facebook com

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Cloud Server

Các Điều khoản dịch vụ Cloud Server này là thỏa thuận pháp lý giữa Công ty Cổ phần Mắt Bão ('Mắt Bão', 'chúng tôi') và mỗi khách hàng của chúng tôi ('bạn', 'Quý khách', ‘khách hàng’) khi sử dụng dịch vụ Cloud Server.

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này bất kỳ lúc nào, ngoại trừ những trường hợp cần khẩn trương, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ít nhất 10 ngày làm việc qua email về bất kỳ sửa đổi nào.
Khi sử dụng dịch vụ Cloud Server tại Mắt Bão, bạn phải hiểu, đồng ý và chấp thuận những điều kiện ràng buộc của Thỏa thuận sau đây, cùng với những Quy định chung về các dịch vụ lưu trữ bao gồm không giới hạn.

1. Quy định về Hỗ trợ Cài đặt phần mềm:

1.1. Chúng tôi hỗ trợ cài đặt phần mềm trên máy chủ Cloud Server của bạn tại Mắt Bão trong những điều kiện sau đây:

  • Hệ điều hành và những phần mềm trong danh sách được hỗ trợ cài đặt tại Mục 5Mục 6 (nội dung cuối trang này).
  • Đối với bảng điều khiển (Control Panel) có bản quyền như cPanel, Plesk, DirectAdmin: Bạn phải cung cấp License Key, hoặc Mắt Bão sẽ cung cấp License Key và tính phí theo bảng giá. Kỹ thuật của chúng tôi sẽ kích hoạt ngay khi cài đặt ban đầu trên máy chủ cho bạn.
  • Chỉ cài đặt phần mềm trên máy chủ tại Mắt Bão.

1.2. Chúng tôi chỉ cung cấp phần mềm Email Server được tích hợp sẵn trên bảng điều khiển (Control Panel): cPanel, Plesk, DirectAdmin, VestaCP.

1.3. Đối với License Key của phần mềm được mua tại Mắt Bão, chúng tôi chỉ hỗ trợ kích hoạt và xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan nếu phần mềm được cài đặt trên máy chủ tại Mắt Bão. Những máy chủ ở nơi khác, Mắt Bão không thể can thiệp.

1.4. Chúng tôi hỗ trợ cài đặt Hệ điều hành và Phần mềm miễn phí lần đầu. Sau khi bàn giao máy chủ Cloud Server cho khách hàng, nếu có yêu cầu cài đặt mới lại Hệ điều hành và Phần mềm (Reload OS) Mắt Bão sẽ phụ thu phí (theo bảng giá).

Lưu ý: License key của DirectAdmin có thể được hãng kích hoạt và cung cấp trong vòng 24 giờ (thông thường) và chậm nhất trong 72 giờ.

2. Quy định về Hỗ trợ chuyển dữ liệu:

2.1. Chúng tôi hỗ trợ miễn phí di chuyển dữ liệu website về máy chủ Cloud Server có kèm theo gói Hỗ trợ Cao cấp tại Mắt Bão một lần duy nhất. Chúng tôi chỉ thực hiện khi khách hàng có yêu cầu và chỉ áp dụng cho một website đầu tiên.

2.2.Nếu bạn cần di chuyển dữ liệu thêm một (hoặc nhiều) website(s) về máy chủ Cloud Server tại Mắt Bão, bạn cần đăng ký giải pháp Di chuyển website để yêu cầu kỹ thuật chúng tôi thực hiện. Kỹ thuật chúng tôi chỉ thực hiện theo những điều kiện sau đây:

  • Chỉ di chuyển dữ liệu khi bạn đã hoàn tất đơn hàng đăng ký giải pháp Di chuyển website.
  • Chỉ di chuyển dữ liệu của website bao gồm tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu (databases) của website.

2.3. Ngoại trừ website đang lưu trữ tại Mắt Bão, chúng tôi sẽ không tiến hành sao lưu hay lưu trữ dữ liệu theo yêu cầu chuyển đổi dữ liệu. Để đảm bảo không bị mất bất cứ dữ liệu nào của bạn khi đang lưu trữ tại bên thứ ba, chúng tôi đề nghị bạn phải tự sao lưu dữ liệu của mình đang được lưu trữ của bên thứ ba và cung cấp đường dẫn tải về (link download) bản sao lưu đã được nén sẵn đầy đủ tập tin, thư mục và databases, … cho chúng tôi trước khi tiến hành việc chuyển dữ liệu.

2.4. Chúng tôi chỉ thực hiện chuyển dữ liệu cho bạn với điều kiện dung lượng sau khi chuyển qua không được vượt quá 80% tổng dung lượng sử dụng trên toàn máy chủ. Bạn nên cân nhắc và tính toán kỹ lưởng về tài nguyên của máy chủ trước khi yêu cầu chúng tôi thực hiện, vì Mắt Bão có thể từ chối chuyển dữ liệu cho bạn trong trường hợp dung lượng của máy chủ mới không đủ đáp ứng lưu trữ và vận hành hệ thống.

2.5. Bạn đồng ý rằng Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bất cứ sự chậm trễ nào xảy đến với giải pháp website liên quan đến việc chuyển đổi dữ liệu. Chúng tôi không thể đảm bảo nhanh chóng về mặt thời gian trong quá trình chuyển dữ liệu do phụ thuộc vào các yếu tố khác như: đường truyền, kích thước dữ liệu, hiệu suất của các máy chủ…

2.6. Mắt Bão sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ hình thức nào liên quan đến thất thoát, rò rỉ thông tin, hư hỏng hoặc mất mát dữ liệu trong suốt quá trình thực hiện chuyển dữ liệu.

2.7. Bạn đồng ý không tiến hành bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào của website trong suốt quá trình Chúng tôi thực hiện chuyển đổi dữ liệu.

2.8. Chúng tôi không đảm bảo 100% việc cấu hình website của bạn sau khi di chuyển dữ liệu vì không thể can thiệp sâu vào mã nguồn, không thể nắm rõ cấu trúc của mã nguồn website và cũng không chuyên về lập trình. Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng linh động hỗ trợ cho bạn trong khả năng hiểu biết, bạn nên phối hợp với kỹ thuật website để thực hiện công việc này nhanh chóng.

Lưu ý:
  • Chúng tôi chỉ hỗ trợ di chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp khác hoặc từ nơi lưu trữ khác về Cloud Server tại Mắt Bão với điều kiện khách hàng phải cung cấp đường dẫn tải về (link download) bản sao lưu đã được nén sẵn đầy đủ tập tin, thư mục và databases, … Khi khách hàng cung cấp đường dẫn tải về (link download) dữ liệu cho kỹ thuật Mắt Bão, đồng nghĩa với việc khách hàng đã đồng ý cho phép kỹ thuật Mắt Bão thực hiện và Mắt Bão hoàn toàn không chịu trách nhiệm bất kỳ vấn đề gì liên quan đến rò rỉ thông tin, phát sinh lỗi do thiếu dữ liệu sau khi di chuyển.
  • Trong trường hợp nâng cấp, chuyển đổi gói Cloud Server hoặc cài mới lại Hệ điều hành (Reload OS), nếu bạn có thể tự chuyển dữ liệu mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của Chúng tôi, Chúng tôi có thể hỗ trợ duy trì hoạt động của máy chủ cũ tối đa 3 ngày để bạn có thêm thời gian và kế hoạch tự chuyển dữ liệu của mình.

3. Ngoài phạm vi hỗ trợ:

3.1. Chúng tôi không cài đặt Hệ điều hành, phần mềm ngoài danh sách được hỗ trợ tạiMục 5Mục 6 (nội dung cuối trang này).

3.2. Nhằm bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cho khách hàng, Chúng tôi không thực hiện SSH/ Remote Desktop vào bên trong máy chủ Cloud Server của khách hàng đang sử dụng với gói Hỗ trợ Cơ bản.

3.3. Chúng tôi không hỗ trợ chuyển dữ liệu cho máy chủ Cloud Server khi không có sử dụng gói Hỗ trợ Cao cấp, vì chúng tôi không thể can thiệp vào bên trong máy chủ để thực hiện được.

3.4. Không thể can thiệp sâu vào chuyên môn lập trình để khắc phục lỗi liên quan đến mã nguồn website (lỗi không do máy chủ gây ra).

3.5. Không thể can thiệp và xử lý những lỗi phát sinh do tác động của người dùng (hoặc do malware/ virus) gây ra trong quá trình sử dụng làm hư hỏng hoặc gây chậm hệ thống Cloud Server.

3.6. Không can thiệp và khắc phục các lỗi phát sinh do tài nguyên của máy chủ quá tải, không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của các website, ứng dụng mà bạn đang sử dụng trên máy chủ. Chúng tôi sẽ tư vấn và khuyến nghị bạn nâng cấp tài nguyên hoặc nâng lên gói cao hơn để đủ đáp ứng cho website, ứng dụng và hệ thống máy chủ Cloud Server của bạn hoạt động.

3.7. Chúng tôi không đáp ứng những yêu cầu nghiên cứu, tích hợp một giải pháp chưa được hỗ trợ đầy đủ hoặc vượt quá khả năng kinh nghiệm của bộ phận kỹ thuật Mắt Bão.

3.8. Mắt Bão không có chính sách hạ gói, chỉ có chính sách nâng gói. Do vậy, nếu bạn có nhu cầu sử dụng gói dịch vụ thấp hơn, bạn phải thực hiện theo quy trình hủy gói cũ và đăng ký gói mới phù hợp với bạn. Mắt Bão sẽ hỗ trợ cài đặt lại máy chủ mới với địa chỉ IP được cấp phát mới hoàn toàn và bàn giao máy chủ cho bạn. Bạn phải tự thực hiện việc di chuyển dữ liệu này trong thời gian 3 ngày kể từ khi máy chủ mới được bàn giao cho bạn, sau 3 ngày Mắt Bão sẽ thu hồi máy chủ cũ và không chịu trách nhiệm về dữ liệu.

3.9. Không can thiệp và khắc phục các lỗi phát sinh trên các services: Apache/ Nginx, Email Server, MySQL, SQL Server, FTP Server, SSH, … đối với gói Cloud Server không kèm theo Addon Hỗ trợ Cao Cấp.

3.10. Không thao tác cài đặt và cấu hình SSL cho những websites bên trong Cloud Server sử dụng gói Hỗ trợ Cơ bản. Chúng tôi chỉ hướng dẫn khách hàng tự thực hiện.

3.11. Không đảm bảo 100% việc gửi nhận Email trên máy chủ Cloud Server. Mắt Bão khuyến nghị khách hàng nên dùng dịch vụ Email Chuyên nghiệp để chuyên dụng cho dịch vụ email.

3.12. Không cung cấp các bản sao lưu (backup) riêng lẻ cho từng dữ liệu website bên trong máy chủ). Khách hàng có thể tự thực hiện sao lưu dữ liệu website của mình định kỳ thông qua Control Panel, từ các chương trình kết nối FTP/ SFTP hoặc từ các dịch vụ Sao lưu tại Mắt Bão.

3.13. Không hỗ trợ nâng tạm hoặc giảm dung lượng máy chủ.

3.14. Không can thiệp và xử lý đối với các hình thức vi phạm thoả thuận sử dụng dịch vụ của Mắt Bão.

4. Những thông số giới hạn trên máy chủ dịch vụ Cloud Server:

Bạn hoàn toàn được sử dụng 100% tài nguyên mà Mắt Bão đã cung cấp cho bạn tùy theo từng gói Cloud Server mà bạn đã đăng ký và sử dụng. Sau đây là bảng phân bổ tài nguyên máy chủ theo các gói của dịch vụ Cloud Server:

Cloud Server Linux:

Gói RAM (GB) CPU Core(s) Disk (GB) Max IOPS SSD Max IOPS HDD
CS1-Linux 1 1 15 1,000 300
CS2-Linux 2 1 30 1,500 300
CS3-Linux 2 2 30 2,000 500
CS4-Linux 4 2 60 2,500 800
CS5-Linux 4 3 60 3,000 1,000
CS6-Linux 6 3 80 3,500 1000
CS7-Linux 6 4 80 4,000 1,000
CS8-Linux 8 4 100 6,000 1,000

Cloud Server Windows:

Gói RAM (GB) CPU Core(s) Disk (GB) Max IOPS SSD Max IOPS HDD
CS1-Windows 4 2 60 2,500 800
CS2-Windows 4 3 60 3,000 1,000
CS3-Windows 6 3 80 3,500 1,000
CS4-Windows 6 4 80 4,000 1,000
CS5-Windows 8 4 100 6,000 1,000
CS6-Windows 8 6 120 10,000 1,000
CS7-Windows 12 6 140 10,000 1,000
CS8-Windows 12 8 160 10,000 1,000

5. Hệ điều hành được Hỗ trợ cài đặt sẵn Control Panel:

Lưu ý: Bạn có thể tự cài đặt Control Panel hoặc gửi yêu cầu để kỹ thuật Mắt Bão cài đặt giúp bạn.
Hệ điều hành Linux Control Panel
Tên Phiên bản Nền tảng Tên Phiên bản License
CentOS 7 - Plesk 7.5-1804 x86-64 Plesk Onyx 17.8
Ubuntu 18.04 - Plesk 18.04 x86-64 Plesk Onyx 17.8
CentOS 7 - DirectAdmin 7.5-1804 x86-64 DirectAdmin 1.532
Ubuntu 18.04 - DirectAdmin 18.04 x86-64 DirectAdmin 1.532
CentOS 7 - cPanel 7.5-1804 x86-64 cPanel 74
CentOS 7 - VestaCP 7.5-1804 x86-64 VestaCP 0.9.8-22 Miễn phí
Ubuntu 18.04 - VestaCP 18.04 x86-64 VestaCP 0.9.8-22 Miễn phí
Hệ điều hành Windows Control Panel
Tên Phiên bản Nền tảng Tên Phiên bản License
Windows Server 2012 R2 Datacenter x64 Plesk Onyx 17.8
Windows Server 2016 Datacenter x64 Plesk Onyx 17.8

6. Danh sách Hệ điều hành tuỳ chọn (không tích hợp Control Panel):

Ngoài danh sách Hệ điều hành và Phần mềm được tích hợp sẵn các Control Panel, Chúng tôi còn cung cấp danh sách các Hệ điều hành rất phổ biến đang được nhiều người dùng sử dụng cho Bạn lựa chọn. Đối với danh sách này, chúng tôi cung cấp máy chủ chỉ có hệ điều hành.

Hệ điều hành Linux
Tên Phiên bản Nền tảng
CentOS 6 6.1 x86-64
CentOS 7 7.5-1804 x86-64
Ubuntu 16.04 16.04 x86-64
Ubuntu 18.04 18.04 x86-64
Debian 8.0 8 x86-64
Debian 9.0 9 x86-64
Fedora 28 28 x86-64
Fedora 29 29 x86-64
Hệ điều hành Windows
Tên Phiên bản Nền tảng
Windows Server 2012 R2 Datacenter x64
Windows Server 2016 Datacenter x64

Ngày cập nhật: 14/02/2019