facebook com

KIỂM TRA TÊN MIỀN MỚI

Đăng ký tên miền ngay từ bây giờ để bảo vệ thương hiệu của bạn
DANH MỤC TÊN MIỀN
 • Tất cả
 • kinh doanh
 • Việt Nam
 • cửa hàng
 • online
 • giáo dục
 • chung
 • truyền thông
 • nghề nghiệp
 • trực tuyến
 • vùng miền
 • địa lý
 • du lịch
 • giải trí
 • nghệ thuật
 • y tế
HÃY KHÁM PHÁ CÁC PHẦN MỞ RỘNG TÊN MIỀN MỚI
Tên miền
Phí duy trì/ năm
725.000
đ
349.000
đ
2.179.000
đ
888.000
đ
2.646.000
đ
480.000
đ
725.000
đ
1.182.000
đ
.app
509.000
đ
1.492.000
đ
725.000
đ
319.000
đ
349.000
đ
725.000
đ
1.182.000
đ
725.000
đ
3.289.000
đ
65.347.000
đ
1.656.000
đ
545.000
đ
22.070.000
đ
1.656.000
đ
709.000
đ
1.130.000
đ
676.000
đ
519.000
đ
382.000
đ
349.000
đ
725.000
đ
1.182.000
đ
1.492.000
đ
1.166.000
đ
3.289.000
đ
676.000
đ
382.000
đ
725.000
đ
1.999.000
đ
725.000
đ
839.000
đ
.ca
578.000
đ
725.000
đ
725.000
đ
480.000
đ
1.182.000
đ
1.199.000
đ
1.182.000
đ
.car
65.347.000
đ
725.000
đ
725.000
đ
1.182.000
đ
65.347.000
đ
189.000
đ
725.000
đ
3.256.000
đ
725.000
đ
.cc
289.000
đ
480.000
đ
2.309.000
đ
1.166.000
đ
1.182.000
đ
251.000
đ
1.182.000
đ
725.000
đ
619.000
đ
315.000
đ
888.000
đ
676.000
đ
260.000
đ
299.000
đ
1.182.000
đ
1.182.000
đ
725.000
đ
1.493.000
đ
1.045.000
đ
888.000
đ
725.000
đ
209.000
đ
725.000
đ
1.166.000
đ
725.000
đ
725.000
đ
725.000
đ
676.000
đ
725.000
đ
676.000
đ
1.166.000
đ
839.000
đ
2.179.000
đ
3.256.000
đ
349.000
đ
1.166.000
đ
725.000
đ
709.000
đ
1.003.000
đ
725.000
đ
545.000
đ
1.182.000
đ
725.000
đ
1.068.000
đ
1.182.000
đ
725.000
đ
1.182.000
đ
1.182.000
đ
419.000
đ
1.101.000
đ
1.182.000
đ
3.289.000
đ
725.000
đ
725.000
đ
480.000
đ
725.000
đ
2.179.000
đ
1.182.000
đ
725.000
đ
349.000
đ
519.000
đ
888.000
đ
480.000
đ
480.000
đ
2.179.000
đ
725.000
đ
725.000
đ
1.182.000
đ
480.000
đ
725.000
đ
.eu
298.000
đ
725.000
đ
725.000
đ
1.182.000
đ
480.000
đ
725.000
đ
725.000
đ
349.000
đ
.family
545.000
đ
1.656.000
đ
725.000
đ
676.000
đ
9.850.000
đ
2.547.000
đ
1.182.000
đ
1.182.000
đ
260.000
đ
725.000
đ
676.000
đ
676.000
đ
725.000
đ
1.182.000
đ
725.000
đ
.fm
2.799.000
đ
480.000
đ
725.000
đ
725.000
đ
.fr
310.000
đ
519.000
đ
1.166.000
đ
1.182.000
đ
300.000
đ
480.000
đ
480.000
đ
9.821.000
đ
888.000
đ
.games
449.000
đ
676.000
đ
260.000
đ
1.182.000
đ
1.656.000
đ
725.000
đ
2.179.000
đ
1.182.000
đ
480.000
đ
480.000
đ
1.656.000
đ
725.000
đ
300.000
đ
725.000
đ
3.289.000
đ
725.000
đ
458.000
đ
725.000
đ
725.000
đ
1.600.000
đ
725.000
đ
1.182.000
đ
676.000
đ
3.289.000
đ
1.182.000
đ
1.166.000
đ
1.182.000
đ
676.000
đ
2.146.000
đ
9.821.000
đ
725.000
đ
186.000
đ
888.000
đ
725.000
đ
725.000
đ
.in
326.000
đ
260.000
đ
725.000
đ
643.000
đ
480.000
đ
22.070.000
đ
1.182.000
đ
480.000
đ
2.179.000
đ
.io
1.829.000
đ
1.182.000
đ
9.821.000
đ
725.000
đ
382.000
đ
1.182.000
đ
725.000
đ
1.182.000
đ
1.166.000
đ
1.182.000
đ
1.001.000
đ
709.000
đ
480.000
đ
725.000
đ
1.199.000
đ
545.000
đ
349.000
đ
2.179.000
đ
1.568.000
đ
40.850.000
đ
676.000
đ
299.000
đ
16.004.000
đ
1.182.000
đ
480.000
đ
709.000
đ
725.000
đ
725.000
đ
.me
653.000
đ
299.000
đ
725.000
đ
1.182.000
đ
349.000
đ
839.000
đ
415.000
đ
447.000
đ
725.000
đ
725.000
đ
309.000
đ
1.068.000
đ
6.555.000
đ
326.000
đ
298.000
đ
725.000
đ
260.000
đ
299.000
đ
480.000
đ
545.000
đ
449.000
đ
1.003.000
đ
490.000
đ
235.000
đ
523.000
đ
839.000
đ
1.003.000
đ
676.000
đ
260.000
đ
299.000
đ
2.155.000
đ
1.182.000
đ
725.000
đ
349.000
đ
382.000
đ
676.000
đ
268.000
đ
382.000
đ
1.199.000
đ
349.000
đ
299.000
đ
1.182.000
đ
1.166.000
đ
2.646.000
đ
1.626.000
đ
382.000
đ
725.000
đ
382.000
đ
725.000
đ
3.289.000
đ
65.347.000
đ
725.000
đ
.pw
519.000
đ
676.000
đ
480.000
đ
480.000
đ
1.983.000
đ
349.000
đ
1.166.000
đ
382.000
đ
2.179.000
đ
480.000
đ
32.685.000
đ
1.493.000
đ
725.000
đ
725.000
đ
480.000
đ
725.000
đ
839.000
đ
1.182.000
đ
349.000
đ
545.000
đ
70.223.000
đ
449.000
đ
300.000
đ
676.000
đ
490.000
đ
575.000
đ
725.000
đ
1.199.000
đ
725.000
đ
349.000
đ
725.000
đ
480.000
đ
65.347.000
đ
709.000
đ
2.646.000
đ
839.000
đ
.sg
1.045.000
đ
382.000
đ
1.182.000
đ
809.000
đ
725.000
đ
709.000
đ
676.000
đ
1.002.000
đ
725.000
đ
725.000
đ
1.182.000
đ
480.000
đ
519.000
đ
1.329.000
đ
725.000
đ
676.000
đ
725.000
đ
349.000
đ
480.000
đ
480.000
đ
480.000
đ
676.000
đ
1.182.000
đ
1.959.000
đ
480.000
đ
1.003.000
đ
1.182.000
đ
1.182.000
đ
725.000
đ
1.166.000
đ
480.000
đ
319.000
đ
1.182.000
đ
11.455.000
đ
1.182.000
đ
480.000
đ
2.179.000
đ
480.000
đ
725.000
đ
1.182.000
đ
725.000
đ
1.182.000
đ
676.000
đ
.tv
839.000
đ
.tw
1.045.000
đ
1.182.000
đ
16.354.000
đ
349.000
đ
725.000
đ
2.636.000
đ
1.182.000
đ
784.000
đ
725.000
đ
1.182.000
đ
725.000
đ
1.166.000
đ
545.000
đ
1.182.000
đ
1.182.000
đ
349.000
đ
725.000
đ
676.000
đ
2.155.000
đ
2.155.000
đ
1.182.000
đ
725.000
đ
349.000
đ
519.000
đ
676.000
đ
643.000
đ
349.000
đ
1.182.000
đ
189.000
đ
725.000
đ
709.000
đ
.ws
686.000
đ
725.000
đ
2.972.000
đ
289.000
đ
676.000
đ
725.000
đ

An toàn - tiện lợi - nhanh chóng

Nhà đăng ký
Tên miền .vn

Mắt Bão chính thức trở thành Nhà đăng ký tên miền cấp cao .VN vào năm 2005.

Nhà đăng ký
Tên miền quốc tế

Mắt Bão chính thức trở thành Registrar cung cấp tên miền quốc tế trực thuộc ICANN hoạt động tại Việt Nam từ 2012.

Tài khoản
Đăng ký trực tuyến

Dễ dàng quản lý tên miền của bạn ở bất kỳ nơi nào có thể truy cập Internet.

Hỗ trợ miễn phí
24/7/365

Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi 24/7. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm.

Quản lý DNS
Dễ dàng

Quản lý bản ghi DNS dễ dàng thêm mới, thay đổi IP, thay đổi địa chỉ phân phối email.

Miễn phí
Tên miền phụ

Giúp bạn tổ chức nội dung website tốt hơn bằng cách tạo thêm các tên miền phụ.