facebook com

Bảng giá tên miền

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

Giá tên miền Việt Nam

Phí đăng ký
.vn
Giảm 50% phí dịch vụ khi đăng ký vào Thứ 3 hàng tuần
750.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn
Giảm 50% phí dịch vụ khi đăng ký vào Thứ 3 hàng tuần
630.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 400.000 đ
.name.vn 75.000 đ
.int.vn 400.000 đ
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/ .thanhhoa.vn/ .binhduong.vn/ .kontum.vn/ .thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/ .laichau.vn/ .tiengiang.vn/ .camau.vn/ .lamdong.vn/ .travinh.vn/ .caobang.vn/ .langson.vn/ .tuyenquang.vn/ .daklak.vn/ .laocai.vn/ .vinhlong.vn/ .daknong.vn/ .longan.vn/ .yenbai.vn/ .dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/ .phuyen.vn/ .dongnai.vn/ .ninhthuan.vn/ .cantho.vn/ .dongthap.vn/ .phutho.vn/ .danang.vn/ .gialai.vn/ .quangbinh.vn/ .haiphong.vn/ .hagiang.vn/ .quangngai.vn/ .bacninh.vn/ .hanam.vn/ .quangnam.vn/ .bentre.vn/ .thaibinh.vn/ .hatinh.vn/ .quangninh.vn/ .binhthuan.vn/ .angiang.vn/ .haiduong.vn/ .quangtri.vn/ .namdinh.vn/ .haugiang.vn/ .soctrang.vn/ .vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/ .hoabinh.vn/ .sonla.vn/ .hanoi.vn/ .backan.vn/ .hungyen.vn/ .tayninh.vn/ .nghean.vn/ .baclieu.vn/ .khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn 400.000 đ
Tên miền tiếng Việt 50.000 đ

Tên miền có 1 ký tự .VN

50.350.000 đ

Tên miền có 2 ký tự .VN

15.350.000 đ

Giá tên miền Quốc Tế

Phí đăng ký
.com 239.000 đ
.net 269.000 đ
.org 349.000 đ
.info 379.000 đ
.biz 398.000 đ
.ws 686.000 đ
.top 39.000 đ
.xyz 29.000 đ
.shop 809.000 đ
.asia 59.000 đ
.eu 298.000 đ
.us 270.000 đ
.cc 289.000 đ
.tv 839.000 đ
.fr 310.000 đ
.ca 578.000 đ
.com.sg 1.045.000 đ
.sg 1.045.000 đ
.net.uk 380.000 đ
.co.uk 380.000 đ
.org.uk 380.000 đ
.ltd.uk 380.000 đ
.plc.uk 380.000 đ
.me.uk 380.000 đ
.in 326.000 đ
.uno 500.000 đ
.co.in 260.000 đ
.net.in 260.000 đ
.org.in 260.000 đ
.firm.in 260.000 đ
.gen.in 260.000 đ
.ind.in 260.000 đ
.co 676.000 đ
.nom.co 888.000 đ
.com.co 888.000 đ
.net.co 888.000 đ
.mobi 447.000 đ
.com.tw 888.000 đ
.idv.tw 888.000 đ
.game.tw 888.000 đ
.ebiz.tw 888.000 đ
.club.tw 888.000 đ
.tw 1.045.000 đ
.dentist 839.000 đ
.lawyer 513.000 đ
.attorney 839.000 đ
.pics 676.000 đ
.news 268.000 đ
.online 49.000 đ
.art 319.000 đ
.college 1.493.000 đ
.design 161.000 đ
.fans 1.656.000 đ
.feedback 9.850.000 đ
.fun 49.000 đ
.love 676.000 đ
.protection 65.347.000 đ
.reit 32.685.000 đ
.rent 1.493.000 đ
.security 65.347.000 đ
.space 49.000 đ
.store 49.000 đ
.tech 99.000 đ
.theatre 16.354.000 đ
.tickets 11.455.000 đ
.wiki 99.000 đ
.bank 22.070.000 đ
.insurance 22.070.000 đ
.tel 319.000 đ
.work 139.000 đ
.website 49.000 đ
.social 268.000 đ
.click 89.000 đ
.immo 676.000 đ
.name 298.000 đ
.me 653.000 đ
.one 380.000 đ
.rich 66.957.000 đ
.luxury 15.351.000 đ
.bio 1.492.000 đ
.ink 69.000 đ
.style 349.000 đ
.men 349.000 đ
.link 89.000 đ
.download 349.000 đ
.site 49.000 đ
.beer 789.000 đ
.pizza 349.000 đ
.bet 382.000 đ
.date 349.000 đ
.review 349.000 đ
.game 9.821.000 đ
.forsale 349.000 đ
.recipes 186.000 đ
.physio 1.983.000 đ
.creditcard 3.256.000 đ
.faith 349.000 đ
.lgbt 1.001.000 đ
.xxx 2.972.000 đ
.hamburg 1.514.000 đ
.london 1.437.000 đ
.mortgage 512.000 đ
.degree 1.003.000 đ
.bar 1.656.000 đ
.build 1.894.000 đ
.press 139.000 đ
.green 1.656.000 đ
.red 382.000 đ
.shiksha 382.000 đ
.kim 382.000 đ
.blue 382.000 đ
.pink 382.000 đ
.onl 490.000 đ
.nagoya 326.000 đ
.okinawa 457.000 đ
.ryukyu 457.000 đ
.club 49.000 đ
.audio 3.289.000 đ
.futbol 289.000 đ
.juegos 9.821.000 đ
.pictures 251.000 đ
.equipment 447.000 đ
.gallery 447.000 đ
.graphics 447.000 đ
.band 186.000 đ
.diet 3.289.000 đ
.help 285.000 đ
.reviews 186.000 đ
.dance 186.000 đ
.actor 349.000 đ
.haus 349.000 đ
.rest 839.000 đ
.christmas 1.003.000 đ
.blackfriday 3.289.000 đ
.menu 839.000 đ
.accountants 512.000 đ
.credit 349.000 đ
.loans 676.000 đ
.energy 512.000 đ
.archi 1.492 đ
.host 139.000 đ
.associates 349.000 đ
.digital 349.000 đ
.toys 349.000 đ
.works 186.000 đ
.wtf 186.000 đ
.trade 349.000 đ
.country 676.000 đ
.gift 458.000 đ
.photo 676.000 đ
.vacations 676.000 đ
.bargains 349.000 đ
.guru 349.000 đ
.land 349.000 đ
.bike 349.000 đ
.plumbing 1.101.000 đ
.singles 349.000 đ
.camera 1.101.000 đ
.estate 349.000 đ
.contractors 676.000 đ
.construction 676.000 đ
.domains 676.000 đ
.academy 349.000 đ
.computer 349.000 đ
.training 349.000 đ
.builders 676.000 đ
.cash 349.000 đ
.media 268.000 đ
.coffee 349.000 đ
.clothing 676.000 đ
.webcam 349.000 đ
.co.com 777.000 đ
.kitchen 676.000 đ
.enterprises 349.000 đ
.tattoo 1.003.000 đ
.shoes 676.000 đ
.sexy 839.000 đ
.limo 1.101.000 đ
.holdings 1.101.000 đ
.ventures 349.000 đ
.diamonds 1.101.000 đ
.voyage 1.101.000 đ
.careers 1.101.000 đ
.finance 676.000 đ
.financial 676.000 đ
.furniture 1.101.000 đ
.lease 1.101.000 đ
.fund 186.000 đ
.investments 349.000 đ
.tax 512.000 đ
.capital 512.000 đ
.claims 349.000 đ
.clinic 1.101.000 đ
.condos 1.101.000 đ
.dating 513.000 đ
.delivery 349.000 đ
.dental 1.101.000 đ
.engineering 512.000 đ
.expert 349.000 đ
.holiday 1.101.000 đ
.insure 1.101.000 đ
.maison 1.101.000 đ
.restaurant 349.000 đ
.surgery 1.101.000 đ
.tienda 1.101.000 đ
.university 676.000 đ
.bayern 1.130.000 đ
.cruises 1.101.000 đ
.flights 676.000 đ
.black 1.166.000 đ
.villas 1.101.000 đ
.healthcare 1.101.000 đ
.codes 349.000 đ
.viajes 1.101.000 đ
.partners 676.000 đ
.photography 186.000 đ
.technology 186.000 đ
.photos 186.000 đ
.lighting 447.000 đ
.directory 186.000 đ
.today 186.000 đ
.tips 268.000 đ
.company 189.000 đ
.systems 186.000 đ
.management 447.000 đ
.center 186.000 đ
.support 186.000 đ
.email 186.000 đ
.solutions 186.000 đ
.city 186.000 đ
.gratis 447.000 đ
.network 186.000 đ
.ninja 186.000 đ
.reisen 447.000 đ
.report 186.000 đ
.rip 415.000 đ
.schule 447.000 đ
.supplies 447.000 đ
.supply 447.000 đ
.hiphop 3.289.000 đ
.agency 186.000 đ
.education 447.000 đ
.international 186.000 đ
.exposed 447.000 đ
.institute 186.000 đ
.accountant 349.000 đ
.airforce 676.000 đ
.army 349.000 đ
.auction 349.000 đ
.cards 676.000 đ
.care 349.000 đ
.casa 189.000 đ
.catering 676.000 đ
.church 349.000 đ
.cleaning 1.101.000 đ
.community 676.000 đ
.consulting 268.000 đ
.cool 186.000 đ
.deals 676.000 đ
.direct 349.000 đ
.discount 676.000 đ
.engineer 268.000 đ
.events 349.000 đ
.exchange 268.000 đ
.fail 676.000 đ
.farm 268.000 đ
.fish 335.000 đ
.fishing 676.000 đ
.fitness 349.000 đ
.gifts 676.000 đ
.gives 349.000 đ
.gripe 676.000 đ
.guide 676.000 đ
.hosting 9.821.000 đ
.immobilien 676.000 đ
.industries 676.000 đ
.life 186.000 đ
.limited 676.000 đ
.market 349.000 đ
.marketing 349.000 đ
.moda 349.000 đ
.navy 741.000 đ
.parts 349.000 đ
.productions 349.000 đ
.properties 349.000 đ
.property 3.289.000 đ
.republican 676.000 đ
.sarl 676.000 đ
.services 186.000 đ
.software 349.000 đ
.tools 349.000 đ
.vet 349.000 đ
.vision 335.000 đ
.watch 349.000 đ
.world 88.000 đ
.yoga 139.000 đ
.foundation 349.000 đ
.place 676.000 đ
.town 349.000 đ
.camp 1.101.000 đ
.guitars 3.289.000 đ
.solar 1.101.000 đ
.bid 349.000 đ
.horse 676.000 đ
.surf 676.000 đ
.zone 186.000 đ
.house 268.000 đ
.cab 676.000 đ
.florist 676.000 đ
.glass 335.000 đ
.rentals 349.000 đ
.repair 349.000 đ
.boutique 349.000 đ
.cheap 349.000 đ
.kaufen 676.000 đ
.party 349.000 đ
.science 349.000 đ
.cricket 349.000 đ
.win 349.000 đ
.loan 349.000 đ
.racing 349.000 đ
.cafe 349.000 đ
.chat 349.000 đ
.dog 349.000 đ
.express 349.000 đ
.mba 349.000 đ
.money 349.000 đ
.plus 349.000 đ
.school 676.000 đ
.show 349.000 đ
.team 186.000 đ
.cooking 676.000 đ
.fashion 139.000 đ
.fit 139.000 đ
.garden 676.000 đ
.rodeo 676.000 đ
.vodka 676.000 đ
.wedding 139.000 đ
.study 676.000 đ
.courses 839.000 đ
.poker 1.166.000 đ
.apartments 1.101.000 đ
.bingo 1.101.000 đ
.coach 349.000 đ
.coupons 676.000 đ
.golf 186.000 đ
.hockey 1.101.000 đ
.jewelry 1.101.000 đ
.legal 335.000 đ
.memorial 1.101.000 đ
.Salon 1.101.000 đ
.taxi 349.000 đ
.tennis 1.101.000 đ
.theater 1.101.000 đ
.tours 349.000 đ
.vin 349.000 đ
.wine 349.000 đ
.sydney 1.959.000 đ
.organic 2.155.000 đ
.vote 2.155.000 đ
.voto 2.155.000 đ
.adult 2.646.000 đ
.porn 2.646.000 đ
.sex 2.646.000 đ
.film 2.547.000 đ
.gold 349.000 đ
.tires 2.179.000 đ
.movie 1.656.000 đ
.lotto 40.850.000 đ
.auto 65.347.000 đ
.car 65.347.000 đ
.cars 65.347.000 đ
.business 189.000 đ
.doctor 349.000 đ
.football 441.000 đ
.fyi 186.000 đ
.gmbh 676.000 đ
.group 186.000 đ
.hospital 1.101.000 đ
.irish 105.000 đ
.jetzt 447.000 đ
.ltd 186.000 đ
.reise 2.179.000 đ
.run 186.000 đ
.shopping 676.000 đ
.soccer 447.000 đ
.casino 1.329.000 đ
.blog 676.000 đ
.lol 676.000 đ
.mom 839.000 đ
.flowers 3.289.000 đ
.global 1.656.000 đ
.democrat 676.000 đ
.studio 268.000 đ
.sale 349.000 đ
.rocks 105.000 đ
.pub 349.000 đ
.live 88.000 đ
.games 268.000 đ
.family 268.000 đ
.video 519.000 đ
.stream 349.000 đ
.buzz 839.000 đ
.best 259.000 đ
.tube 676.000 đ
.earth 519.000 đ
.ngo 1.003.000 đ
.ong 1.003.000 đ
.miami 415.000 đ
.vip 139.000 đ
.travel 1.329.000 đ
.cloud 619.000 đ
.pro 382.000 đ
.ceo 2.309.000 đ
.fm 2.799.000 đ
.baby 1.656.000 đ
.cam 480.000 đ
.desi 419.000 đ
.icu 186.000 đ
.monster 309.000 đ
.ooo 676.000 đ
.saarland 575.000 đ
.pw/ .pet/ .promo/ .ski 1.002.000 đ
.net.tw 888.000 đ
.kiwi 1.078.000 đ
.org.tw 888.000 đ
.rehab 676.000 đ

Chi tiết biểu phí tên miền .VN

An toàn - tiện lợi - nhanh chóng

Nhà đăng ký
Tên miền .vn

Mắt Bão chính thức trở thành Nhà đăng ký tên miền cấp cao .VN vào năm 2005.

Nhà đăng ký
Tên miền quốc tế

Mắt Bão chính thức trở thành Registrar cung cấp tên miền quốc tế trực thuộc ICANN hoạt động tại Việt Nam từ 2012.

Tài khoản
Đăng ký trực tuyến

Dễ dàng quản lý tên miền của bạn ở bất kỳ nơi nào có thể truy cập Internet.

Hỗ trợ miễn phí
24/7/365

Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi 24/7. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm.

Quản lý DNS
Dễ dàng

Quản lý bản ghi DNS dễ dàng thêm mới, thay đổi IP, thay đổi địa chỉ phân phối email.

Miễn phí
Tên miền phụ

Giúp bạn tổ chức nội dung website tốt hơn bằng cách tạo thêm các tên miền phụ.