matbao network
KIỂM TRA TÊN MIỀN MỚI
Đăng ký tên miền ngay từ bây giờ để bảo vệ thương hiệu của bạn
DANH MỤC TÊN MIỀN
 • Tất cả
 • Bản sắc và lối sống
 • Địa lý
 • Nhiều người quan tâm
 • Vui chơi và giải trí
 • Doanh nghiệp
 • Thương mại
 • Giáo dục
 • Thực phẩm & nước uống
 • Chung
 • Quốc gia
 • Sức khỏe
 • Truyền thông
 • Tiền & tài chính
 • Bất động sản
 • Thể thao
 • Công nghệ
 • Chuyên nghiệp
 • Chính phủ
 • Công nghiệp
HÃY KHÁM PHÁ CÁC PHẦN MỞ RỘNG TÊN MIỀN MỚI
TÊN MIỀN
Phí duy trì/ năm
723,000
VNĐ
775,000
VNĐ
2,486,000
VNĐ
945,000
VNĐ
475,000
VNĐ
775,000
VNĐ
2,486,000
VNĐ
775,000
VNĐ
420,000
VNĐ
723,000
VNĐ
983,000
VNĐ
775,000
VNĐ
294,000
VNĐ
576,000
VNĐ
1,921,000
VNĐ
723,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
780,000
VNĐ
380,000
VNĐ
775,000
VNĐ
723,000
VNĐ
1,932,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
945,000
VNĐ
441,000
VNĐ
775,000
VNĐ
1,921,000
VNĐ
723,000
VNĐ
.ca
387,000
VNĐ
775,000
VNĐ
.camera
723,000
VNĐ
.camp
775,000
VNĐ
.capital
1,198,000
VNĐ
775,000
VNĐ
.care
775,000
VNĐ
.careers
1,198,000
VNĐ
.casa
775,000
VNĐ
.cash
723,000
VNĐ
.catering
775,000
VNĐ
.cc
800,000
VNĐ
.center
475,000
VNĐ
.cheap
775,000
VNĐ
945,000
VNĐ
775,000
VNĐ
.city
475,000
VNĐ
.claims
1,198,000
VNĐ
.cleaning
775,000
VNĐ
.click
237,000
VNĐ
.clinic
1,198,000
VNĐ
.clothing
723,000
VNĐ
407,000
VNĐ
.club.tw
840,000
VNĐ
.co.com
723,000
VNĐ
.co.in
260,000
VNĐ
.co.uk
380,000
VNĐ
.codes
1,198,000
VNĐ
.coffee
723,000
VNĐ
.com.co
480,000
VNĐ
.com.sg
985,000
VNĐ
.com.tw
840,000
VNĐ
.community
775,000
VNĐ
.company
505,000
VNĐ
.computer
723,000
VNĐ
.condos
1,198,000
VNĐ
.construction
723,000
VNĐ
.consulting
775,000
VNĐ
.contractors
723,000
VNĐ
.cool
775,000
VNĐ
723,000
VNĐ
2,486,000
VNĐ
.creditcard
3,774,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
576,000
VNĐ
770,000
VNĐ
.dating
1,198,000
VNĐ
.deals
775,000
VNĐ
.degree
1,153,000
VNĐ
.delivery
1,198,000
VNĐ
.dental
1,198,000
VNĐ
.dentist
983,000
VNĐ
.diamonds
1,198,000
VNĐ
576,000
VNĐ
.digital
723,000
VNĐ
.direct
775,000
VNĐ
.directory
475,000
VNĐ
.discount
775,000
VNĐ
.domains
723,000
VNĐ
770,000
VNĐ
.ebiz.tw
840,000
VNĐ
.education
475,000
VNĐ
.email
502,000
VNĐ
2,486,000
VNĐ
.engineer
775,000
VNĐ
.engineering
1,198,000
VNĐ
723,000
VNĐ
.equipment
475,000
VNĐ
.estate
723,000
VNĐ
.eu
290,000
VNĐ
775,000
VNĐ
.exchange
775,000
VNĐ
.expert
1,198,000
VNĐ
475,000
VNĐ
.fail
775,000
VNĐ
770,000
VNĐ
.farm
775,000
VNĐ
.financal
2,010,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
.firm.in
260,000
VNĐ
775,000
VNĐ
775,000
VNĐ
775,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
.florist
775,000
VNĐ
.forsale
834,000
VNĐ
.foundation
775,000
VNĐ
.fr
308,000
VNĐ
.fund
1,198,000
VNĐ
.furniture
1,198,000
VNĐ
294,000
VNĐ
.gallery
475,000
VNĐ
.game
11,238,000
VNĐ
.game.tw
840,000
VNĐ
260,000
VNĐ
723,000
VNĐ
.gifts
775,000
VNĐ
775,000
VNĐ
.glass
775,000
VNĐ
475,000
VNĐ
475,000
VNĐ
2,200,000
VNĐ
775,000
VNĐ
775,000
VNĐ
775,000
VNĐ
723,000
VNĐ
1,514,000
VNĐ
945,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
.help
576,000
VNĐ
.hiphop
475,000
VNĐ
.holdings
1,198,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
775,000
VNĐ
2,486,000
VNĐ
775,000
VNĐ
775,000
VNĐ
.idv.tw
840,000
VNĐ
.immo
812,000
VNĐ
.immobilien
775,000
VNĐ
.in
500,000
VNĐ
.ind.in
260,000
VNĐ
775,000
VNĐ
1,006,000
VNĐ
475,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
475,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
620,000
VNĐ
.jp
2,460,000
VNĐ
294,000
VNĐ
775,000
VNĐ
441,000
VNĐ
723,000
VNĐ
723,000
VNĐ
983,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
1,150,000
VNĐ
775,000
VNĐ
475,000
VNĐ
775,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
271,000
VNĐ
2,486,000
VNĐ
1,514,000
VNĐ
380,000
VNĐ
15,000,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
475,000
VNĐ
775,000
VNĐ
775,000
VNĐ
.me
650,000
VNĐ
380,000
VNĐ
723,000
VNĐ
770,000
VNĐ
945,000
VNĐ
480,000
VNĐ
775,000
VNĐ
1,153,000
VNĐ
407,000
VNĐ
290,000
VNĐ
775,000
VNĐ
480,000
VNĐ
260,000
VNĐ
360,000
VNĐ
775,000
VNĐ
576,000
VNĐ
475,000
VNĐ
480,000
VNĐ
407,000
VNĐ
280,000
VNĐ
441,000
VNĐ
1,130,000
VNĐ
260,000
VNĐ
380,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
775,000
VNĐ
723,000
VNĐ
475,000
VNĐ
475,000
VNĐ
2,339,000
VNĐ
576,000
VNĐ
294,000
VNĐ
441,000
VNĐ
1,432,000
VNĐ
775,000
VNĐ
723,000
VNĐ
1,921,000
VNĐ
775,000
VNĐ
775,000
VNĐ
775,000
VNĐ
1,680,000
VNĐ
441,000
VNĐ
475,000
VNĐ
775,000
VNĐ
775,000
VNĐ
475,000
VNĐ
775,000
VNĐ
945,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
770,000
VNĐ
576,000
VNĐ
62,999,000
VNĐ
475,000
VNĐ
407,000
VNĐ
775,000
VNĐ
475,000
VNĐ
775,000
VNĐ
723,000
VNĐ
.sg
985,000
VNĐ
441,000
VNĐ
723,000
VNĐ
960,000
VNĐ
723,000
VNĐ
740,000
VNĐ
694,000
VNĐ
775,000
VNĐ
775,000
VNĐ
502,000
VNĐ
840,000
VNĐ
475,000
VNĐ
475,000
VNĐ
475,000
VNĐ
775,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
475,000
VNĐ
723,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
475,000
VNĐ
360,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
475,000
VNĐ
475,000
VNĐ
775,000
VNĐ
280,000
VNĐ
775,000
VNĐ
723,000
VNĐ
723,000
VNĐ
723,000
VNĐ
.tv
940,000
VNĐ
.tw
980,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
500,000
VNĐ
.us
270,000
VNĐ
723,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
775,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
.villas
1,198,000
VNĐ
.vision
775,000
VNĐ
1,198,000
VNĐ
.watch
775,000
VNĐ
.webcam
723,000
VNĐ
299,000
VNĐ
.work
170,000
VNĐ
.works
723,000
VNĐ
775,000
VNĐ
.ws
290,000
VNĐ
723,000
VNĐ
2,340,000
VNĐ
280,000
VNĐ
775,000
VNĐ
775,000
VNĐ
An toàn - tiện lợi - nhanh chóng

Nhà đăng ký

Tên miền .vn

Mắt Bão chính thức trở thành Nhà đăng ký tên miền cấp cao .VN vào năm 2005.

Nhà đăng ký

Tên miền Quốc Tế

Mắt Bão chính thức trở thành Registrar cung cấp tên miền quốc tế trực thuộc ICANN hoạt động tại Việt Nam từ 2012.

Tài khoản

Đăng ký trực tuyến

Dễ dàng quản lý tên miền của bạn ở bất kỳ nơi nào có thể truy cập Internet.

Hỗ trợ miễn phí

24/7/365

Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi 24/7. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm.

Quản lý DNS

Dễ dàng

Quản lý bản ghi DNS dễ dàng thêm mới, thay đổi IP, thay đổi địa chỉ phân phối email.

Miễn phí

Tên miền phụ

Giúp bạn tổ chức nội dung website tốt hơn bằng cách tạo thêm các tên miền phụ.
ĐỐI TÁC