Bảng giá tên miền
Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.
Tên miền Việt Nam
Phí đăng ký
.vn
750.000 VNĐ
830.000 VNĐ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn
630.000 VNĐ
700.000 VNĐ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn
400.000 VNĐ
.name.vn
75.000 VNĐ
.int.vn
400.000 VNĐ

Tên miền có 1 ký tự .VN

50.350.000 VNĐ

Tên miền có 2 ký tự .VN

15.350.000 VNĐ
Tên miền
Phí đăng ký
.com
109.000 VNĐ
299.000 VNĐ
.net
109.000 VNĐ
299.000 VNĐ
.org
280.000 VNĐ
.info
79.000 VNĐ
319.000 VNĐ
.biz
290.000 VNĐ
.ws
290.000 VNĐ
.top
39.000 VNĐ
280.000 VNĐ
.xyz
19.000 VNĐ
280.000 VNĐ
.shop
960.000 VNĐ
.asia
89.000 VNĐ
350.000 VNĐ
.eu
290.000 VNĐ
.us
270.000 VNĐ
.cc
280.000 VNĐ
.tv
827.000 VNĐ
.fr
308.000 VNĐ
.jp
2.460.000 VNĐ
.ca
578.000 VNĐ
.com.sg
985.000 VNĐ
.sg
985.000 VNĐ
.net.uk
360.000 VNĐ
.co.uk
380.000 VNĐ
.org.uk
380.000 VNĐ
.ltd.uk
380.000 VNĐ
.plc.uk
380.000 VNĐ
.me.uk
380.000 VNĐ
.in
500.000 VNĐ
.uno
500.000 VNĐ
.co.in
260.000 VNĐ
.net.in
260.000 VNĐ
.org.in
260.000 VNĐ
.firm.in
260.000 VNĐ
.gen.in
260.000 VNĐ
.ind.in
260.000 VNĐ
.co
229.000 VNĐ
666.000 VNĐ
.nom.co
480.000 VNĐ
.com.co
480.000 VNĐ
.net.co
480.000 VNĐ
.mobi
480.000 VNĐ
.com.tw
840.000 VNĐ
.idv.tw
840.000 VNĐ
.game.tw
840.000 VNĐ
.ebiz.tw
840.000 VNĐ
.club.tw
840.000 VNĐ
.tw
980.000 VNĐ
.dentist
580.000 VNĐ
.lawyer
580.000 VNĐ
.attorney
580.000 VNĐ
.pics
658.000 VNĐ
.news
350.000 VNĐ
.online
39.000 VNĐ
789.000 VNĐ
.art
4.853.000 VNĐ
.college
1.472.000 VNĐ
.design
1.085.000 VNĐ
.fans
1.633.000 VNĐ
.feedback
667.000 VNĐ
.fun
506.000 VNĐ
.love
667.000 VNĐ
.protection
64.423.000 VNĐ
.reit
32.223.000 VNĐ
.rent
1.472.000 VNĐ
.security
64.423.000 VNĐ
.space
39.000 VNĐ
219.000 VNĐ
.store
119.000 VNĐ
1.269.000 VNĐ
.tech
119.000 VNĐ
1.150.000 VNĐ
.theatre
16.123.000 VNĐ
.tickets
11.293.000 VNĐ
.wiki
634.000 VNĐ
.bank
25.760.000 VNĐ
.insurance
25.760.000 VNĐ
.tel
360.000 VNĐ
.work
760.000 VNĐ
.joburg
620.000 VNĐ
.website
39.000 VNĐ
469.000 VNĐ
.social
465.000 VNĐ
.click
240.000 VNĐ
.immo
667.000 VNĐ
.name
290.000 VNĐ
.me
650.000 VNĐ
.one
280.000 VNĐ
.rich
62.999.000 VNĐ
.luxury
15.000.000 VNĐ
.bio
1.932.000 VNĐ
.ink
1.006.000 VNĐ
.style
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.men
418.000 VNĐ
.link
240.000 VNĐ
.download
418.000 VNĐ
.site
39.000 VNĐ
632.000 VNĐ
.beer
780.000 VNĐ
.pizza
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.bet
380.000 VNĐ
.date
418.000 VNĐ
.review
418.000 VNĐ
.game
9.674.000 VNĐ
.forsale
465.000 VNĐ
.recipes
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.financal
2.010.000 VNĐ
.physio
2.339.000 VNĐ
.creditcard
3.210.000 VNĐ
.faith
418.000 VNĐ
.lgbt
1.938.000 VNĐ
.xxx
2.340.000 VNĐ
.hamburg
1.514.000 VNĐ
.london
1.514.000 VNĐ
.mortgage
695.000 VNĐ
.degree
695.000 VNĐ
.bar
1.921.000 VNĐ
.build
1.921.000 VNĐ
.press
1.921.000 VNĐ
.green
2.138.000 VNĐ
.red
666.000 VNĐ
.shiksha
441.000 VNĐ
.kim
666.000 VNĐ
.blue
666.000 VNĐ
.pink
666.000 VNĐ
.onl
441.000 VNĐ
.nagoya
407.000 VNĐ
.okinawa
407.000 VNĐ
.ryukyu
407.000 VNĐ
.club
19.000 VNĐ
282.000 VNĐ
.audio
3.234.000 VNĐ
.futbol
189.000 VNĐ
.juegos
9.674.000 VNĐ
.pictures
174.000 VNĐ
248.000 VNĐ
.equipment
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.gallery
441.000 VNĐ
.graphics
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.band
350.000 VNĐ
.diet
3.234.000 VNĐ
.help
658.000 VNĐ
.reviews
350.000 VNĐ
.dance
350.000 VNĐ
.actor
580.000 VNĐ
.haus
465.000 VNĐ
.rest
945.000 VNĐ
.christmas
980.000 VNĐ
.blackfriday
3.234.000 VNĐ
.menu
1.062.000 VNĐ
.accountants
77.000 VNĐ
2.148.000 VNĐ
.credit
174.000 VNĐ
2.148.000 VNĐ
.loans
335.000 VNĐ
2.148.000 VNĐ
.energy
335.000 VNĐ
2.148.000 VNĐ
.archi
2.486.000 VNĐ
.host
2.486.000 VNĐ
.associates
174.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.digital
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.toys
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.works
174.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.wtf
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.trade
418.000 VNĐ
.country
658.000 VNĐ
.gift
444.000 VNĐ
.photo
658.000 VNĐ
.vacations
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.bargains
174.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.guru
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.land
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.bike
174.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.plumbing
1.085.000 VNĐ
.singles
667.000 VNĐ
.camera
174.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.estate
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.contractors
667.000 VNĐ
.construction
174.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.domains
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.academy
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.computer
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.training
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.builders
667.000 VNĐ
.cash
174.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.media
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.coffee
174.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.clothing
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.webcam
418.000 VNĐ
.co.com
723.000 VNĐ
.kitchen
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.enterprises
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.tattoo
980.000 VNĐ
.shoes
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.sexy
819.000 VNĐ
.limo
1.085.000 VNĐ
.holdings
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.ventures
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.diamonds
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.voyage
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.careers
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.finance
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.financial
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.furniture
1.085.000 VNĐ
.lease
1.085.000 VNĐ
.fund
174.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.investments
335.000 VNĐ
2.148.000 VNĐ
.tax
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.capital
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.claims
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.clinic
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.condos
1.085.000 VNĐ
.dating
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.delivery
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.dental
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.engineering
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.expert
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.holiday
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.insure
1.085.000 VNĐ
.maison
1.085.000 VNĐ
.restaurant
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.surgery
1.085.000 VNĐ
.tienda
1.085.000 VNĐ
.university
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.bayern
1.198.000 VNĐ
.cruises
1.085.000 VNĐ
.flights
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.black
1.938.000 VNĐ
.villas
1.085.000 VNĐ
.healthcare
1.085.000 VNĐ
.codes
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.viajes
174.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.partners
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.photography
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.technology
77.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.photos
335.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.lighting
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.directory
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.today
77.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.tips
335.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.company
174.000 VNĐ
184.000 VNĐ
.systems
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.management
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.center
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.support
335.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.email
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.solutions
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.city
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.gratis
335.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.network
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.ninja
281.000 VNĐ
.reisen
77.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.report
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.rip
281.000 VNĐ
.schule
77.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.supplies
441.000 VNĐ
.supply
441.000 VNĐ
.hiphop
3.234.000 VNĐ
.agency
77.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.education
335.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.international
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.exposed
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.institute
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.accountant
418.000 VNĐ
.airforce
465.000 VNĐ
.army
465.000 VNĐ
.auction
465.000 VNĐ
.cards
667.000 VNĐ
.care
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.casa
775.000 VNĐ
.catering
667.000 VNĐ
.church
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.cleaning
1.085.000 VNĐ
.community
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.consulting
465.000 VNĐ
.cool
174.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.deals
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.direct
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.discount
667.000 VNĐ
.engineer
465.000 VNĐ
.events
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.exchange
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.fail
174.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.farm
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.fish
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.fishing
775.000 VNĐ
.fitness
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.gifts
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.gives
465.000 VNĐ
.gripe
667.000 VNĐ
.guide
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.hosting
9.674.000 VNĐ
.immobilien
465.000 VNĐ
.industries
667.000 VNĐ
.life
77.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.limited
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.market
465.000 VNĐ
.marketing
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.moda
465.000 VNĐ
.navy
465.000 VNĐ
.parts
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.productions
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.properties
174.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.property
3.234.000 VNĐ
.republican
775.000 VNĐ
.sarl
667.000 VNĐ
.services
77.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.software
465.000 VNĐ
.tools
174.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.vet
465.000 VNĐ
.vision
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.watch
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.world
77.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.yoga
775.000 VNĐ
.foundation
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.place
174.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.town
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.camp
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.guitars
3.234.000 VNĐ
.solar
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.bid
418.000 VNĐ
.horse
775.000 VNĐ
.surf
775.000 VNĐ
.zone
174.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.house
667.000 VNĐ
.cab
667.000 VNĐ
.florist
667.000 VNĐ
.glass
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.rentals
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.repair
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.boutique
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.cheap
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.kaufen
465.000 VNĐ
.party
418.000 VNĐ
.science
418.000 VNĐ
.cricket
418.000 VNĐ
.win
418.000 VNĐ
.loan
418.000 VNĐ
.racing
418.000 VNĐ
.cafe
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.chat
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.dog
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.express
174.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.mba
174.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.money
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.plus
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.school
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.show
335.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.team
174.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.cooking
772.000 VNĐ
.fashion
772.000 VNĐ
.fit
772.000 VNĐ
.garden
772.000 VNĐ
.rodeo
772.000 VNĐ
.vodka
772.000 VNĐ
.wedding
772.000 VNĐ
.study
837.000 VNĐ
.courses
1.062.000 VNĐ
.poker
1.938.000 VNĐ
.apartments
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.bingo
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.coach
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.coupons
174.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.golf
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.hockey
1.085.000 VNĐ
.jewelry
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.legal
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.memorial
1.085.000 VNĐ
.Salon
1.085.000 VNĐ
.taxi
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.tennis
1.085.000 VNĐ
.theater
1.085.000 VNĐ
.tours
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.vin
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.wine
335.000 VNĐ
1.085.000 VNĐ
.sydney
1.932.000 VNĐ
.organic
2.125.000 VNĐ
.vote
2.125.000 VNĐ
.voto
2.125.000 VNĐ
.adult
2.608.000 VNĐ
.porn
2.608.000 VNĐ
.sex
2.608.000 VNĐ
.film
2.511.000 VNĐ
.gold
174.000 VNĐ
2.148.000 VNĐ
.tires
335.000 VNĐ
2.148.000 VNĐ
.movie
1.623.000 VNĐ
6.463.000 VNĐ
.lotto
59.860.000 VNĐ
.auto
77.248.000 VNĐ
.car
77.248.000 VNĐ
.cars
77.248.000 VNĐ
.business
174.000 VNĐ
184.000 VNĐ
.doctor
335.000 VNĐ
2.148.000 VNĐ
.football
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.fyi
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.gmbh
667.000 VNĐ
.group
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.hospital
1.085.000 VNĐ
.irish
174.000 VNĐ
345.000 VNĐ
.jetzt
77.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.ltd
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.reise
77.000 VNĐ
2.148.000 VNĐ
.run
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.shopping
667.000 VNĐ
.soccer
174.000 VNĐ
441.000 VNĐ
.casino
979.000 VNĐ
3.210.000 VNĐ
.blog
269.000 VNĐ
667.000 VNĐ
.lol
658.000 VNĐ
.mom
819.000 VNĐ
.flowers
3.234.000 VNĐ

An toàn - tiện lợi - nhanh chóng

Nhà đăng ký
Tên miền .vn

Mắt Bão chính thức trở thành Nhà đăng ký tên miền cấp cao .VN vào năm 2005.

Nhà đăng ký
Tên miền quốc tế

Mắt Bão chính thức trở thành Registrar cung cấp tên miền quốc tế trực thuộc ICANN hoạt động tại Việt Nam từ 2012.

Tài khoản
Đăng ký trực tuyến

Dễ dàng quản lý tên miền của bạn ở bất kỳ nơi nào có thể truy cập Internet.

Hỗ trợ miễn phí
24/7/365

Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi 24/7. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm.

Quản lý DNS
Dễ dàng

Quản lý bản ghi DNS dễ dàng thêm mới, thay đổi IP, thay đổi địa chỉ phân phối email.

Miễn phí
Tên miền phụ

Giúp bạn tổ chức nội dung website tốt hơn bằng cách tạo thêm các tên miền phụ.