facebook com
Dịch vụ tên miền

Chuyển đổi nhà cung cấp

Chuyển đổi tên miền về Mắt Bão để được thao tác và quản lý một cách thuận lợi nhất.

 • Chuyển đổi nhà cung cấp là gì?
 • Lưu ý khi chuyển đổi tên miền
Đăng ký chuyển đổi
Chuyển đôi nhà cung cấp là gì?

Chuyển đổi nhà cung cấp là gì?

Chuyển đổi nhà cung cấp là thủ tục thay đổi nơi đăng ký cũng như đơn vị quản lý tên miền của bạn.

Khi chuyển đổi nhà cung cấp sang Mắt Bão, bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với hệ thống quản lý nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy.

Lưu ý khi chuyển đổi tên miền

Lưu ý khi chuyển đổi tên miền
 • Bạn kiểm tra tên miền không bị lock (domain trạng thái active).
 • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày.
 • Tên miền đăng ký được sau 60 ngày mới có thể chuyển qua nhà đăng ký khác.
 • Bạn đề nghị nhà cung cấp tên miền trước đó cung cấp số Authorization Key.
 • Bạn phải check được email quản trị tên miền để xác nhận việc chuyển đổi.
 • Nộp phí gia hạn tên miền thêm một năm.
 • Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền.
 • Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
 • Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record hoàn toàn miễn phí thông qua CP https://id.matbao.net