facebook com

Chính sách về Chứng thư số SSL

1. Quyền và trách nhiệm của Mắt Bão:

 • Cung cấp đúng dịch vụ SSL mà khách hàng đã lựa chọn đăng ký.
 • Tư vấn đầy đủ các tính năng, điều kiện sử dụng dịch vụ, bảng giá dịch vụ SSL.
 • Hướng dẫn xác thực thông tin chủ thể trong quá trình đăng ký SSL.
 • Hỗ trợ cho khách hàng trong việc liên hệ với nhà cung cấp SSL (GeoTrust, Comodo, Symantec,...).
 • Xác minh đúng thông tin của khách hàng khi đăng ký dịch vụ SSL, những thông tin cần khai báo như:
  • Tên miền cần đăng ký SSL.
  • Thông tin chủ thể SSL: Tên doanh nghiệp hoặc Họ tên, Số điện thoại, Email xác thực SSL (admin@tenmiencuaban.com).
  • Các thông tin khác.
 • Hỗ trợ miễn phí việc khởi tạo tập tin CSR và Private Key nếu khách hàng đang sử dụng dịch vụ Cloud Hosting, Email Pro, Cloud Server có kèm theo Gói Hỗ trợ Cao cấp tại Mắt Bão.
 • Hướng dẫn hoặc hỗ trợ có tính phí (theo bảng giá) việc khởi tạo CSR và Private Key nếu khách hàng đang lưu trữ website/ email không thuộc hệ thống máy chủ tại Mắt Bão hoặc dịch vụ Cloud Server tại Mắt Bão chưa có Gói Hỗ trợ Cao cấp.
 • Hỗ trợ cài đặt miễn phí SSL nếu khách hàng mua dịch vụ SSL và đang sử dụng dịch vụ Cloud Hosting, Email Pro, Cloud Server có kèm theo Gói Hỗ trợ Cao cấp tại Mắt Bão.
 • Hướng dẫn hoặc hỗ trợ cài đặt SSL có tính phí (theo bảng giá) nếu khách hàng đang lưu trữ website/ email không thuộc hệ thống máy chủ tại Mắt Bão hoặc dịch vụ Cloud Server tại Mắt Bão chưa có Gói Hỗ trợ Cao cấp.
 • Mắt Bão hoàn toàn không chịu trách nhiệm đến bất kỳ vấn đề gì liên quan đến dữ liệu, rò rỉ thông tin, lỗi phần mềm bên trong máy chủ, … của bạn trong quá trình thực hiện yêu cầu cài đặt SSL hoặc khởi tạo CSR.

2. Quyền và trách nhiệm của khách hàng:

 • Cung cấp chính xác tên miền và gói dịch vụ cần đăng ký SSL, với những lưu ý sau đây:
  • SSL có phân biệt giữa tên miền có www. và không có www.
  • Nếu đăng ký SSL cho tên miền có www. sẽ có hiệu nghiệm cho cả tên miền không có www.
  • Nếu đăng ký SSL cho tên miền không có www. thì không có hiệu nghiệm khi bạn truy cập tên miền có www.
  • Đối với gói SSL có WildCard, bạn phải khai báo Common name là *. (dấu sao). Ví dụ: *.tenmiencuaban.com.
 • Khởi tạo Email xác thực SSL (admin@tenmiencuaban.com) trước khi đăng ký SSL.
 • Cung cấp tập tin CSR và Private Key cho Mắt Bão để tiến hành đăng ký SSL.
 • Đối với các gói SSL cần xác thực thông tin Doanh nghiệp (EV) hoặc gói Dịch vụ Symantec SSL: Bạn phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan đến Doanh nghiệp như: Giấy phép kinh doanh, Giấy phép hoạt động,…
 • Bạn phải đảm bảo tính chính xác và trùng khớp thông tin Doanh nghiệp trên 2 trang tra cứu thông tin Doanh nghiệp sau đây để các hãng cung cấp SSL xác thực:
 • Đối với SSL cho doanh nghiệp, khi GeoTrust xác thực thông tin (thông qua các trang trên), Geotrust sẽ liên hệ qua điện thoại vào số điện thoại được khai báo trên Trang Vàng để xác nhận chính xác thông tin lại lần nữa. Do đó, bạn phải có trách nhiệm khai báo các thông tin cho GeoTrust để hoàn tất bước xác thực.
 • Khách hàng phải có nhiệm vụ tự kiểm tra Email xác thực để kiểm tra lại các thông tin đã khai báo, đồng thời xác nhận với nhà cung cấp SSL là các thông tin đã chính xác. Việc xác minh thông tin được thực hiện trực tiếp giữa khách hàng và nhà cung cấp SSL thông qua Email Xác thực cho đến khi thông tin được nhà cung cấp SSL chấp nhận.
 • Khách hàng phải có nhiệm vụ tự kiểm tra Email xác thực để nhận tập tin CRT từ nhà cung cấp SSL gửi đến.
 • Nếu bạn có yêu cầu hỗ trợ cài đặt SSL cho website, email, bạn phải cung cấp đầy đủ tập tin CRT (Bao gồm chuỗi CRT và CA), CSR (Bao gồm chuỗi CSR và Private Key) cho Mắt Bão thực hiện. Chúng tôi chỉ tiếp nhận tập tin CRT, CSR qua địa chỉ Email support@matbao.com.

3. Email Xác Thực:

 • Email xác thực bắt buộc phải tồn tại và được dùng để xác minh thông tin chủ thể, nhận tập tin CRT từ chính nhà đăng ký SSL trong suốt quá trình đăng ký SSL.
 • Email Xác thực bắt buộc phải là: admin và phía sau ký tự @ phải là tên miền đăng ký sử dụng SSL. Ví dụ: admin@tenmiencuaban.com.
 • Trong trường hợp các hãng cung cấp SSL trên cần xác thực qua email admin@tenmiencuaban.com:
  • Nếu khách hàng chưa sử dụng bất kỳ dịch vụ Email nào: Mắt Bão sẽ linh động hỗ trợ khởi tạo tạm thời một địa chỉ email admin@tenmien để xác thực. Trong trường hợp này, khách hàng phải đảm bảo việc trỏ DNS của tên miền về đúng địa chỉ IP của máy chủ Email theo yêu cầu của Mắt Bão. Địa chỉ Email tạm thời này sẽ được xoá sau khi tiến trình đăng ký SSL kết thúc.
  • Nếu khách hàng đang sử dụng dịch vụ Email theo đúng tên miền đăng ký SSL: Khách hàng phải tự khởi tạo Email Xác Thực (Ví dụ: admin@tenmiencuaban.com).

4. Thời gian thực hiện:

 • Thời gian thực hiện từ lúc đăng ký cho đến khi hoàn tất cài đặt SSL phụ thuộc chủ yếu vào quá trình xác minh thông tin chủ thể và theo từng gói dịch vụ SSL. Nếu các thông tin cung cấp không chính xác, thời gian có thể kéo dài hơn. Ngoài ra, còn phụ thuộc vào các múi giờ làm việc của các hãng cung cấp SSL.
 • Các gói SSL đăng ký theo Doanh nghiệp sẽ mất nhiều thời gian xác minh hơn các gói dùng cho Cá nhân.
 • Nếu các thông tin chủ thể được cung cấp đầy đủ, chính xác và đã được thông qua xác nhận giữa khách hàng và hãng thì việc đăng ký chỉ mất từ 30 phút đến 1 tuần (Tuỳ theo hãng cung cấp).
 • Thời gian thực hiện cài đặt SSL trên Website hoặc Email khi đã có đầy đủ tập tin CRT, CSR hợp lệ khoảng 15 phút.

5. Bảng giá phụ thu kèm theo dịch vụ SSL:

BẢNG GIÁ PHỤ THU KÈM THEO DỊCH VỤ SSL
Chỉ áp dụng đối với lưu trữ website, email không thuộc hệ thống máy chủ tại Mắt Bão hoặc dịch vụ Cloud Server tại Mắt Bão chưa có Gói Hỗ trợ Cao cấp.
Khởi tạo CSR và Private Key 100.000 vnđ/ 1 lần
Cài đặt SSL 100.000 vnđ/ 1 lần/ 1 website

Ngày cập nhật: 05/12/2017