phân phối email.

Miễn phí
Tên miền phụ

Giúp bạn tổ chức nội dung website tốt hơn bằng cách tạo thêm các tên miền phụ.