facebook com

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Cloud Hosting

Bạn hoàn toàn được sử dụng 100% tài nguyên mà Mắt Bão đã cung cấp cho bạn tùy theo từng gói Cloud Hosting mà bạn đã đăng ký và sử dụng. Nếu bạn sử dụng vượt quá mức tài nguyên này, rất có thể website của bạn sẽ chậm hoặc mất kết nối, lỗi 500, 503, 508 trả về trên trình duyệt,… Thậm chí, nếu gây ảnh hưởng lớn đến tài nguyên hoạt động của máy chủ, chúng tôi buộc phải can thiệp ngay bằng cách tạm ngưng dịch vụ của bạn để không ảnh hưởng đến những website khác. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyến nghị bạn nên tự kiểm tra và tối ưu lại website của mình để giảm thiểu đến mức thấp nhất tài nguyên cho website hoạt động ổn định. Bạn cũng có thể chuyển qua sử dụng dịch vụ Cloud Server để không bị giới hạn tài nguyên như trên Cloud Hosting, đáp ứng được tốt nhu cầu sử dụng cho website của bạn hoạt động.

Chúng tôi, với vai trò người quản trị máy chủ Cloud Hosting luôn phải đảm bảo tính ổn định cho khách hàng sử dụng dịch vụ, tránh những trường hợp lạm dụng tài nguyên làm ảnh hưởng đến những website khác đang hoạt động trên cùng máy chủ cung cấp dịch vụ Cloud Hosting. Do đó, chúng tôi buộc phải giới hạn một vài thông số nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng tốt cho website hoạt động, những giới hạn này hoàn toàn với mục đích bảo vệ quyền lợi cho người dùng.

Các thông số giới hạn trên dịch vụ Cloud Hosting:

1. Cơ sở dữ liệu (database): Không được vượt quá 1.000 bảng (tables) và không vượt quá 1 Gigabyte dung lượng lưu trữ trên mỗi Cơ sở dữ liệu (bao gồm cả Log). Tiến trình thực thi câu lệnh, truy vấn đến Cơ sở dữ liệu không được dài hơn 15 giây. Chính sách này áp dụng cho tất cả các gói Cloud Hosting.

2. Dịch vụ Email kèm theo Cloud Hosting đều có giới hạn số lượng gởi là 100 Email/Giờ và 2.000 Email/Ngày cho toàn domain.

3. Dung lượng lưu trữ của dịch vụ Email kèm theo Cloud Hosting không vượt quá 50% dung lượng của gói Dịch vụ Cloud Hosting.

4. Tất cả các gói Dịch vụ Cloud Windows Hosting đều giới hạn không được vượt quá 300.000 tập tin và thư mục trên mỗi tài khoản.

5. Các gói dịch vụ Cloud WordPress Hosting và Cloud Linux Hosting được phân bổ tài nguyên theo các gói như sau:

Gói CPU (Core) RAM (Mb) Entry Process IO (Kbps) Inodes
Cloud Host 1/ Cloud WP1 1 512 30 1024 50.000
Cloud Host 2/ Cloud WP2 1 768 30 1024 70.000
Cloud Host 3/ Cloud WP3 1 1024 50 2048 100.000
Cloud Host 4/ Cloud WP4 1 1280 50 2048 150.000
Cloud Host 5/ Cloud WP5 1 1536 70 3072 200.000
Cloud Host 6/ Cloud WP6 1 2048 100 3072 300.000

6. Tất cả các dịch vụ Cloud Hosting không cho phép bạn lưu trữ tập tin quá 100 Megabytes (không áp dụng cho Cơ sở dữ liệu đang sử dụng). Tập tin bạn lưu trữ trên máy chủ phải nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động của website, không được phép sử dụng không gian này để lưu trữ dữ liệu cá nhân hoặc các bản sao dạng nén.

Lưu ý: Bất kỳ Tài khoản sử dụng Cloud Hosting nào sử dụng vượt quá những giới hạn này có thể sẽ bị cảnh báo vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ và sẽ bị yêu cầu giảm số lượng inode, tập tin, thư mục, bảng, dung lượng Cơ sở dữ liệu,… cho phù hợp chính sách sử dụng dịch vụ. Thậm chí có thể bị tạm ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ không hoàn tiền tùy theo mức độ đánh giá tính nghiêm trọng gây ảnh hưởng cho máy chủ của chúng tôi.

Các thông số giới hạn trên dịch vụ Cloud Hosting:

1. Sử dụng dịch vụ Cloud Hosting như một chỗ sao lưu dự phòng, lưu trữ đơn thuần hoặc phục vụ hỗ trợ lưu trữ, chia sẻ băng thông (bandwidth/traffic) cho một website khác.

2. Liên tục tạo ra và xóa đi một số lượng lớn tập tin gây ảnh hưởng đến hệ thống lưu trữ trên máy chủ.

3. Chia nhỏ gói dịch vụ được cung cấp nhằm mục đích bán lại, cho thuê lại hay cung cấp miễn phí cho người khác.

4. Chia sẻ lại gói dịch vụ cho bên thứ ba (Áp dụng cho gói dịch vụ Cloud Hosting sử dụng nhiều tên miền, có nghĩa là dịch vụ đó được cung cấp cho một khách hàng có nhiều tên miền, nhiều website thuộc sở hữu của khách hàng hay doanh nghiệp của khách hàng).

5. Dịch vụ Cloud WordPress Hosting chúng tôi tối ưu hóa hệ thống đặc thù phục vụ riêng cho website Wordpress. Nếu bạn sử dụng để lưu trữ website không phải WordPress có thể sẽ không được hỗ trợ các tính năng khác hoặc phát sinh lỗi. Chúng tôi sẽ khuyến nghị bạn chuyển qua dịch vụ Cloud Hosting khác phù hợp để lưu trữ website (không phải WordPress) của mình tại Mắt Bão.

Sao lưu dự phòng dữ liệu (backup) Cloud Hosting:

Các dịch vụ Cloud Hosting đều có thể chủ động sao lưu thông qua Control Panel (cPanel, Plesk), bạn phải thường xuyên tự thực hiện thao tác sao lưu và tải về máy cá nhân để lưu trữ. Các bản sao lưu dự phòng dạng nén được tạo ra thông qua Control Panel (cPanel, Plesk) sẽ bị xóa tự động sau 7 ngày.

Trường hợp bạn muốn sao lưu tự động và lưu trữ dài hạn trên hệ thống lưu trữ chuyên dụng, bạn có thể đăng ký sử dụng giải pháp: Linux Backup Pro.

Ngày cập nhật: 26/05/2017