facebook com

CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP ĐỂ VẬN HÀNH TỐT HƠN

Chuyển đổi tên miền về Mắt Bão để được thao tác và quản lý một cách thuận lợi nhất.
chuyển đổi nhà cung cấp
CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP LÀ GÌ?
CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP LÀ GÌ?
Chuyển đổi nhà cung cấp là thủ tục thay đổi nơi đăng ký cũng như đơn vị quản lý tên miền của bạn.
Khi chuyển đổi nhà cung cấp sang Mắt Bão, bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với hệ thống quản lý nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy.
LƯU Ý KHI CHUYỂN ĐỔI TÊN MIỀN
LƯU Ý KHI CHUYỂN ĐỔI TÊN MIỀN
 • Bạn kiểm tra tên miền không bị lock (domain trạng thái active)
 • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày
 • Bạn đề nghị nhà cung cấp tên miền trước đó cung cấp số Authorization Key
 • Bạn phải check được email quản trị tên miền để xác nhận việc chuyển đổi
 • Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
 • Nộp phí gia hạn tên miền thêm một năm.
 • Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền
 • Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record hoàn toàn miễn phí thông qua CP https://id.matbao.net
tên miền quốc tế
 • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày.
 • Tên miền đăng ký được sau 60 ngày mới có thể chuyển qua nhà đăng ký khác.
 • Yêu cầu Nhà đăng ký cũ mở khóa tên miền và cung cấp mã xác thực tên miền (authencode).
 • Cung cấp thông tin authencode và bản khai chuyển đổi Nhà đăng ký có xác nhận của chủ thể cho Mắt Bão.
 • Gửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến Mắt Bão làm thủ tục chuyển đổi kèm theo kèm CMND/CCCD/Hộ chiếu (photo nếu giao dịch trực tiếp/ photo công chứng nếu Quý khách gởi hồ sơ qua đường bưu điện) đối với chủ thể là cá nhân.
 • Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
 • Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền
 • Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 tên miền quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua CP https://id.matbao.net
 • Download mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký
tên miền việt nam