facebook com

Bảng giá tên miền

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.
Giá tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký 
(Không thuế suất)
Phí duy trì/năm 
(Không thuế suất)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
(Chưa bao gồm 10 % VAT)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(Chưa bao gồm 10 % VAT)
Tổng tiền năm đầu
(đã bao gồm 10% VAT)
Tổng tiền năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.vn
Hoàn 100k vào tài khoản khuyến mãi cho mỗi đơn hàng đăng ký mới vào Thứ 3 và thứ 4 hàng tuần
200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 770.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn
Hoàn 100k vào tài khoản khuyến mãi cho mỗi đơn hàng đăng ký mới vào Thứ 3 và thứ 4 hàng tuần
200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.name.vn 30.000 đ 30.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 52.000 đ
.int.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/ .thanhhoa.vn/ .binhduong.vn/ .kontum.vn/ .thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/ .laichau.vn/ .tiengiang.vn/ .camau.vn/ .lamdong.vn/ .travinh.vn/ .caobang.vn/ .langson.vn/ .tuyenquang.vn/ .daklak.vn/ .laocai.vn/ .vinhlong.vn/ .daknong.vn/ .longan.vn/ .yenbai.vn/ .dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/ .phuyen.vn/ .dongnai.vn/ .ninhthuan.vn/ .cantho.vn/ .dongthap.vn/ .phutho.vn/ .danang.vn/ .gialai.vn/ .quangbinh.vn/ .haiphong.vn/ .hagiang.vn/ .quangngai.vn/ .bacninh.vn/ .hanam.vn/ .quangnam.vn/ .bentre.vn/ .thaibinh.vn/ .hatinh.vn/ .quangninh.vn/ .binhthuan.vn/ .angiang.vn/ .haiduong.vn/ .quangtri.vn/ .namdinh.vn/ .haugiang.vn/ .soctrang.vn/ .vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/ .hoabinh.vn/ .sonla.vn/ .hanoi.vn/ .backan.vn/ .hungyen.vn/ .tayninh.vn/ .nghean.vn/ .baclieu.vn/ .khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
Tên miền tiếng Việt 0 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ 42.000 đ

Tên miền có 1 ký tự .VN

200.000 đ 40.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 40.420.000 đ 40.110.000 đ

Tên miền có 2 ký tự .VN

200.000 đ 10.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 10.420.000 đ 10.110.000 đ
Chuyển tên miền về Mắt Bão Phí chuyển đổi Phí duy trì/năm  Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(Chưa bao gồm 10 % VAT)
Tổng tiền chuyển đổi + sử dụng năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) = (1+2+3) + (3*10%)
.vn Miễn phí 350.000 đ 100.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn Miễn phí 250.000 đ 100.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
.name.vn Miễn phí 30.000 đ 20.000 đ 52.000 đ
.int.vn Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/ .thanhhoa.vn/ .binhduong.vn/ .kontum.vn/ .thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/ .laichau.vn/ .tiengiang.vn/ .camau.vn/ .lamdong.vn/ .travinh.vn/ .caobang.vn/ .langson.vn/ .tuyenquang.vn/ .daklak.vn/ .laocai.vn/ .vinhlong.vn/ .daknong.vn/ .longan.vn/ .yenbai.vn/ .dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/ .phuyen.vn/ .dongnai.vn/ .ninhthuan.vn/ .cantho.vn/ .dongthap.vn/ .phutho.vn/ .danang.vn/ .gialai.vn/ .quangbinh.vn/ .haiphong.vn/ .hagiang.vn/ .quangngai.vn/ .bacninh.vn/ .hanam.vn/ .quangnam.vn/ .bentre.vn/ .thaibinh.vn/ .hatinh.vn/ .quangninh.vn/ .binhthuan.vn/ .angiang.vn/ .haiduong.vn/ .quangtri.vn/ .namdinh.vn/ .haugiang.vn/ .soctrang.vn/ .vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/ .hoabinh.vn/ .sonla.vn/ .hanoi.vn/ .backan.vn/ .hungyen.vn/ .tayninh.vn/ .nghean.vn/ .baclieu.vn/ .khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
Tên miền tiếng Việt Miễn phí 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ

Tên miền có 1 ký tự .VN

Miễn phí 40.000.000 đ 100.000 đ 40.110.000 đ

Tên miền có 2 ký tự .VN

Miễn phí 10.000.000 đ 100.000 đ 10.110.000 đ

Giá tên miền Quốc Tế

Dich vụ khởi tạo tên miền Dịch vụ đăng ký tên miền Dịch vụ duy trì tên miền/năm Chuyển tên miền về Mắt Bão
Dịch vụ duy trì tên miền/năm đầu
.com Miễn phí 239.000 đ
299.000 đ
240.000 đ
.net Miễn phí 269.000 đ
319.000 đ
260.000 đ
.org Miễn phí 349.000 đ
349.000 đ
280.000 đ
.info Miễn phí 379.000 đ
379.000 đ
300.000 đ
.biz Miễn phí 398.000 đ
398.000 đ
398.000 đ
.ws Miễn phí 686.000 đ
686.000 đ
686.000 đ
.top Miễn phí 39.000 đ
280.000 đ
280.000 đ
.xyz Miễn phí 29.000 đ
289.000 đ
289.000 đ
.shop Miễn phí 809.000 đ
809.000 đ
809.000 đ
.asia Miễn phí 59.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.eu Miễn phí 298.000 đ
298.000 đ
298.000 đ
.us Miễn phí 270.000 đ
270.000 đ
220.000 đ
.cc Miễn phí 289.000 đ
289.000 đ
289.000 đ
.tv Miễn phí 839.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.fr Miễn phí 310.000 đ
310.000 đ
250.000 đ
.ca Miễn phí 578.000 đ
578.000 đ
578.000 đ
.com.sg Miễn phí 1.045.000 đ
1.045.000 đ
840.000 đ
.sg Miễn phí 1.045.000 đ
1.045.000 đ
840.000 đ
.net.uk Miễn phí 380.000 đ
380.000 đ
300.000 đ
.co.uk Miễn phí 380.000 đ
380.000 đ
300.000 đ
.org.uk Miễn phí 380.000 đ
380.000 đ
300.000 đ
.ltd.uk Miễn phí 380.000 đ
380.000 đ
300.000 đ
.plc.uk Miễn phí 380.000 đ
380.000 đ
300.000 đ
.me.uk Miễn phí 380.000 đ
380.000 đ
300.000 đ
.in Miễn phí 326.000 đ
326.000 đ
326.000 đ
.uno Miễn phí 500.000 đ
500.000 đ
500.000 đ
.co.in Miễn phí 260.000 đ
260.000 đ
210.000 đ
.net.in Miễn phí 260.000 đ
260.000 đ
210.000 đ
.org.in Miễn phí 260.000 đ
260.000 đ
210.000 đ
.firm.in Miễn phí 260.000 đ
260.000 đ
210.000 đ
.gen.in Miễn phí 260.000 đ
260.000 đ
210.000 đ
.ind.in Miễn phí 260.000 đ
260.000 đ
210.000 đ
.co Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.nom.co Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
710.000 đ
.com.co Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
710.000 đ
.net.co Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
710.000 đ
.mobi Miễn phí 447.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.com.tw Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
710.000 đ
.idv.tw Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
710.000 đ
.game.tw Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
710.000 đ
.ebiz.tw Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
710.000 đ
.club.tw Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
710.000 đ
.tw Miễn phí 1.045.000 đ
1.045.000 đ
1.045.000 đ
.dentist Miễn phí 839.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.lawyer Miễn phí 839.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.attorney Miễn phí 839.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.pics Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.news Miễn phí 268.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.online Miễn phí 49.000 đ
800.000 đ
800.000 đ
.art Miễn phí 89.000 đ
319.000 đ
319.000 đ
.college Miễn phí 1.493.000 đ
1.493.000 đ
1.493.000 đ
.design Miễn phí 161.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.fans Miễn phí 1.656.000 đ
1.656.000 đ
1.656.000 đ
.feedback Miễn phí 9.850.000 đ
9.850.000 đ
9.850.000 đ
.fun Miễn phí 49.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.love Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.protection Miễn phí 65.347.000 đ
65.347.000 đ
65.347.000 đ
.reit Miễn phí 32.685.000 đ
32.685.000 đ
32.685.000 đ
.rent Miễn phí 1.493.000 đ
1.493.000 đ
1.493.000 đ
.security Miễn phí 65.347.000 đ
65.347.000 đ
65.347.000 đ
.space Miễn phí 49.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.store Miễn phí 49.000 đ
1.329.000 đ
1.329.000 đ
.tech Miễn phí 99.000 đ
1.166.000 đ
1.166.000 đ
.theatre Miễn phí 16.354.000 đ
16.354.000 đ
16.354.000 đ
.tickets Miễn phí 11.455.000 đ
11.455.000 đ
11.455.000 đ
.wiki Miễn phí 99.000 đ
643.000 đ
643.000 đ
.bank 4.025.000 đ
(Miễn phí nếu bạn đăng ký tên miền thành công)
22.070.000 đ
22.070.000 đ
22.070.000 đ
.insurance 4.025.000 đ
(Miễn phí nếu bạn đăng ký tên miền thành công)
22.070.000 đ
22.070.000 đ
22.070.000 đ
.tel Miễn phí 319.000 đ
319.000 đ
319.000 đ
.work Miễn phí 189.000 đ
189.000 đ
189.000 đ
.website Miễn phí 49.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.social Miễn phí 268.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.click Miễn phí 251.000 đ
251.000 đ
251.000 đ
.immo Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.name Miễn phí 298.000 đ
298.000 đ
298.000 đ
.me Miễn phí 653.000 đ
653.000 đ
520.000 đ
.one Miễn phí 380.000 đ
380.000 đ
380.000 đ
.rich Miễn phí 66.957.000 đ
66.957.000 đ
66.957.000 đ
.luxury Miễn phí 15.351.000 đ
15.351.000 đ
15.351.000 đ
.bio Miễn phí 1.492.000 đ
1.492.000 đ
1.492.000 đ
.ink Miễn phí 69.000 đ
643.000 đ
510.000 đ
.style Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.men Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.link Miễn phí 251.000 đ
251.000 đ
251.000 đ
.download Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.site Miễn phí 49.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.beer Miễn phí 789.000 đ
789.000 đ
789.000 đ
.pizza Miễn phí 349.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.bet Miễn phí 382.000 đ
382.000 đ
382.000 đ
.date Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.review Miễn phí 186.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.game Miễn phí 9.821.000 đ
9.821.000 đ
9.821.000 đ
.forsale Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.recipes Miễn phí 186.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.physio Miễn phí 1.983.000 đ
1.983.000 đ
1.983.000 đ
.creditcard Miễn phí 3.256.000 đ
3.256.000 đ
3.256.000 đ
.faith Miễn phí 186.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.lgbt Miễn phí 1.001.000 đ
1.001.000 đ
1.001.000 đ
.xxx Miễn phí 2.972.000 đ
2.972.000 đ
2.972.000 đ
.hamburg Miễn phí 1.514.000 đ
1.514.000 đ
1.514.000 đ
.london Miễn phí 1.437.000 đ
1.437.000 đ
1.437.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.003.000 đ
1.003.000 đ
1.003.000 đ
.degree Miễn phí 1.003.000 đ
1.003.000 đ
1.003.000 đ
.bar Miễn phí 1.656.000 đ
1.656.000 đ
1.656.000 đ
.build Miễn phí 1.894.000 đ
1.894.000 đ
1.894.000 đ
.press Miễn phí 139.000 đ
1.626.000 đ
1.626.000 đ
.green Miễn phí 1.656.000 đ
1.656.000 đ
1.656.000 đ
.red Miễn phí 382.000 đ
382.000 đ
382.000 đ
.shiksha Miễn phí 382.000 đ
382.000 đ
382.000 đ
.kim Miễn phí 382.000 đ
382.000 đ
382.000 đ
.blue Miễn phí 382.000 đ
382.000 đ
382.000 đ
.pink Miễn phí 382.000 đ
382.000 đ
382.000 đ
.onl Miễn phí 490.000 đ
490.000 đ
490.000 đ
.nagoya Miễn phí 326.000 đ
326.000 đ
326.000 đ
.okinawa Miễn phí 457.000 đ
457.000 đ
457.000 đ
.ryukyu Miễn phí 457.000 đ
457.000 đ
457.000 đ
.club Miễn phí 49.000 đ
315.000 đ
315.000 đ
.audio Miễn phí 3.289.000 đ
3.289.000 đ
3.289.000 đ
.futbol Miễn phí 289.000 đ
289.000 đ
289.000 đ
.juegos Miễn phí 9.821.000 đ
9.821.000 đ
9.821.000 đ
.pictures Miễn phí 251.000 đ
251.000 đ
251.000 đ
.equipment Miễn phí 447.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.gallery Miễn phí 186.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.graphics Miễn phí 447.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.band Miễn phí 121.000 đ
513.000 đ
513.000 đ
.diet Miễn phí 3.289.000 đ
3.289.000 đ
3.289.000 đ
.help Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.reviews Miễn phí 186.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.dance Miễn phí 186.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.actor Miễn phí 349.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.haus Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.rest Miễn phí 839.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.christmas Miễn phí 1.003.000 đ
1.003.000 đ
1.003.000 đ
.blackfriday Miễn phí 3.289.000 đ
3.289.000 đ
3.289.000 đ
.menu Miễn phí 839.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.accountants Miễn phí 512.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.credit Miễn phí 349.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.loans Miễn phí 676.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.energy Miễn phí 414.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.archi Miễn phí 1.492.000 đ
1.492.000 đ
1.492.000 đ
.host Miễn phí 139.000 đ
2.146.000 đ
2.146.000 đ
.associates Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.digital Miễn phí 284.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.toys Miễn phí 349.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.works Miễn phí 219.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.wtf Miễn phí 186.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.trade Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.country Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.gift Miễn phí 458.000 đ
458.000 đ
458.000 đ
.photo Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.vacations Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.bargains Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.guru Miễn phí 284.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.land Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.bike Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.plumbing Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.singles Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.camera Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.estate Miễn phí 284.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.contractors Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.construction Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.domains Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.academy Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.computer Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.training Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.builders Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.cash Miễn phí 284.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.media Miễn phí 268.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.coffee Miễn phí 219.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.clothing Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.webcam Miễn phí 186.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.co.com Miễn phí 777.000 đ
777.000 đ
777.000 đ
.kitchen Miễn phí 676.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.enterprises Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.tattoo Miễn phí 1.003.000 đ
1.003.000 đ
1.003.000 đ
.shoes Miễn phí 676.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.sexy Miễn phí 839.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.limo Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.holdings Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.ventures Miễn phí 349.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.diamonds Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.voyage Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.careers Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.finance Miễn phí 676.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.financial Miễn phí 676.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.furniture Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.lease Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.fund Miễn phí 186.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.investments Miễn phí 349.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.tax Miễn phí 512.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.capital Miễn phí 512.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.claims Miễn phí 349.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.clinic Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.condos Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.dating Miễn phí 513.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.delivery Miễn phí 349.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.dental Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.engineering Miễn phí 512.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.expert Miễn phí 284.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.holiday Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.insure Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.maison Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.restaurant Miễn phí 284.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.surgery Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.tienda Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.university Miễn phí 676.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.bayern Miễn phí 1.130.000 đ
1.130.000 đ
1.130.000 đ
.cruises Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.flights Miễn phí 676.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.black Miễn phí 1.166.000 đ
1.166.000 đ
1.166.000 đ
.villas Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.healthcare Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.codes Miễn phí 284.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.viajes Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.partners Miễn phí 676.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.photography Miễn phí 447.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.technology Miễn phí 154.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.photos Miễn phí 154.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.lighting Miễn phí 447.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.directory Miễn phí 186.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.today Miễn phí 88.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.tips Miễn phí 268.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.company Miễn phí 189.000 đ
189.000 đ
189.000 đ
.systems Miễn phí 154.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.management Miễn phí 447.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.center Miễn phí 154.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.support Miễn phí 186.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.email Miễn phí 88.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.solutions Miễn phí 219.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.city Miễn phí 186.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.gratis Miễn phí 447.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.network Miễn phí 186.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.ninja Miễn phí 186.000 đ
415.000 đ
415.000 đ
.reisen Miễn phí 447.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.report Miễn phí 186.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.rip Miễn phí 415.000 đ
415.000 đ
415.000 đ
.schule Miễn phí 447.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.supplies Miễn phí 447.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.supply Miễn phí 447.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.hiphop Miễn phí 3.289.000 đ
3.289.000 đ
3.289.000 đ
.agency Miễn phí 121.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.education Miễn phí 268.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.international Miễn phí 186.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.exposed Miễn phí 447.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.institute Miễn phí 186.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.accountant Miễn phí 349.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.airforce Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.army Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.auction Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.cards Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.care Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.casa Miễn phí 189.000 đ
189.000 đ
189.000 đ
.catering Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.church Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.cleaning Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.community Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.consulting Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.cool Miễn phí 219.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.deals Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.direct Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.discount Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.engineer Miễn phí 268.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.events Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.exchange Miễn phí 268.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.fail Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.farm Miễn phí 268.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.fish Miễn phí 335.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.fishing Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.fitness Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.gifts Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.gives Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.gripe Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.guide Miễn phí 268.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.hosting Miễn phí 9.821.000 đ
9.821.000 đ
9.821.000 đ
.immobilien Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.industries Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.life Miễn phí 153.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.limited Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.market Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.marketing Miễn phí 284.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.moda Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.navy Miễn phí 741.000 đ
741.000 đ
741.000 đ
.parts Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.productions Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.properties Miễn phí 284.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.property Miễn phí 3.289.000 đ
3.289.000 đ
3.289.000 đ
.republican Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.sarl Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.services Miễn phí 284.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.software Miễn phí 284.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.tools Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.vet Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.vision Miễn phí 335.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.watch Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.world Miễn phí 153.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.yoga Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.foundation Miễn phí 284.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.place Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.town Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.camp Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.guitars Miễn phí 3.289.000 đ
3.289.000 đ
3.289.000 đ
.solar Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.bid Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.horse Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.surf Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.zone Miễn phí 219.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.house Miễn phí 219.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.cab Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.florist Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.glass Miễn phí 335.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.rentals Miễn phí 284.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.repair Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.boutique Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.cheap Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.kaufen Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.party Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.science Miễn phí 186.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.cricket Miễn phí 349.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.win Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.loan Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.racing Miễn phí 186.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.cafe Miễn phí 219.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.chat Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.dog Miễn phí 284.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.express Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.mba Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.money Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.plus Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.school Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.show Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.team Miễn phí 219.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.cooking Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.fashion Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.fit Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.garden Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.rodeo Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.vodka Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.wedding Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.study Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.courses Miễn phí 839.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.poker Miễn phí 1.166.000 đ
1.166.000 đ
1.166.000 đ
.apartments Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.bingo Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.coach Miễn phí 349.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.coupons Miễn phí 676.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.golf Miễn phí 186.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.hockey Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.jewelry Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.legal Miễn phí 335.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.memorial Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.Salon Miễn phí 676.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.taxi Miễn phí 349.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.tennis Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.theater Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.tours Miễn phí 284.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.vin Miễn phí 349.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.wine Miễn phí 349.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.sydney Miễn phí 1.959.000 đ
1.959.000 đ
1.959.000 đ
.organic Miễn phí 2.155.000 đ
2.155.000 đ
2.155.000 đ
.vote Miễn phí 2.155.000 đ
2.155.000 đ
2.155.000 đ
.voto Miễn phí 2.155.000 đ
2.155.000 đ
2.155.000 đ
.adult Miễn phí 2.646.000 đ
2.646.000 đ
2.646.000 đ
.porn Miễn phí 2.646.000 đ
2.646.000 đ
2.646.000 đ
.sex Miễn phí 2.646.000 đ
2.646.000 đ
2.646.000 đ
.film Miễn phí 2.547.000 đ
2.547.000 đ
2.547.000 đ
.gold Miễn phí 349.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.tires Miễn phí 2.179.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.movie Miễn phí 1.656.000 đ
6.555.000 đ
6.555.000 đ
.lotto Miễn phí 40.850.000 đ
40.850.000 đ
40.850.000 đ
.auto Miễn phí 65.347.000 đ
65.347.000 đ
65.347.000 đ
.car Miễn phí 65.347.000 đ
65.347.000 đ
65.347.000 đ
.cars Miễn phí 65.347.000 đ
65.347.000 đ
65.347.000 đ
.business Miễn phí 189.000 đ
189.000 đ
189.000 đ
.doctor Miễn phí 349.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.football Miễn phí 441.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.fyi Miễn phí 154.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.gmbh Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.group Miễn phí 268.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.hospital Miễn phí 1.101.000 đ
1.101.000 đ
1.101.000 đ
.irish Miễn phí 105.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.jetzt Miễn phí 447.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.ltd Miễn phí 154.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.reise Miễn phí 2.179.000 đ
2.179.000 đ
2.179.000 đ
.run Miễn phí 186.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.shopping Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.soccer Miễn phí 447.000 đ
447.000 đ
447.000 đ
.casino Miễn phí 1.329.000 đ
3.256.000 đ
3.256.000 đ
.blog Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.lol Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.mom Miễn phí 839.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.flowers Miễn phí 3.289.000 đ
3.289.000 đ
3.289.000 đ
.global Miễn phí 1.656.000 đ
1.656.000 đ
1.656.000 đ
.democrat Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.studio Miễn phí 519.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.sale Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.rocks Miễn phí 105.000 đ
289.000 đ
289.000 đ
.pub Miễn phí 349.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.live Miễn phí 88.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.games Miễn phí 219.000 đ
415.000 đ
415.000 đ
.family Miễn phí 519.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.video Miễn phí 186.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.stream Miễn phí 88.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.buzz Miễn phí 839.000 đ
839.000 đ
839.000 đ
.best Miễn phí 59.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.tube Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.earth Miễn phí 519.000 đ
519.000 đ
519.000 đ
.ngo Miễn phí 1.003.000 đ
1.003.000 đ
1.003.000 đ
.ong Miễn phí 1.003.000 đ
1.003.000 đ
1.003.000 đ
.miami Miễn phí 415.000 đ
415.000 đ
415.000 đ
.vip Miễn phí 349.000 đ
349.000 đ
349.000 đ
.travel Miễn phí 1.329.000 đ
2.636.000 đ
2.636.000 đ
.cloud Miễn phí 619.000 đ
619.000 đ
619.000 đ
.pro Miễn phí 382.000 đ
382.000 đ
382.000 đ
.ceo Miễn phí 2.309.000 đ
2.309.000 đ
2.309.000 đ
.fm Miễn phí 2.799.000 đ
2.799.000 đ
2.799.000 đ
.baby Miễn phí 519.000 đ
1.656.000 đ
1.656.000 đ
.cam Miễn phí 480.000 đ
480.000 đ
480.000 đ
.desi Miễn phí 419.000 đ
419.000 đ
419.000 đ
.icu Miễn phí 59.000 đ
186.000 đ
186.000 đ
.monster Miễn phí 49.000 đ
309.000 đ
309.000 đ
.ooo Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ
.saarland Miễn phí 575.000 đ
575.000 đ
575.000 đ
.pw/ .pet/ .promo/ .ski Miễn phí 1.002.000 đ
1.002.000 đ
1.002.000 đ
.net.tw Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
710.000 đ
.kiwi Miễn phí 1.078.000 đ
1.078.000 đ
1.078.000 đ
.org.tw Miễn phí 888.000 đ
888.000 đ
710.000 đ
.rehab Miễn phí 676.000 đ
676.000 đ
676.000 đ

An toàn - tiện lợi - nhanh chóng

Nhà đăng ký
Tên miền .vn

Mắt Bão chính thức trở thành Nhà đăng ký tên miền cấp cao .VN vào năm 2005.

Nhà đăng ký
Tên miền quốc tế

Mắt Bão chính thức trở thành Registrar cung cấp tên miền quốc tế trực thuộc ICANN hoạt động tại Việt Nam từ 2012.

Tài khoản
Đăng ký trực tuyến

Dễ dàng quản lý tên miền của bạn ở bất kỳ nơi nào có thể truy cập Internet.

Hỗ trợ miễn phí
24/7/365

Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi 24/7. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm.

Quản lý DNS
Dễ dàng

Quản lý bản ghi DNS dễ dàng thêm mới, thay đổi IP, thay đổi địa chỉ phân phối email.

Miễn phí
Tên miền phụ

Giúp bạn tổ chức nội dung website tốt hơn bằng cách tạo thêm các tên miền phụ.