facebook com

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Microsoft

1. Quyền bảo mật của bạn

Quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi. Vui lòng đọc Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft ("Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft") vì tài liệu này mô tả các loại dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn và thiết bị của bạn ("Dữ liệu") cũng như cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn. Điều khoản về Quyền riêng tư cũng mô tả cách Microsoft sử dụng nội dung của bạn, nội dung bạn trao đổi với những người khác; bài đăng hoặc phản hồi do bạn gửi cho Microsoft qua Dịch vụ; cùng tệp, ảnh, tài liệu, âm thanh, tác phẩm kỹ thuật số và video mà bạn tải lên, lưu trữ hoặc chia sẻ thông qua Dịch vụ ("Nội dung của Bạn"). Khi sử dụng Dịch vụ hoặc đồng ý với những Điều khoản này, bạn đồng ý cho Microsoft thu thập, sử dụng cũng như tiết lộ Dữ liệu và Nội dung của bạn như được mô tả trong Điều khoản về Quyền riêng tư.

2. Nội dung của bạn

Nhiều Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn lưu trữ hoặc chia sẻ Nội dung của bạn hoặc nhận tài liệu từ những người khác. Chúng tôi không có quyền sở hữu Nội dung của bạn. Nội dung của bạn vẫn là Nội dung của bạn và bạn chịu trách nhiệm đối với nội dung đó.

a. Khi bạn chia sẻ nội dung của mình với người khác, bạn hiểu rằng họ có thể sử dụng, lưu, ghi, tái bản, phát, truyền, để lộ (và trên HealthVault delete) nội dung của bạn mà không bồi thường cho bạn. Nếu bạn không muốn người khác có khả năng đó thì đừng sử dụng Dịch vụ để chia sẻ Nội dung của bạn. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng trong thời hạn của các Điều khoản này, bạn có (và sẽ có) mọi quyền cần thiết để Nội dung của mình được tải lên, lưu trữ hoặc chia sẻ trên hoặc qua Dịch vụ và rằng việc thu thập, sử dụng và lưu giữ Nội dung của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ luật lệ hoặc quyền của người khác. Microsoft không sở hữu, kiểm soát, xác mình, thanh toán cho, xác nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Nội dung của bạn và không thể chịu trách nhiệm cho Nội dung của bạn hoặc các tài liệu mà những người khác tải lên, lưu trữ hoặc chia sẻ bằng cách sử dụng Dịch vụ.

b. Trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn và những người khác, để bảo vệ bạn và Dịch vụ và để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft, bạn cấp cho Microsoft giấy phép sở hữu trí tuệ toàn cầu và không độc quyền để sử dụng Nội dung của bạn, ví dụ: để sao chép, giữ lại, truyền, định dạng lại, hiển thị và phân phối Nội dung của bạn qua các công cụ giao tiếp trên Dịch vụ. Nếu bạn xuất bản Nội dung của mình trong các lĩnh vực của Dịch vụ khi được cung cấp rộng rãi trực tuyến mà không có hạn chế, Nội dung của bạn có thể xuất hiện trong các trình diễn hoặc tài liệu quảng bá Dịch vụ. Một số Dịch vụ được hỗ trợ bằng quảng cáo. Kiểm soát cách Microsoft cá nhân hóa quảng cáo có trên trang Bảo mật và quyền riêng tư trên trang web quản lý tài khoản Microsoft. Chúng tôi không sử dụng nội dung bạn nói trong email, trò chuyện, cuộc gọi video hoặc thư thoại hay tài liệu, ảnh hoặc tệp cá nhân khác của bạn để nhắm mục tiêu quảng cáo tới bạn. Chính sách quảng cáo của chúng tôi được đề cập chi tiết trong Điều khoản về Quyền riêng tư.

3. Quy tắc hành xử

a. Khi đồng ý với các Điều khoản này, bạn đồng ý rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ tuân theo các quy tắc sau:

i. Không làm gì bất hợp pháp.

ii. Không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào nhằm lợi dụng, hãm hại hoặc đe dọa xâm hại đến trẻ em.

iii. Không gửi spam. Thư rác là email hàng loạt, bài đăng, yêu cầu liên hệ, SMS (tin nhắn văn bản) hoặc tin nhắn tức thì không được mong muốn.

iv. Không hiển thị công khai hoặc sử dụng Dịch vụ để chia sẻ Nội dung hoặc tài liệu không phù hợp (ví dụ: ảnh khỏa thân, loạn dâm với súc vật, khiêu dâm, hình ảnh bạo lực hoặc hoạt động tội phạm) hoặc Nội dung hay tài liệu không tuân thủ luật pháp hoặc quy định của địa phương.

v. Không tham gia vào hoạt động sai trái hoặc sai lầm (ví dụ: hỏi xin tiền theo cách lừa đảo, mạo danh người nào khác, thao túng Dịch vụ để tăng số lượt chơi hoặc tác động thứ hạng, xếp hạng hoặc nhận xét) hoặc phỉ báng hay bôi nhọ.

vi. Không phá hủy bất kỳ hạn chế nào về quyền truy cập hoặc khả năng cung cấp Dịch vụ.

vii. Không tham gia vào hoạt động gây nguy hại cho bạn, Dịch vụ hoặc người khác (ví dụ: truyền vi-rút, đeo bám, đăng nội dung khủng bố, phát ngôn có tính chất thù ghét hoặc ủng hộ bạo lực với người khác).

viii. Không vi phạm quyền của người khác (ví dụ như chia sẻ bất hợp pháp nhạc có bản quyền hoặc tài liệu có bản quyền khác, bán lại hoặc cách phát tán khác cho Bản đồ Bing hoặc ảnh).

ix. Không tham gia vào hoạt động vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền bảo vệ dữ liệu của người khác.

x. Không giúp người khác vi phạm các quy tắc này.

b.Thực thi. Nếu bạn vi phạm các Điều khoản này, chúng tôi có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc chúng tôi có thể đóng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Skype của bạn theo quyết định của riêng mình. Chúng tôi cũng có thể chặn việc gửi liên lạc (như email hoặc tin nhắn tức thời) đến hoặc từ Dịch vụ như là một phần nỗ lực thực thi các Điều khoản này hoặc chúng tôi có thể xóa hay từ chối xuất bản Nội dung của bạn vì bất kỳ lý do nào. Khi điều tra các vi phạm cáo buộc về các Điều khoản này, Microsoft giữ quyền xem xét Nội dung của bạn để giải quyết vấn đề và bạn ủy quyền cho việc xem xét đó ở đây. Tuy nhiên, chúng tôi không thể giám sát toàn bộ Dịch vụ và không cố gắng làm như vậy.

c. Đăng ký Dịch vụ Xbox. Bấm vào đây để biết thêm thông tin về cách áp dụng Quy tắc Ứng xử này cho Xbox Live, Trò chơi dành cho Windows Live cũng như nội dung, dịch vụ, ứng dụng và trò chơi của Microsoft Studios do Microsoft cung cấp.

4. Sử dụng Dịch vụ và Hỗ trợ.

a. Tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Skype. Bạn cần có tài khoản Microsoft để truy cập nhiều Dịch vụ. Tài khoản Microsoft của bạn cho phép bạn đăng nhập vào sản phẩm, trang web và dịch vụ do Microsoft và một số đối tác của Microsoft cung cấp. Để truy cập Skype trên một số nền tảng, bạn có tùy chọn sử dụng tài khoản Skype hoặc tài khoản Microsoft.

i. Tạo Tài khoản. Bạn có thể tạo một Tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Skype bằng cách đăng ký trực tuyến. Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thông tin sai trái, không chính xác hoặc sai lệch khi đăng ký tài khoản Microsoft hay tài khoản Skype của mình. Trong một số trường hợp, bên thứ ba, như nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn có thể đã gán tài khoản Microsoft cho bạn. Nếu bạn nhận tài khoản Microsoft từ bên thứ ba, bên thứ ba đó có thể có các quyền bổ sung đối với các tài khoản của bạn như khả năng truy cập hoặc xóa tài khoản Microsoft của bạn. Hãy xem lại bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà bên thứ ba đã cung cấp cho bạn vì Microsoft không chịu trách nhiệm liên quan tới các điều khoản bổ sung này. Nếu bạn tạo tài khoản Microsoft thay cho một thực thể như doanh nghiệp hoặc người sử dụng lao động của bạn, bạn cam kết rằng bạn có thẩm quyền pháp lý để rang buộc thực thể đó với các Điều khoản này. Bạn không được chuyển tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Skype của mình cho người dùng hoặc tổ chức khác. Để bảo vệ tài khoản của bạn, hãy giữ bí mật mật khẩu và thông tin chi tiết về tài khoản của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả hoạt động diễn ra trong tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Skype của mình.

ii. Sử dụng Tài khoản. Bạn phải sử dụng tài khoản Microsoft để giữ cho tài khoản luôn hoạt động. Điều này nghĩa là bạn phải đăng nhập vào ít nhất một lần trong khoảng thời gian năm năm để giữ tài khoản Microsoft và các Dịch vụ có liên quan của mình hoạt động trừ khi được có quy định khác trong một đề nghị cung cấp một phần trả tiền Dịch vụ. Nếu bạn chưa đăng ký trong thời gian này, chúng tôi sẽ giả dụ tài khoản Microsoft của bạn không hoạt động và sẽ đóng tài khoản này cho bạn. Vui lòng xem mục 4(a)(iv)(2) để biết hậu quả của tài khoản Microsoft bị đóng. Bạn phải đăng nhập vào hộp thư đến Outlook.com và OneDrive (riêng biệt) của mình ít nhất một năm một lần, nếu không chúng tôi sẽ đóng hộp thư đến Outlook.com và OneDrive. Bạn phải đăng nhập vào Dịch vụ Xbox (được nêu trong mục 13(a)(i)) ít nhất một lần trong khoảng thời gian năm năm để liên kết gamertag với tài khoản Microsoft của mình. Nếu chúng tôi có lý do nghi ngờ rằng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Skype đang bị một bên thứ ba sử dụng gian lận (ví dụ: do xâm phạm tài khoản), Microsoft có thể tạm ngừng tài khoản của bạn cho tới khi bạn có thể xác nhận lại quyền sở hữu. Dựa trên bản chất của hành vi xâm phạm, chúng tôi có thể được yêu cầu vô hiệu hóa quyền truy cập vào một số hoặc tất cả Nội dung của Bạn. Nếu bạn gặp sự cố khi truy cập vào tài khoản Microsoft của mình, vui lòng truy cập trang web sau: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656. Để quản lý tài khoản Skype của bạn, bạn phải "Đăng nhập" tại www.skype.com.

iii. Trẻ em và tài khoản. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố bạn đủ tuổi "thành niên" hoặc "chịu trách nhiệm pháp lý" tại nơi bạn sống hoặc bạn có cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không biết mình đã đến tuổi thành niên hoặc phải "chịu trách nhiệm pháp lý" tại nơi bạn sống hay chưa, hoặc bạn không hiểu mục này, vui lòng yêu cầu cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp giúp đỡ trước khi bạn tạo tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Skype. Nếu bạn là cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên tạo tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Skype, bạn chấp nhận các Điều khoản này thay mặt cho trẻ vị thành niên và chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động sử dụng tài khoản Microsoft, tài khoản Skype hoặc Dịch vụ, kể cả các lần mua hàng, dù tài khoản của trẻ vị thành niên hiện đang mở hay được tạo sau.

iv. Đóng tài khoản của bạn.

1. Bạn có thể hủy Dịch vụ cụ thể hoặc đóng tài khoản Microsoft hay tài khoản Skype của mình bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào. Để đóng tài khoản Microsoft của bạn, vui lòng truy cập http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Khi bạn yêu cầu chúng tôi đóng tài khoản Microsoft của mình, chúng tôi sẽ đặt tài khoản ở trạng thái tạm ngưng trong 60 ngày trong trường hợp bạn thay đổi quyết định. Sau khoảng thời gian 60 ngày đó, tài khoản Microsoft của bạn sẽ bị đóng. Vui lòng xem mục 4(a)(iv)(2) bên dưới để biết giải thích chi tiết đối với những việc sẽ diễn ra khi tài khoản Microsoft của bạn bị đóng. Đăng nhập lại trong khoảng thời gian 60 ngày đó sẽ kích hoạt lại tài khoản Microsoft của bạn. Để hủy tài khoản Skype của bạn, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ tới http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618280.

2. Nếu Dịch vụ của bạn bị hủy hoặc tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Skype bị đóng (dù là do bạn hay do chúng tôi) thì một số việc sẽ xảy ra. Trước tiên, quyền sử dụng các Dịch vụ của bạn sẽ ngừng ngay lập tức và giấy phép sử dụng phần mềm của bạn liên quan đến Dịch vụ cũng kết thúc. Thứ hai, chúng tôi sẽ xóa Dữ liệu hoặc Nội dung của bạn được liên kết với tài khoản Microsoft hay tài khoản Skype hay nói cách khác là ngắt liên kết nội dung đó với bạn và tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Skype của bạn (trừ khi chúng tôi bắt buộc phải giữ nội dung đó theo luật). Bạn nên có kế hoạch sao lưu thông thường vì Microsoft sẽ không thể truy xuất Nội dung hoặc Dữ liệu của mình sau khi tài khoản của bạn bị đóng. Thứ ba, bạn có thể mất quyền truy cập vào tài liệu hoặc sản phẩm mà bạn nhận được.

b. Tài khoản Cơ quan hoặc Trường học. Bạn có thể đăng nhập vào các dịch vụ nhất định của Microsoft bằng địa chỉ email của cơ quan hoặc trường học. Nếu đăng nhập, bạn đồng ý rằng chủ sở hữu của miền được liên kết với địa chỉ email của bạn có thể kiểm soát và quản lý tài khoản của bạn cũng như truy cập và xử lý dữ liệu của bạn, bao gồm nội dung về thông tin liên lạc và tệp của bạn. Bạn cũng đồng ý thêm rằng việc sử dụng dịch vụ của bạn có thể phải chịu sự chi phối của các thỏa thuận giữa Microsoft với bạn hoặc tổ chức của bạn cũng như việc các điều khoản này không áp dụng. Nếu sử dụng địa chỉ email của cơ quan hoặc trường học để truy cập Dịch vụ được đề cập trong các Điều khoản này thì bạn có thể được nhắc cập nhật địa chỉ email được liên kết với tài khoản Microsoft của mình để tiếp tục truy cập các Dịch vụ đó.

c. Thiết bị/Gói dữ liệu bổ sung. Để sử dụng nhiều Dịch vụ, bạn cần có kết nối Internet và/hoặc gói dữ liệu/gói di động. Bạn cũng có thể cần thêm thiết bị như tai nghe, máy ảnh hoặc micrô. Bạn chịu trách nhiệm cung cấp tất cả kết nối, gói và/hoặc thiết bị cần thiết để sử dụng Dịch vụ và trả phí do nhà cung cấp kết nối, gói và thiết bị của bạn tính. Các khoản phí đó là khoản phí bổ sung cho mọi khoản phí mà bạn đã trả cho Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi sẽ không hoàn lại cho bạn khoản phí đó. Hãy kiểm tra với nhà cung cấp để xác định xem liệu có bất cứ khoản phí nào như vậy có thể được áp dụng cho bạn hay không.

d. Thông báo Dịch vụ. Khi có thông báo quan trọng cần cho bạn biết về Dịch vụ mà bạn sử dụng, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo về Dịch vụ tới email được liên kết với tài khoản Microsoft hoặc cho thông báo Skype, tài khoản Skype của bạn. Nếu bạn đã cung cấp số điện thoại được liên kết với tài khoản Microsoft hoặc Skype của mình cho chúng tôi thì chúng tôi có thể gửi thông báo về Dịch vụ cho bạn qua SMS (tin nhắn văn bản), bao gồm cả việc xác minh danh tính của bạn trước khi đăng ký số điện thoại di động. Mức cước dữ liệu hoặc nhắn tin có thể được áp dụng khi nhận thông báo qua SMS.

e. Hỗ trợ. Hỗ trợ khách hàng cho Dịch vụ có tại http://support.microsoft.com. Dịch vụ có thể không tương thích với phần mềm hoặc các dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp. Ngoài ra, bạn chịu trách nhiệm tự làm quen với các yêu cầu tương thích.

5. Sử dụng Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba

Dịch vụ có thể cho phép bạn truy cập hoặc nhận các sản phẩm, dịch vụ, trang web, liên kết, nội dung, tài liệu, trò chơi hoặc ứng dụng từ các bên thứ ba (các công ty hoặc những người không phải là Microsoft) ("Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba"). Nhiều Dịch vụ của chúng tôi cũng giúp bạn tìm Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba đồng thời bạn hiểu rằng bạn hướng dẫn Dịch vụ của chúng tôi để cung cấp Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba cho bạn. Các Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba này cũng có thể cho phép bạn lưu trữ Nội dung hoặc Dữ liệu của bạn với nhà xuất bản, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba. Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba có thể cung cấp cho bạn chính sách về quyền riêng tư hoặc yêu cầu bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng bổ sung trước khi bạn có thể cài đặt hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Ứng dụng của Bên Thứ ba. Xem mục 13(b) để biết các điều khoản bổ sung dành cho ứng dụng nhận được qua Office Store, Xbox Store hoặc Windows Store. Bạn nên xem lại mọi điều khoản bổ sung và chính sách về quyền riêng tư trước khi nhận hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba nào. Mọi điều khoản bổ sung không sửa đổi các Điều khoản này. Microsoft không cấp phép bất kỳ sở hữu trí tuệ nào cho bạn dưới dạng một phần của bất kỳ Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba. Bạn đồng ý gánh chịu mọi rủi ro và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng các Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba này và rằng Microsoft không chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Microsoft không chịu trách nhiệm về thông tin do bên thứ ba cung cấp.

6. Tính khả dụng của Dịch vụ.

a. Dịch vụ, Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba hoặc tài liệu hay sản phẩm được cung cấp thông qua Dịch vụ có thể không khả dụng theo từng thời điểm, có thể được cung cấp giới hạn hoặc có thể thay đổi tùy vào khu vực hoặc thiết bị của bạn. Nếu bạn thay đổi vị trí được liên kết với tài khoản Microsoft của mình, bạn có thể cần phải nhận lại tài liệu hoặc ứng dụng được cung cấp cho bạn và trả phí ở khu vực trước của bạn. Bạn đồng ý không truy cập hoặc sử dụng tài liệu hay Dịch vụ bất hợp pháp hoặc không được cấp phép để sử dụng ở quốc gia mà bạn truy cập hoặc sử dụng tài liệu hoặc Dịch vụ như vậy hoặc không giấu giếm hay tuyên bố sai vị trí hay danh tính của bạn để truy cập hoặc sử dụng tài liệu hoặc Dịch vụ như vậy.

b. Chúng tôi cố gắng duy trì Dịch vụ luôn ở trong tình trạng hoạt động; tuy nhiên, mọi dịch vụ trực tuyến đôi lúc sẽ bị gián đoạn và mất dịch vụ và Microsoft không chịu trách nhiệm pháp lý về bất cứ sự gián đoạn hoặc mất mát nào mà bạn có thể phải chịu do những gián đoạn hoặc mất mát đó gây ra. Trong trường hợp ngừng hoạt động, bạn có thể truy xuất Nội dung hoặc Dữ liệu mà bạn đã lưu trữ. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên sao lưu Nội dung mà bạn lưu trữ trên Dịch vụ hoặc lưu trữ sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ của Bên Thứ ba.

7. Cập nhật cho Dịch vụ hoặc Phần mềm và Thay đổi đối với các Điều khoản này.

a. Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này vào bất kỳ lúc nào và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng tôi thực hiện điều đó. Sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản mới. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn phải dừng sử dụng Dịch vụ, đóng tài khoản Microsoft và/hoặc tài khoản Skype của bạn và, nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ, hãy đóng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Skype giúp con ở tuổi vị thành niên của bạn.

b. Đôi khi, bạn cần phải cập nhật phần mềm để có thể tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi có thể tự động kiểm tra phiên bản phần mềm của bạn và tải xuống bản cập nhật phần mềm hoặc thay đổi về cấu hình. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cập nhật phần mềm để tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Những cập nhật đó đều tuân theo các Điều khoản này trừ khi có điều khoản khác đi kèm với cập nhật; trong trường hợp đó, các điều khoản đi kèm sẽ được áp dụng. Microsoft không có nghĩa vụ phải đưa ra bất cứ cập nhật nào và không bảo đảm rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ phiên bản hệ thống mà bạn đã cấp phép cho phần mềm. Các cập nhật đó có thể không tương thích với phần mềm hoặc dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp. Bạn có thể thu hồi chấp thuận nhận cập nhật phần mềm trong tương lai vào bất kỳ lúc nào bằng cách gỡ cài đặt phần mềm.

c. Ngoài ra, đôi khi chúng tôi có thể cần xóa bỏ hoặc thay đổi các tính năng hoặc chức năng của Dịch vụ hoặc dừng cung cấp một Dịch vụ hay truy cập toàn bộ các Ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba. Ngoại trừ phạm vi được luật pháp hiện hành yêu cầu, chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp bản tải xuống lại hay bản thay thế cho bất kỳ tài liệu, Hàng hóa Kỹ thuật số nào (được nêu trong mục 13(k)) hay các ứng dụng đã mua trước đó. Chúng tôi có thể tung ra các Dịch vụ hoặc các tính năng của dịch vụ ở dạng phiên bản thử nghiệm beta, chúng có thể hoạt động không giống như bản chính thức hoặc không theo đúng như cách mà bản chính thức có thể hoạt động.

d. Để bạn có thể sử dụng các tài liệu được bảo vệ theo công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số (DRM), như một số bản nhạc, trò chơi, phim và nhiều nội dung khác, phần mềm DRM có thể tự động liên hệ với máy chủ quyền trực tuyến để tải xuống và cài đặt cập nhật DRM.

8. Giấy phép Phần mềm

Trừ khi đi kèm với thỏa thuận cấp phép riêng biệt của Microsoft (ví dụ: nếu bạn đang sử dụng ứng dụng của Microsoft được bao gồm và là một phần của Windows thì Điều khoản Cấp phép Phần mềm Microsoft dành cho Hệ Điều hành Windows sẽ chi phối phần mềm đó) và trừ trường hợp được quy định trong mục 13(b)(i) bên dưới đối với các ứng dụng được cung cấp qua Office Store, Windows Store hoặc Xbox Store, mọi phần mềm mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng một phần của Dịch vụ sẽ tuân theo các Điều khoản này.

a. Nếu bạn tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi cấp cho bạn quyền cài đặt và sử dụng một bản sao phần mềm cho mỗi thiết bị trên toàn cầu cho một người sử dụng duy nhất tại một thời điểm như là một phần của việc sử dụng Dịch vụ. Phần mềm hoặc trang web là một phần của Dịch vụ có thể bao gồm mã của bên thứ ba. Mọi mã hoặc tập lệnh của bên thứ ba được liên kết hoặc tham chiếu từ phần mềm hoặc trang web đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba sở hữu mã đó, chứ không phải bởi Microsoft. Thông báo, nếu có, về mã của bên thứ ba được bao gồm chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho bạn.

b. Phần mềm được cấp phép sử dụng, không được bán và Microsoft giữ tất cả các quyền đối với phần mềm chưa được cấp một cách rõ ràng bởi Microsoft, dù theo cách ngụ ý, biện pháp ngăn cản hợp pháp, hoặc các cách khác. Giấy phép này không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào để và bạn không được:

i. vượt qua hoặc bỏ qua mọi biện pháp bảo vệ bằng công nghệ hoặc liên quan đến phần mềm hoặc Dịch vụ

ii. tháo rời, dịch ngược, giải mã, tấn công, mô phỏng, khai thác hoặc thiết kế đối chiếu mọi phần mềm hay khía cạnh khác của Dịch vụ được bao gồm hoặc có thể truy cập được qua Dịch vụ, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi luật bản quyền hiện hành cho phép làm như vậy

iii. các thành phần riêng của phần mềm hoặc Dịch vụ để sử dụng trên các thiết bị khác nhau

iv. xuất bản, sao chép, thuê, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hoặc cho mượn phần mềm hoặc Dịch vụ, trừ khi Microsoft ủy quyền rõ ràng cho bạn để làm vậy

v. chuyển phần mềm, mọi giấy phép phần mềm hoặc mọi quyền để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ

vi. sử dụng Dịch vụ dưới bất cứ hình thức trái phép nào mà có thể làm ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của người khác hoặc giành quyền truy cập vào bất cứ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hoặc hệ thống mạng nào

vii. cho phép truy cập Dịch vụ hoặc sửa đổi mọi thiết bị do Microsoft ủy quyền (ví dụ: Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, v.v.) bằng ứng dụng trái phép của bên thứ ba.

9. Điều khoản Thanh toán

Nếu bạn mua Dịch vụ, các điều khoản thanh toán sau được áp dụng cho giao dịch mua của bạn và bạn đồng ý với các điều khoản đó.

a. Chi phí. Nếu có một khoản chi phí đi kèm với một phần Dịch vụ thì bạn đồng ý thanh toán khoản chi phí đó bằng đơn vị tiền tệ được chỉ định. Mức giá được quy định đối với Dịch vụ chưa bao gồm tất cả các loại thuế và chi phí hối đoái được áp dụng, trừ khi có quy định khác. Tất cả giá cho các sản phẩm trả phí của Skype bao gồm thuế hiện hành trừ khi được quy định khác. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với việc thanh toán các loại thuế đó hoặc các chi phí khác. Thuế được tính dựa vào vị trí của bạn vào thời điểm đăng ký tài khoản Microsoft hoặc Skype của bạn trừ khi luật địa phương yêu cầu cơ sở tính toán khác. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc hủy bỏ Dịch vụ nếu chúng tôi không nhận được khoản thanh toán đầy đủ, đúng hạn của bạn. Sự đình chỉ hoặc hủy bỏ Dịch vụ do việc không thanh toán có thể dẫn đến việc mất quyền truy cập vào và sử dụng tài khoản và nội dung của tài khoản đó. Kết nối Internet qua mạng công ty hoặc mạng cá nhân khác che giấu vị trí của bạn có thể làm cho các chi phí khác với các chi phí được hiển thị cho vị trí thực của bạn. Tùy thuộc vào vị trí của bạn, một số giao dịch có thể yêu cầu chuyển đổi ngoại tệ hoặc được xử lý ở một quốc gia khác. Ngân hàng của bạn có thể tính thêm phí đối với các dịch vụ đó khi bạn sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để biết thông tin chi tiết.

b. Tài khoản Thanh toán của bạn. Để thanh toán các khoản chi phí cho Dịch vụ, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một phương thức thanh toán tại thời điểm đăng ký sử dụng Dịch vụ đó. Bạn có thể truy cập và thay đổi thông tin thanh toán cũng như phương thức thanh toán của mình trên trang web quản lý tài khoản Microsoft và đăng nhập vào tài khoản của mình tại www.skype.com đối với tài khoản thanh toán Skype. Ngoài ra, bạn đồng ý cho phép Microsoft sử dụng bất cứ thông tin tài khoản nào được cập nhật liên quan đến phương thức thanh toán đã chọn của bạn do ngân hàng mở tài khoản cung cấp hoặc mạng thanh toán được áp dụng. Bạn đồng ý cập nhật ngay tài khoản và các thông tin khác của mình, bao gồm địa chỉ email và thông tin chi tiết về phương thức thanh toán, để chúng tôi có thể hoàn tất các giao dịch của bạn cũng như liên hệ với bạn về các giao dịch khi cần thiết. Những thay đổi đối với tài khoản thanh toán của bạn sẽ không ảnh hưởng đến các khoản chi phí mà chúng tôi thông báo vào tài khoản thanh toán của bạn trước khi chúng tôi có thể có hành động hợp lý đối với những thay đổi cho tài khoản thanh toán của bạn.

c. Thanh toán. Bằng việc cung cấp cho Microsoft một phương thức thanh toán, bạn (i) chứng nhận rằng bạn được phép sử dụng phương thức thanh toán mà bạn đã cung cấp và mọi thông tin thanh toán bạn cung cấp đều đúng và chính xác; (ii) cho phép Microsoft tính phí Dịch vụ hoặc nội dung có sẵn cho bạn bằng phương thức thanh toán; và (iii) cho phép Microsoft tính phí đối với bất cứ tính năng Dịch vụ trả tiền nào mà bạn chọn đăng ký hoặc sử dụng trong thời gian các Điều khoản này có hiệu lực thực thi. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán (a) trước; (b) tại thời điểm mua hàng; (c) ngay sau khi mua hàng; hoặc (d) định kỳ đối với các Dịch vụ thuê bao. Đồng thời, chúng tôi có thể tính phí đến tối đa số tiền mà bạn đã chấp nhận và chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về bất cứ sự thay đổi nào đối với số tiền phí sẽ tính cho các Dịch vụ thuê bao thanh toán định kỳ. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán một lần cho nhiều hơn một kỳ thanh toán trước đó của bạn đối với các khoản chưa được thanh toán trước đó.

d. Thanh toán Định kỳ. Khi bạn mua Dịch vụ theo đăng ký (ví dụ: hàng tháng, 3 tháng một lần hoặc hàng năm (như có thể áp dụng)), bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đang ủy quyền thanh toán định kỳ và bạn sẽ thực hiện thanh toán cho Microsoft bằng phương pháp mà bạn đã chọn vào khoảng thời gian định kỳ mà bạn đã đồng ý, cho tới khi bạn hoặc Microsoft chấm dứt đăng ký cho Dịch vụ đó. Khi ủy quyền thanh toán định kỳ, bạn ủy quyền cho Microsoft xử lý các thanh toán đó bằng khoản ghi nợ điện tử hoặc chuyển tiền từ tài khoản được chỉ định của bạn (trong trường hợp là Hệ thống Thanh toán Tự động hoặc các thanh toán tương tự) hoặc dưới dạng bản nháp điện tử từ tài khoản được chỉ định của bạn (trong trường hợp là thẻ tín dụng hoặc các thanh toán tương tự) (gọi chung là "Thanh toán Điện tử"). Phí đăng ký thường được lập hóa đơn và tính phí trước thời gian đăng lý áp dụng. Nếu mọi khoản thanh toán chưa được trả hoặc nếu bất kỳ thẻ tín dụng hay giao dịch tương tự bị từ chối, Microsoft hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Microsoft giữ quyền thu mọi khoản phí trả lại mặt hàng, từ chối khoản tiền thiếu đồng thời xử lý mọi khoản thanh toán như vậy dưới dạng Thanh toán Điện tử.

e. Tự động Gia hạn. Nếu luật pháp hiện hành cho phép gia hạn tự động thì bạn có thể chọn tự động gia hạn Dịch vụ khi hết thời hạn dịch vụ cố định. Chúng tôi sẽ nhắc bạn qua email trước khi gia hạn kỳ hạn mới cho bất kỳ Dịch vụ nào và thông báo với bạn về bất kỳ thay đổi giá cả nào theo mục 9(k). Sau khi nhắc về việc bạn đã chọn tự động gia hạn Dịch vụ, chúng tôi có thể tự động gia hạn Dịch vụ của bạn khi hết thời hạn dịch vụ hiện tại và tính phí cho bạn với mức giá hiện hành cho thời gian hiệu lực của gia hạn đó, trừ trường hợp bạn đã chọn hủy Dịch vụ như mô tả ở bên dưới. Chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở bạn rằng chúng tôi sẽ tính phí theo phương thức thanh toán mà bạn đã chọn cho việc gia hạn Dịch vụ, dù phương thức đó đã được lưu trên hồ sơ vào ngày gia hạn hay được cung cấp sau. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp hướng dẫn về cách bạn có thể hủy Dịch vụ. Bạn phải hủy bỏ các Dịch vụ trước ngày gia hạn để tránh bị tính phí cho sự gia hạn đó.

f. Bản sao kê Trực tuyến và Sai sót. Microsoft sẽ cung cấp cho bạn bản sao kê thanh toán trực tuyến trên trang web quản lý tài khoản Microsoft, nơi bạn có thể xem và in bản sao kê của mình. Đối với tài khoản Skype, bạn có thể truy cập bản sao kê trực tuyến của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản tại www.skype.com. Đây là bản kê thanh toán duy nhất mà chúng tôi cung cấp. Nếu chúng tôi có sai sót trên hóa đơn thanh toán của bạn thì bạn phải thông báo cho chúng tôi biết trong vòng 90 ngày kể từ ngày xuất hiện sai sót đó lần đầu tiên trên hóa đơn của bạn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra khoản chi phí. Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi trong khoảng thời gian đó thì chúng tôi không phải chịu bất kỳ trách nhiệm và khiếu nại nào đối với tổn thất do sai sót đó gây ra và chúng tôi sẽ không cần phải khắc phục sai sót đó hoặc hoàn lại tiền, trừ trường hợp được pháp luật yêu cầu. Nếu Microsoft phát hiện ra sai sót thanh toán thì chúng tôi sẽ đính chính sai sót đó trong vòng 90 ngày. Chính sách này không ảnh hưởng đến mọi quyền pháp lý có thể được áp dụng.

g. Chính sách Hoàn lại tiền. Trừ khi có quy định khác theo luật pháp hoặc theo một đề nghị cung cấp Dịch vụ cụ thể, tất cả các lần mua đều là cuối cùng và không được hoàn lại tiền. Nếu bạn cho rằng Microsoft đã tính sai cho bạn, bạn phải liên hệ với chúng tôi trong vòng 90 ngày về khoản chi phí đó. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho mọi khoản chi phí vượt quá 90 ngày, trừ trường hợp được pháp luật yêu cầu. Chúng tôi giữ quyền cấp khoản hoàn trả hoặc tín dụng theo quyết định của riêng mình. Nếu chúng tôi cấp khoản hoàn trả hoặc tín dụng, chúng tôi không có nghĩa vụ cấp khoản hoàn trả tương tự trong tương lai. Chính sách hoàn lại tiền này không ảnh hưởng đến mọi quyền pháp lý có thể được áp dụng. Để biết thêm thông tin về việc hoàn lại tiền, vui lòng xem chủ đề trợ giúp của chúng tôi. Nếu bạn sinh sống tại Đài Loan, xin lưu ý rằng theo Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng cùng các quy định có liên quan của Đài Loan thì tất cả các giao dịch mua có liên quan đến nội dung kỹ thuật số ở dạng vô hình và/hoặc dịch vụ trực tuyến đều là giao dịch mua không thể thay đổi cũng như không được hoàn lại tiền khi các nội dung hoặc dịch vụ đó được cung cấp trực tuyến. Bạn sẽ không có quyền yêu cầu bất kỳ giai đoạn thăm dò hoặc lần hoàn lại tiền nào.

h. Hủy Dịch vụ. Bạn có thể hủy Dịch vụ bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do. Để hủy Dịch vụ và yêu cầu hoàn lại tiền trong trường hợp bạn có quyền làm như vậy, hãy truy cập trang web quản lý tài khoản Microsoft. Đối với Skype, vui lòng hoàn tất Biểu mẫu Rút lại sử dụng thông tin được cung cấp tại đây. Bạn phải tham chiếu lại đề nghị cung cấp mô tả về các Dịch vụ như (i) bạn có thể không nhận được khoản hoàn tiền tại thời điểm hủy bỏ dịch vụ; (ii) bạn có thể phải có nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí hủy bỏ; (iii) bạn có thể phải có nghĩa vụ thanh toán tất cả các khoản chi phí được tính vào tài khoản thanh toán của mình cho các Dịch vụ trước ngày hủy bỏ; hoặc (iv) bạn có thể mất quyền truy cập và sử dụng tài khoản của mình khi hủy bỏ Dịch vụ; hoặc nếu bạn sinh sống tại Đài Loan, (v) bạn có thể được hoàn lại khoản tiền tương đương với chi phí bạn đã thanh toán cho Dịch vụ nhưng chưa sử dụng tính đến thời điểm hủy bỏ dịch vụ. Nếu bạn hủy thì quyền truy cập Dịch vụ của bạn sẽ kết thúc tại thời điểm kết thúc thời hạn sử dụng Dịch vụ hiện thời hoặc nếu chúng tôi tính phí vào tài khoản của bạn theo định kỳ, vào thời điểm kết thúc của thời hạn sử dụng dịch vụ mà bạn hủy.

i. Cung cấp Thời hạn Dùng thử. Nếu tham gia vào bất cứ giai đoạn dùng thử dịch vụ nào, thì bạn phải hủy Dịch vụ dùng thử đó vào thời điểm kết thúc giai đoạn dùng thử để tránh phải chịu các chi phí phát sinh mới, trừ khi chúng tôi có thông báo khác. Nếu bạn không hủy Dịch vụ dùng thử vào thời điểm kết thúc giai đoạn dùng thử, chúng tôi có thể tính phí Dịch vụ đối với bạn.

j. Ưu đãi Quảng cáo. Đôi khi, Microsoft có thể cung cấp Dịch vụ miễn phí trong khoảng thời gian dùng thử. Microsoft giữ quyền tính phí Dịch vụ đó cho bạn (ở mức cước bình thường) trong trường hợp Microsoft xác định (theo quyết định hợp lý) rằng bạn đang lạm dụng thời hạn của ưu đãi.

k. Thay đổi Giá. Chúng tôi có thể thay đổi giá của Dịch vụ bất cứ lúc nào nếu bạn mua hàng định kỳ và sẽ thông báo cho bạn qua email tối thiểu 15 ngày trước khi có sự thay đổi giá. Nếu bạn không đồng ý với sự thay đổi giá đó, bạn phải hủy và ngừng sử dụng Dịch vụ trước khi thay đổi giá có hiệu lực. Nếu trong đề nghị cung cấp Dịch vụ của bạn có ấn định về thời gian hiệu lực và giá thì giá đó sẽ vẫn có hiệu lực cho hết thời gian cố định đó.

l. Các khoản thanh toán cho Bạn. Nếu chúng tôi nợ bạn một khoản thanh toán, thì bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi một cách kịp thời và chính xác bất cứ thông tin nào mà chúng tôi cần để thu xếp khoản thanh toán đó cho bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản thuế và chi phí nào mà bạn có thể phải chịu do việc thanh toán này. Bạn cũng phải tuân thủ các điều kiện khác mà chúng tôi áp dụng đối với quyền lợi của bạn về bất cứ khoản thanh toán nào. Nếu bạn nhận được một khoản thanh toán có sai sót, chúng tôi có thể hoán đổi hoặc yêu cầu trả lại khoản thanh toán. Bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi trong các nỗ lực thực hiện công việc này. Chúng tôi cũng có thể trừ khoản thanh toán cho bạn mà không cần thông báo điều chỉnh cho bất cứ khoản thanh toán quá hạn nào trước đó.

m. Thẻ Quà tặng. Viết đổi điểm và sử dụng thẻ quà tặng (ngoài thẻ quà tặng của Skype) sẽ bị chi phối bởi Điều khoản và Điều kiện về Thẻ Quà tặng của Microsoft. Thông tin về thẻ quà tặng của Skype có trên trang Trợ giúp của Skype.

10. Pháp nhân Ký hợp đồng, Lựa chọn Luật và Địa điểm Giải quyết Tranh chấp.

Đối với dịch vụ sử dụng miễn phí, Dịch vụ có thương hiệu Skype dành cho khách hàng mà bạn ký hợp đồng và tất cả tài liệu tham khảo cho "Microsoft" trong các Điều khoản này có nghĩa là Skype Software S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg và đối với dịch vụ trả tiền, Dịch vụ có thương hiệu Skype dành cho khách hàng mà bạn ký hợp đồng và tất cả tài liệu tham khảo cho "Microsoft" trong các Điều khoản này có nghĩa là Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Đối với Dịch vụ có thương hiệu Skype dành cho người dùng miễn phí hoặc trả phí, luật Luxembourg quy định việc giải thích các Điều khoản này và xác nhận vi phạm của họ, bất kể xung đột các quy định pháp luật. Luật pháp của tỉnh hoặc quốc gia nơi bạn cư ngụ sẽ điều chỉnh tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự). Nếu bạn chấp nhận các Điều khoản này bằng cách tạo tài khoản Skype hoặc sử dụng Skype, bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án Luxembourg đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ có thương hiệu Skype dành cho người dùng. Đối với tất cả các Dịch vụ khác, nếu bạn chấp nhận các Điều khoản này bằng cách tạo tài khoản Microsoft hoặc sử dụng Dịch vụ khác, tổ chức mà bạn ký hợp đồng, luật áp dụng và địa điểm giải quyết tranh chấp sẽ xuất hiện bên dưới.

a. Canada. Nếu bạn đang sống (hoặc nếu doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn) ở Canada, bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Hoa Kỳ. Luật pháp của tỉnh nơi bạn sinh sống (hoặc nếu doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn) sẽ chi phối việc giải thích các Điều khoản này, các khiếu nại vi phạm và tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự) bất chấp sự xung đột của các quy định pháp luật. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án tại Ontario đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ.

b. Bắc hoặc Nam Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. Nếu bạn đang sống ở (hoặc nếu doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính ở) Bắc hoặc Nam Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ và Canada thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Washington, Hoa Kỳ. Luật tiểu bang sẽ chi phối việc giải thích các Điều khoản này và các khiếu nại vi phạm, bất chấp sự lựa chọn các quy định pháp luật. Luật pháp của quốc gia mà chúng tôi hướng dẫn cho Dịch vụ của bạn sẽ chi phối tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự).

c. Trung Đông hoặc châu Phi. Nếu bạn đang sống ở (hoặc nếu doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn ở) Trung Đông hoặc châu Phi và bạn đang sử dụng các phần miễn phí của Dịch vụ (như Bing và MSN), bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Hoa Kỳ. Nếu bạn trả tiền để sử dụng một phần Dịch vụ, bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland. Đối với tất cả Dịch vụ miễn phí và trả phí, luật của Ireland chi phối việc giải thích các Điều khoản này và khiếu nại đối với vi phạm, bất kể sự xung đột các quy định của pháp luật. Luật pháp của quốc gia mà chúng tôi hướng dẫn cho Dịch vụ của bạn sẽ chi phối tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự). Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án tại Ireland đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ.

d. Châu Á hoặc Nam Thái Bình Dương, trừ khi quốc gia của bạn được nêu tên cụ thể dưới đây. Nếu bạn sinh sống ở (hoặc nếu doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn ở) châu Á (trừ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Đài Loan) hoặc Nam Thái Bình Dương và bạn đang sử dụng các phần miễn phí của Dịch vụ (như Bing và MSN) thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Hoa Kỳ. Nếu bạn trả tiền để sử dụng một phần của Dịch vụ hoặc đang sử dụng dịch vụ Outlook.com miễn phí tại Singapore và Hồng Kông thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Regional Sales Corp., một tập đoàn được tổ chức theo luật pháp của Tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ, có các chi nhánh ở Singapore và Hồng Kông, có địa điểm kinh doanh chính ở 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Đối với các Dịch vụ miễn phí và trả phí, luật pháp Tiểu bang Washington sẽ chi phối việc giải thích các Điều khoản này và các khiếu nại về vi phạm, bất kể sự xung đột các quy định của luật pháp. Luật pháp của quốc gia mà chúng tôi hướng dẫn cho Dịch vụ của bạn sẽ chi phối tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự). Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ ngoài Skype, kể cả các vấn đề liên quan đến tính tồn tại, tính hiệu lực hoặc việc chấm dứt sẽ được đệ trình lên và chịu sự phán quyết cuối cùng của trọng tài tại Singapore theo Quy tắc Hòa giải của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC), các quy tắc được kết hợp vào điều khoản này làm tài liệu tham chiếu. Tòa án hòa giải sẽ bao gồm một trọng tài do Chủ tịch SIAC chỉ định. Ngôn ngữ sử dụng trong hòa giải sẽ là tiếng Anh. Quyết định của trọng tài sẽ là cuối cùng, có tính ràng buộc và không thể chối cãi và có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc xét xử ở bất cứ quốc gia hoặc khu vực nào.

e. Nhật Bản. Nếu bạn đang sống ở (hoặc nếu doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính ở) Nhật Bản và bạn đang sử dụng các phần miễn phí của Dịch vụ (như Bing và MSN), bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Hoa Kỳ. Nếu bạn trả tiền để sử dụng một phần Dịch vụ, bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Đối với các Dịch vụ miễn phí và trả phí, luật pháp của Nhật Bản sẽ chi phối các Điều khoản này và mọi vấn đề phát sinh từ chúng hoặc Dịch vụ. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền chính thức duy nhất và địa điểm xét xử của các Tòa án cấp Quận ở Tokyo đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ.

f. Hàn Quốc. Nếu bạn đang sống ở (hoặc nếu doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính ở) Hàn Quốc và bạn đang sử dụng các phần miễn phí của Dịch vụ (như Bing và MSN), bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Hoa Kỳ. Nếu bạn trả tiền để sử dụng một phần Dịch vụ, bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Đối với các Dịch vụ miễn phí và trả phí, luật pháp của Hàn Quốc sẽ chi phối các Điều khoản này và mọi vấn đề phát sinh từ chúng hoặc Dịch vụ. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền chính thức duy nhất và địa điểm xét xử của các Tòa án Quận Trung tâm Seoul đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ.

g. Đài Loan. Nếu bạn đang sống ở (hoặc nếu doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính ở) Trung Đông hoặc châu Phi và bạn đang sử dụng các phần miễn phí của Dịch vụ (như Bing và MSN), bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Hoa Kỳ. Nếu bạn trả tiền để sử dụng một phần Dịch vụ, bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110. Đối với các Dịch vụ miễn phí và trả phí, luật pháp của Đài Loan sẽ chi phối các Điều khoản này và mọi vấn đề phát sinh từ hoặc có liên quan đến chúng hoặc Dịch vụ. Để biết thêm chi tiết về Microsoft Taiwan Corp., vui lòng xem trang web do Bộ Kinh tế Đài Loan cung cấp. Bạn và chúng tôi không hủy ngang việc chỉ định Tòa án cấp Quận ở Đài Bắc là sự lựa chọn tòa án đầu tiên có thẩm quyền về mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ với phạm vi tối đa được pháp luật của Đài Loan cho phép.

Luật tiêu dùng địa phương của bạn có thể yêu cầu một số luật địa phương để chi phối hoặc cấp quyền giải quyết tranh chấp trong diễn đàn khác bất kể các Điều khoản này. Nếu vậy, lựa chọn áp dụng luật pháp và các điều khoản của diễn đàn trong mục 10 nhiều nhất có thể theo luật tiêu dùng địa phương cho phép.

11. Bảo đảm.

a. MICROSOFT VÀ CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC, NGƯỜI BÁN LẠI, NHÀ PHÂN PHỐI VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG ÁP DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, DIỄN ĐẠT RÕ HOẶC NGỤ Ý, BẢO ĐẢM HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN. BẠN HIỂU RẰNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY LÀ BẠN PHẢI TỰ MÌNH GÁNH CHỊU RỦI RO VÀ CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ NÀY TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”, "CÒN CÓ LỖI" VÀ “CÓ SẴN”. MICROSOFT KHÔNG BẢO ĐẢM SỰ CHÍNH XÁC VÀ KỊP THỜI CỦA CÁC THÔNG TIN SẴN CÓ TỪ CÁC DỊCH VỤ. BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN NHẤT ĐỊNH THEO LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CỦA MÌNH. KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY NHẰM MỤC ĐÍCH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN ĐÓ, NẾU ĐƯỢC ÁP DỤNG. BẠN XÁC NHẬN RẰNG CÁC HỆ THỐNG MÁY VI TÍNH VÀ VIỄN THÔNG KHÔNG PHẢI LÀ CÁC HỆ THỐNG KHÔNG BAO GIỜ BỊ LỖI VÀ ĐÔI KHI PHẢI TẠM DỪNG DO GẶP SỰ CỐ. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG BỊ LỖI HOẶC VIỆC MẤT NỘI DUNG SẼ KHÔNG XẢY RA. NGOÀI RA, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM MỌI KẾT NỐI VỚI HOẶC TRUYỀN TỪ MẠNG MÁY TÍNH.

b. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN CHO PHÉP, CHÚNG TÔI LOẠI TRỪ BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH NGỤ Ý NÀO, BAO GỒM ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA SẢN PHẨM, CHẤT LƯỢNG THỎA MÃN, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, NỖ LỰC HOÀN THIỆN VÀ KHÔNG VI PHẠM.

c. Đối với người tiêu dùng sống ở Úc: Hàng hóa của chúng tôi phải có bảo đảm mà không nằm ngoài quy định của Luật Tiêu dùng Úc. Bạn có quyền thay thế hoặc được hoàn trả đối với lỗi nghiêm trọng và bồi thường cho bất kỳ tổn thất hoặc hư hại nào khác có thể dự báo trước một cách hợp lý. Bạn cũng có quyền nhận hỗ trợ sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa nếu hàng hóa không đạt chất lượng có thể chấp nhận và lỗi không tới mức nghiêm trọng.

d. Đối với người tiêu dùng sinh sống ở New Zealand, bạn có các quyền pháp lý theo Đạo luật Bảo đảm cho Người tiêu dùng New Zealand và không có mục nào trong các Điều khoản này có mục đích tác động đến các quyền đó.

12. Giới hạn Trách nhiệm pháp lý.

a. Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, nếu bạn có bất cứ cơ sở nào để khôi phục thiệt hại (bao gồm vi phạm các Điều khoản này) thì bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục riêng của bạn là để khôi phục các thiệt hại trực tiếp từ Microsoft hoặc bất kỳ đơn vị liên kết, người bán lại, nhà phân phối, nhà cung cấp Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba nào tối đa bằng chi phí hàng tháng của Dịch vụ cho tháng xảy ra vi phạm (hoặc tối đa 10,00 đô la Mỹ nếu Dịch vụ là miễn phí).

b. Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, bạn không thể khôi phục bất kỳ (i) mất mát hoặc thiệt hại do hậu quả; (ii) mất lợi nhuận thực hoặc dự kiến (cho dù trực tiếp hay gián tiếp); (iii) mất thu nhập thực hoặc dự kiến (dù trực tiếp hay gián tiếp); (iv) mất hợp đồng hoặc kinh doanh hoặc các mất mát hay thiệt hại khác bắt nguồn từ việc bạn sử dụng Dịch vụ trong khả năng phi cá nhân; (v) các mất mát hoặc thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên hay mang tính trừng phạt và (vi) trong phạm vi được luật pháp cho phép, các mất mát hoặc thiệt hại trực tiếp vượt quá giới hạn được chỉ định trong mục 12(a) ở trên. Các giới hạn và ngoại trừ này được áp dụng nếu biện pháp khắc phục này không đền bù cho bạn một cách đầy đủ các tổn thất hoặc sai lệch mục đích cơ bản của nó hoặc nếu chúng tôi đã biết hoặc nên biết về khả năng thiệt hại. Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, các giới hạn và ngoại lệ này áp dụng cho bất kỳ điều gì hoặc mọi khiếu nại liên quan đến các Điều khoản này, Dịch vụ hoặc phần mềm liên quan đến Dịch vụ.

c. Microsoft không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này trong phạm vi lỗi hoặc trì hoãn do các trường hợp vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của Microsoft (chẳng hạn như tranh chấp lao động, các thiên tai, hoạt động chiến tranh hoặc kẻ khủng bố, thiệt hại nguy hiểm, tai nạn hoặc tuân thủ với mọi luật hiện hành hoặc lệnh của chính phủ). Microsoft sẽ cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng của mọi sự kiện này và thực hiện các nghĩa vụ không bị ảnh hưởng.

13. Điều khoản dành riêng cho Dịch vụ.

Các điều khoản trước và sau mục 13 thường áp dụng cho tất cả Dịch vụ. Mục này chứa các điều khoản dành riêng cho dịch vụ ngoài các điều khoản chung.

a. Xbox Live, Ứng dụng và Trò chơi của Microsoft Studios.

i. Sử dụng cá nhân và phi thương mại. Xbox Live, Trò chơi dành cho Windows Live và các trò chơi của Microsoft Studios, ứng dụng, dịch vụ và nội dung do Microsoft cung cấp (gọi chung là "Dịch vụ Xbox") chỉ dành cho sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn.

ii. Chia sẻ Thông tin Tài khoản Giới hạn. Là một phần của việc cung cấp Dịch vụ Xbox, chúng tôi cung cấp thông tin liên quan đến gamertag, cách chơi trò chơi, Nội dung mà bạn công khai cùng với hoạt động và việc sử dụng mọi Dịch vụ Xbox để điều hành và cung cấp (a) các Dịch vụ Xbox khác và (b) các trò chơi của bên thứ ba sử dụng Dịch vụ Xbox. Nếu chọn liên kết tài khoản Dịch vụ Microsoft Xbox với tài khoản của mình trên dịch vụ không phải của Microsoft (ví dụ: nhà xuất bản trò chơi cho Dịch vụ và Ứng dụng của Bên thứ ba không phải Microsoft) thì bạn đồng ý rằng: (a) Microsoft có thể chia sẻ thông tin tài khoản giới hạn (bao gồm nhưng không giới hạn đối với gamertag, điểm số của người chơi, điểm số trò chơi, lịch sử trò chơi và danh sách bạn bè), với các bên không phải Microsoft như được nêu trong Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft và (b) nếu được phép theo cài đặt quyền riêng tư của Xbox, bên không phải là Microsoft cũng có thể có quyền truy cập vào Nội dung của Bạn từ thông tin liên lạc trong trò chơi khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình với bên không phải là Microsoft đó. Ngoài ra, nếu được phép theo cài đặt quyền riêng tư của Xbox, Microsoft có thể xuất bản tên, gamertag, ảnh người chơi, khẩu hiệu, hình đại diện và trò chơi mà bạn đã chơi khi trao đổi thông tin liên lạc với mọi người trên danh sách bạn bè Xbox của bạn.

iii. Nội dung của bạn. Là một phần trong việc xây dựng cộng đồng sử dụng Dịch vụ Xbox, bạn cấp cho Microsoft, các đơn vị liên kết cũng như các bên được cấp phép lại quyền sử dụng, sửa đổi, sao chép, phân phối cũng như hiển thị Nội dung của Bạn hoặc tên, gamertag, khẩu hiệu hoặc hình đại diện mà bạn đã đăng cho bất kỳ Dịch vụ Xbox nào miễn phí trên phạm vi toàn cầu.

iv. Người quản lý Trò chơi. Một số trò chơi có thể sử dụng người quản lý hoặc người chủ trò chơi. Người quản lý và người chủ trò chơi không phải là người phát ngôn do Microsoft ủy quyền. Ý kiến của họ không nhất thiết phản ánh ý kiến của Microsoft.

v. Trẻ em trên Xbox. Nếu bạn là trẻ em sử dụng Xbox Live, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể có quyền kiểm soát nhiều khía cạnh của tài khoản của bạn và có thể nhận báo cáo về việc bạn sử dụng Xbox Live.

vi. Loại tiền tệ trong Trò chơi hoặc Hàng hóa Ảo. Dịch vụ có thể bao gồm một loại tiền tệ ảo được trong trò chơi (như vàng, tiền xu hoặc điểm) có thể được mua từ Microsoft bằng các công cụ tiền tệ thực nếu bạn đến "tuổi thành niên" tại nơi bạn sinh sống. Dịch vụ cũng có thể bao gồm các mặt hàng hoặc hàng hóa kỹ thuật số ảo có thể được mua từ Microsoft bằng các công cụ tiền tệ thực hoặc bằng loại tiền tệ trong trò chơi. Loại tiền tệ trong trò chơi và hàng hóa ảo có thể không bao giờ được đổi lại thành các công cụ tiền tệ thực, hàng hóa hoặc mặt hàng khác có giá trị về tiền tệ từ Microsoft hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. Ngoài giấy phép không cấp bổ sung, không thể chuyển nhượng, có thể hủy ngang, cá nhân, bị giới hạn để sử dụng tiền tệ và hàng hóa ảo trong trò chơi chỉ trong Dịch vụ, bạn không có quyền hoặc quyền sở hữu trong hay với bất kỳ tiền tệ hoặc hàng hóa ảo trong trò chơi nào xuất hiện hoặc xuất phát từ Dịch vụ hoặc bất kỳ thuộc tính khác liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ hoặc được lưu trữ trong Dịch vụ. Tại bất cứ thời điểm nào, Microsoft có thể tùy ý điều chỉnh, kiểm soát, sửa đổi và/hoặc loại bỏ tiền tệ và/hoặc hàng hóa ảo trong trò chơi nếu thấy cần thiết.

vii. Bản cập nhật Phần mềm. Với bất kỳ thiết bị nào có thể kết nối với Dịch vụ Xbox, chúng tôi có thể tự động kiểm tra phiên bản phần mềm của bảng điều khiển Xbox hoặc Ứng dụng Xbox của bạn và tải xuống bản cập nhật phần mềm Ứng dụng Xbox hoặc bảng điều khiển Xbox hay thay đổi cấu hình, bao gồm cả những cập nhật hoặc thay đổi ngăn bạn truy cập vào Dịch vụ Xbox, sử dụng các ứng dụng Xbox hoặc trò chơi Xbox trái phép hoặc sử dụng các thiết bị ngoại vi phần cứng trái phép với bảng điều khiển Xbox.

viii. Hết hạn Gamertag. Bạn phải đăng nhập vào Dịch vụ Xbox ít nhất một lần trong khoảng thời gian năm năm, nếu không bạn có thể mất quyền truy cập vào gamertag được liên kết với tài khoản của mình và gamertag đó có thể được cung cấp cho người khác sử dụng.

b. Store. "Store" đề cập đến Dịch vụ cho phép bạn duyệt, tải xuống, mua cũng như xếp hạng và đánh giá ứng dụng (thuật ngữ "ứng dụng" bao gồm trò chơi) và nội dung kỹ thuật số khác. Các Điều khoản này bao gồm việc sử dụng Office Store, Windows Store và Xbox Store. "Office Store" nghĩa là Store dành cho các sản phẩm và ứng dụng Office dành cho Office, SharePoint, Exchange, Access và Project (các phiên bản 2013 hoặc mới hơn). "Windows Store" nghĩa là Store dành cho các thiết bị Windows chẳng hạn như điện thoại, PC và máy tính bảng hoặc bất kỳ trải nghiệm nào khác có thương hiệu Windows Store. "Xbox Store" nghĩa là Store dành cho bảng điều khiển Xbox ONE và Xbox 360 hoặc bất kỳ trải nghiệm nào khác có thương hiệu Xbox Store.

i. Điều khoản Giấy phép. Chúng tôi sẽ xác định nhà xuất bản của mỗi ứng dụng hiện có trong Store thích hợp. Điều khoản Cấp phép Ứng dụng Tiêu chuẩn ("SALT") ở cuối các Điều khoản này là thỏa thuận giữa bạn và nhà xuất bản ứng dụng đặt ra các điều khoản cấp phép áp dụng cho việc sử dụng ứng dụng bạn tải xuống thông qua Windows Store hoặc Xbox Store, trừ khi các điều khoản cấp phép khác được cung cấp cùng với ứng dụng. Mục 5 của các Điều khoản này áp dụng cho bất kỳ Ứng dụng và Dịch vụ của Bên Thứ ba nào nhận được qua Store.

ii. Bản cập nhật. Microsoft sẽ tự động kiểm tra và tải xuống bản cập nhật cho ứng dụng của bạn, ngay cả khi bạn chưa đăng nhập vào Store thích hợp. Bạn có thể thay đổi Store hoặc cài đặt hệ thống của mình nếu bạn không muốn nhận bản cập nhật tự động cho ứng dụng trên Store. Tuy nhiên, nhà phát triển ứng dụng có thể cập nhật một số ứng dụng nhất định của Office Store được lưu trữ trực tuyến toàn bộ hoặc từng phần bất kỳ lúc nào và không yêu cầu quyền cập nhật của bạn.

iii. Xếp hạng và Đánh giá. Nếu bạn xếp hạng hoặc đánh giá ứng dụng trong Store, bạn có thể nhận được email từ Microsoft với nội dung từ nhà xuất bản ứng dụng. Bất kỳ email nào nêu trên đều được gửi từ Microsoft; chúng tôi không chia sẻ địa chỉ email của bạn với nhà xuất bản của ứng dụng bạn tải xuống qua Store.

iv. Cảnh báo về An toàn. Để tránh thương tích, cảm giác khó chịu hoặc mỏi mắt tiềm ẩn, bạn nên định kỳ ngừng sử dụng các trò chơi hoặc các ứng dụng khác, đặc biệt là nếu bạn cảm thấy đau hoặc mệt mỏi khi sử dụng. Nếu bạn thấy khó chịu, hãy ngừng sử dụng. Cảm giác khó chịu có thể bao gồm buồn nôn, cảm giác như say tàu xe, chóng mặt, mất phương hướng, nhức đầu, mệt mỏi, mỏi mắt hoặc khô mắt. Bạn có thể bị phân tâm và không chú ý đến mọi thứ xung quanh khi sử dụng ứng dụng. Tránh các mối nguy hiểm do vấp ngã, cầu thang, trần nhà thấp, các vật dụng dễ vỡ hoặc có giá trị mà có thể bị hỏng. Một phần trăm rất nhỏ người dùng có thể gặp phải cơn tai biến ngập máu khi tiếp xúc với một số hình ảnh trực quan như ánh sáng nhấp nháy hoặc các mẫu có thể xuất hiện trong ứng dụng. Ngay cả khi những người không có tiền sử bị tai biến ngập máu có thể rơi vào tình trạng không chẩn đoán được có thể gây ra các cơn tai biến ngập máu này. Các triệu chứng có thể bao gồm đầu quay cuồng, thay đổi thị lực, co giật, chấn động hoặc rung chân tay, mất định hướng, nhầm lẫn, mất tỉnh táo hoặc rối loạn. Dừng ngay việc sử dụng và thăm khám bác sĩ nếu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong các triệu chứng này hoặc tham khảo bác sĩ trước khi sử dụng ứng dụng nếu bạn đã bị các triệu chứng liên quan đến cơn tai biến ngập máu. Phụ huynh nên giám sát việc sử dụng ứng dụng của con để biết dấu hiệu của các triệu chứng.

c. Các tính năng của Gia đình Microsoft. Phụ huynh và trẻ em có thể sử dụng các tính năng của gia đình Microsoft để xây dựng niềm tin dựa vào hiểu biết chung về hành vi, trang web, ứng dụng, trò chơi, vị trí thực và mức chi tiêu nào là phù hợp cho gia đình họ. Phụ huynh có thể tạo gia đình bằng cách chuyển tới https://account.microsoft.com/family (hoặc bằng cách làm theo hướng dẫn trên thiết bị Windows hoặc bảng điều khiển Xbox) và mời trẻ em hoặc những phụ huynh khác tham gia. Có nhiều tính năng dành cho các thành viên trong Gia đình. Vì vậy, vui lòng xem xét kỹ lưỡng thông tin được cung cấp khi bạn đồng ý tạo hoặc tham gia gia đình. Khi tạo hoặc tham gia gia đình, bạn xác nhận việc sử dụng gia đình theo đúng mục đích của ứng dụng và sẽ không sử dụng trái phép để giành quyền truy cập bất hợp pháp vào thông tin của người khác.

d. Nhắn tin Nhóm. Có nhiều dịch vụ của Microsoft cho phép bạn gửi tin nhắn cho những người khác qua hình thức thoại hoặc SMS ("tin nhắn") và/hoặc cho phép Microsoft cũng như các đơn vị liên kết do Microsoft kiểm soát gửi các tin nhắn như trên cho bạn và cho một hoặc nhiều người dùng khác thay cho bạn. KHI BẠN YÊU CẦU MICROSOFT VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT DO MICROSOFT KIỂM SOÁT GỬI CÁC TIN NHẮN NÊU TRÊN CHO BẠN HOẶC CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC, BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐẢM BẢO VỚI CHÚNG TÔI RẰNG BẠN CŨNG NHƯ CHÍNH CÁ NHÂN BẠN ĐÃ YÊU CẦU CHÚNG TÔI GỬI TIN NHẮN ĐỒNG Ý NHẬN CÁC TIN NHẮN NÀY VÀ BẤT KỲ TIN NHẮN VĂN BẢN QUẢN TRỊ CÓ LIÊN QUAN NÀO KHÁC TỪ MICROSOFT VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT DO MICROSOFT KIỂM SOÁT. "Tin nhắn văn bản quản trị" là các tin nhắn liên quan đến giao dịch định kỳ từ dịch vụ cụ thể của Microsoft, bao gồm nhưng không giới hạn với "tin nhắn chào mừng" hay hướng dẫn về cách dừng nhận tin nhắn. Nếu không còn muốn nhận các tin nhắn này, bạn hoặc các thành viên trong nhóm có thể chọn không nhận thêm tin nhắn từ Microsoft hoặc các đơn vị liên kết do Microsoft kiểm soát bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp. Nếu không muốn nhận các tin nhắn này hoặc không muốn tham gia vào nhóm nữa, bạn đồng ý với tùy chọn không nhận hoặc tham gia theo các hướng dẫn mà các dịch vụ hoặc chương trình áp dụng cung cấp. Nếu có cơ sở cho rằng thành viên trong nhóm không còn muốn nhận các tin nhắn này hoặc không muốn tham gia vào nhóm nữa thì bạn đồng ý với việc xóa họ khỏi nhóm. Bạn cũng xác nhận và đảm bảo với chúng tôi rằng bạn cũng như chính cá nhân bạn đã yêu cầu chúng tôi gửi tin nhắn hiểu rằng mỗi thành viên trong nhóm sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán cước phí tin nhắn bất kỳ theo đánh giá của nhà cung cấp dịch vụ di động của họ, bao gồm bất kỳ phí tin nhắn quốc tế nào có thể áp dụng khi gửi tin nhắn từ các số điện thoại của Hoa Kỳ.

e. Skype và GroupMe.

i. Không Truy cập vào Dịch vụ Khẩn cấp. Không có khác biệt quan trọng giữa dịch vụ điện thoại truyền thống và Skype. Skype không bắt buộc phải cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ Khẩn cấp theo bất kỳ quy tắc địa phương và/hoặc quốc gia, quy định hoặc luật pháp hiện hành nào. Sản phẩm và phần mềm của Skype không nhằm mục đích hỗ trợ hoặc thực hiện cuộc gọi khẩn cấp tới bất kỳ loại bệnh viện, cơ quan thi hành luật, đơn vị chăm sóc y tế hay bất kỳ loại dịch vụ nào khác kết nối người dùng với nhân viên dịch vụ khẩn cấp hoặc điểm trả lời an toàn công cộng ("Dịch vụ Khẩn cấp"). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (i) bạn có trách nhiệm mua dịch vụ không dây (di động) truyền thông hoặc dịch vụ điện thoại dây cố định cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ Khẩn cấp, đồng thời (ii) Skype không phải là giải pháp thay thế cho dịch vụ điện thoại chính.

ii. API hoặc Truyền phát. Nếu bạn muốn sử dụng Skype cùng với bất kỳ chương trình truyền phát nào, bạn phải tuân thủ "Điều khoản dịch vụ Truyền phát" tại http://www.skype.com/go/legal.broadcast. Nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ giao diện chương trình ứng dụng ("API") nào do Skype hiển thị hoặc cung cấp, bạn phải tuân thủ các điều khoản cấp phép hiện hành, có tại www.skype.com/go/legal.

iii. Chính sách Sử dụng Công bằng. Chính sách sử dụng công bằng có thể áp dụng cho việc bạn sử dụng Skype. Vui lòng xem lại các chính sách này được thiết kế nhằm bảo vệ gian lận và lạm dụng đồng thời đặt ra các giới hạn về loại, thời lượng hoặc âm lượng cuộc gọi hoặc tin nhắn mà bạn có thể thực hiện. Các chính sách này được đính kèm trong các Điều khoản này để tham khảo. Bạn có thể tìm thấy các chính sách này tại http://www.skype.com/go/terms.fairusage/.

iv. Dịch vụ bản đồ. Skype chứa các tính năng cho phép bạn gửi thông tin tới hoặc tự vẽ sơ đồ trên bản đồ bằng cách sử dụng dịch vụ bản đồ. Khi sử dụng các tính năng đó, bạn đồng ý với các Điều khoản này và các điều khoản của Google Maps có tại http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html hoặc các điều khoản của Google Maps áp dụng cho quốc gia của bạn.

v. Người dùng Chính phủ. Nếu bạn muốn sử dụng tài khoản doanh nghiệp và/hoặc Người quản lý Skype thay mặt cho Chính phủ Hoa kỳ hoặc cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ, các Điều khoản này không áp dụng cho việc sử dụng đó. Để biết các điều khoản hiện hành và/hoặc thêm thông tin, vui lòng liên hệ usgovusers@skype.net.

vi. Sử dụng Cá nhân/Phi thương mại. Skype được dùng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của bạn. Bạn được phép sử dụng tài khoản Skype cá nhân của mình ở cơ quan cho giao tiếp doanh nghiệp của riêng mình.

vii. Số Skype/Skype To Go. Nếu Skype cung cấp cho bạn Số Skype hoặc số Skype To Go, bạn đồng ý rằng mình không sở hữu số hoặc có quyền duy trì số đó vĩnh viễn. Ở một số quốc gia, số có thể do đối tác Skype thay vì Skype cung cấp cho bạn và bạn có thể cần phải ký kết thỏa thuận riêng với đối tác đó.

viii. Người quản lý Skype. "Tài khoản Quản trị Skype Manager" là tài khoản Skype do bạn tạo và quản lý, có vai trò là quản trị viên cá nhân của nhóm Skype Manager và không phải là tổ chức kinh doanh. Các tài khoản Skype cá nhân có thể được liên kết với nhóm Skype Manager ("Tài khoản được Liên kết"). Bạn có thể chỉ định thêm quản trị viên cho nhóm Skype Manager của mình khi họ chấp nhận các Điều khoản này. Nếu phân bổ Số Skype cho Tài khoản được Liên kết, bạn phải chịu trách nhiệm đối với việc tuân thủ mọi yêu cầu liên quan đến nơi cư trú hoặc vị trí của người dùng Tài khoản được Liên kết của mình. Nếu chọn hủy liên kết Tài khoản được Liên kết khỏi nhóm Skype Manager thì bạn sẽ không thể truy xuất mọi đăng ký đã phân bổ, Số Skype hay Skype Credit cũng như truy cập tài liệu hoặc Nội dung của Bạn bằng tài khoản Skype đã hủy liên kết đó. Bạn đồng ý xử lý mọi thông tin cá nhân của người dùng Tài khoản được Liên kết của mình theo mọi luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

ix. Chi phí Skype. Tất cả giá cho các sản phẩm trả phí của Skype bao gồm thuế hiện hành trừ khi được quy định khác. Các khoản phí có thể phải trả để gọi điện thoại bên ngoài đăng ký bao gồm phí kết nối (được tính phí sau mỗi cuộc gọi) và mức giá mỗi phút được nêu trên www.skype.com/go/allrates. Chi phí cuộc gọi sẽ được trừ vào số dư Tín dụng Skype của bạn. Skype có thể thay đổi mức cước cuộc gọi bất kỳ lúc nào mà không thông báo cho bạn bằng cách đăng thay đổi đó tại www.skype.com/go/allrates. Mức cước mới sẽ áp dụng cho cuộc gọi tiếp theo của bạn sau khi phát hành mức cước mới. Vui lòng kiểm tra mức cước mới nhất trước khi bạn thực hiện cuộc gọi của mình. Số phút cuộc gọi ở dạng phân số và chi phí phân số sẽ được làm tròn lên toàn bộ đơn vị tiếp theo. Ở một số quốc gia, các sản phẩm trả phí của Skype được đối tác địa phương của Skype cung cấp và các điều khoản sử dụng của đối tác sẽ áp dụng cho các giao dịch đó.

x. Tín dụng Skype. Skype không đảm bảo rằng bạn sẽ có thể sử dụng số dư Tín dụng Skype của mình để mua tất cả các sản phẩm trả tiền của Skype. Ngoài trừ nếu bạn ở Nhật Bản, nếu bạn không sử dụng Tín dụng Skype trong khoảng thời gian 180 ngày, Skype sẽ đặt trạng thái không hoạt động cho Tín dụng Skype của bạn. Ngoại trừ trường hợp bạn sinh sống ở Nhật Bản, bạn có thể kích hoạt lại Skype Credit bằng cách truy cập liên kết kích hoạt lại tại http://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Bạn có thể bật tính năng Tự động Tính phí lại khi bạn mua Tín dụng Skype bằng cách chọn hộp thích hợp. Nếu được bật, số dư Tín dụng Skype sẽ bị tính phí lại bằng cùng một tài khoản và phương thức thanh toán đã chọn của bạn mỗi lần số dư tài khoản Skype của bạn dưới ngưỡng do Skype đặt theo từng thời điểm. Nếu bạn đã mua đăng ký bằng phương thức thanh toán không phải là thẻ tín dụng, PayPal hoặc Moneybookers (Skrill) đồng thời bạn đã bật Tự động Tính phí lại, số dư Tín dụng Skype của bạn sẽ bị tính phí bằng số tiền cần thiết để mua đăng ký định kỳ tiếp theo của bạn. Bạn có thể tắt Tự động Tính phí lại bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập và thay đổi cài đặt của mình trong tài khoản Skype.

xi. Phí Tin nhắn Quốc tế. GroupMe hiện sử dụng các số điện thoại của Hoa Kỳ cho mỗi nhóm được tạo. Mỗi tin nhắn văn bản được gửi hoặc nhận từ số GroupMe sẽ được tính là tin nhắn văn bản quốc tế được gửi hoặc nhận từ Hoa Kỳ. Hãy liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết cước phí quốc tế có liên quan.

f. Bing và MSN.

i. Tài liệu về Bing và MSN. Bài viết, văn bản, ảnh, bản đồ, video, trình phát video và tài liệu của bên thứ ba có trên Bing và MSN chỉ dành cho sử dụng cá nhân và phi thương mại. Các hình thức sử dụng khác, bao gồm tải xuống, sao chép hoặc phân phối lại các tài liệu này, chỉ được cho phép theo phạm vi được ủy quyền cụ thể của Microsoft hay chủ bản quyền hoặc được cho phép theo luật bản quyền hiện hành. Microsoft hoặc các chủ bản quyền khác giữ tất cả các quyền đối với tài liệu chưa được cấp một cách rõ ràng bởi Microsoft theo các điều khoản cấp phép, dù theo cách ngụ ý, biện pháp ngăn cản hợp pháp, hoặc các cách khác.

ii. Bản đồ Bing. Bạn không được sử dụng hình ảnh Bird's eye của Hoa Kỳ, Canada, Mexico, New Zealand, Úc hoặc Nhật Bản đối với các hoạt động sử dụng của chính phủ mà không có sự phê duyệt riêng của chúng tôi bằng văn bản.

iii. Bing Places. Khi cung cấp Dữ liệu hoặc Nội dung cho Bing Places, bạn cấp cho Microsoft giấy phép sở hữu trí tuệ toàn cầu và không độc quyền để sử dụng, sao chép, lưu, sửa đổi, tổng hợp, quảng bá, truyền tải, hiển thị hoặc phân phối như một phần của dịch vụ và cấp phép lại những quyền đó cho các bên thứ ba.

g. Cortana. Cortana là Dịch vụ hỗ trợ cá nhân của Microsoft. Cortana chỉ cung cấp thông tin này cho các mục đích lên kế hoạch của bạn và bạn nên đưa ra quyết định của riêng mình khi xem xét và dựa vào thông tin này. Microsoft không đảm bảo tính chính xác, mức độ hoàn chỉnh, độ tin cậy, tính sẵn có hay kịp thời của các suy luận và trải nghiệm cá nhân hóa do Cortana cung cấp. Microsoft không chịu trách nhiệm nếu tính năng quản lý thông tin liên lạc của Cortana gây trở ngại hoặc ngăn bạn xem lại hoặc gửi thông tin liên lạc.

h. Outlook.com. Địa chỉ email Outlook.com (hoặc @msn, @hotmail hoặc @live) mà bạn sử dụng để tạo tài khoản Microsoft của bạn sẽ là duy nhất miễn là hộp thư đến Outlook.com hoặc tài khoản Microsoft của bạn vẫn hoạt động. Trong trường hợp bạn hoặc Microsoft đóng hộp thư đến Outlook.com hoặc tài khoản Microsoft của bạn theo các Điều khoản này, địa chỉ email hoặc tên người dùng có thể bị thu hồi về hệ thống của chúng tôi và được chỉ định cho người dùng khác.

i. Dịch vụ dựa trên Office. Các dịch vụ, ứng dụng hoặc sản phẩm dựa trên người dùng Office (bao gồm Sway và OneNote) là dành cho sử dụng cá nhân và phi thương mại trừ khi bạn có quyền sử dụng thương mại theo thỏa thuận riêng biệt với Microsoft.

j. Dịch vụ Microsoft Health.

i. HealthVault. HealthVault dành cho bạn lưu trữ thông tin liên quan đến sức khỏe cá nhân bạn và thông tin về người khác (chẳng hạn như gia đình bạn) với sự đồng ý của họ. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không được sử dụng tài khoản HealthVault hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc phi cá nhân nào khác. Thông tin trong tài khoản của bạn có thể không phải lúc nào cũng chính xác hoặc cập nhật và có thể chỉ được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xem xét là thông tin. Dịch vụ HealthVault không giữ hồ sơ cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc vì mục đích quản lý y tế hoặc vụ việc khác. Ví dụ: các hồ sơ HealthVault không phải là các bộ hồ sơ được chỉ định theo quy định của Hoa Kỳ. Nếu một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe muốn bao gồm bất kỳ dữ liệu nào được HealthVault cung cấp trong hồ sơ của mình, nhà cung cấp đó phải lưu một bản sao trong hệ thống của họ. Nếu có một người đồng giám hộ hồ sơ trong tài khoản của bạn (vì một trong số các bạn đã mời người khác), bạn xác nhận rằng người đồng giám hộ đó có đủ quyền kiểm soát hồ sơ đó và có thể hủy quyền truy cập hồ sơ của bạn, quản lý quyền truy cập của những người khác vào hồ sơ và xem dữ liệu của hồ sơ bao gồm cách thức và thời gian hồ sơ được sử dụng. Microsoft không hỗ trợ các thông tin đăng nhập không phải của Microsoft (chẳng hạn như Facebook và OpenID), nên bộ phận hỗ trợ khách hàng của HealthVault sẽ không thể trợ giúp với các vấn đề đăng nhập đối với thông tin đăng nhập. Nếu bạn làm tin thông tin đăng nhập hay nếu tài khoản mà bạn đã đóng thông tin đăng nhập, bạn sẽ không thể phục hồi dữ liệu đã lưu trữ. Để giúp duy trì quyền đăng nhập tiếp tục, chúng tôi khuyên bạn sử dụng nhiều thông tin đăng nhập với tài khoản HealthVault của mình. Microsoft không xác nhận hoặc kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho việc hoạt động, hỗ trợ hoặc bảo mật của thông tin đăng nhập không phải của Microsoft mà bạn có thể sử dụng.

ii. Microsoft Health và Microsoft Band. Microsoft Health và Microsoft Band đều không phải là thiết bị y tế và chỉ được dùng cho mục đích luyện tập cũng như rèn luyện sức khỏe. Chúng không được thiết kế hoặc dùng cho mục đích chẩn đoán bệnh hay các tình trạng khác hoặc trong các hoạt động chữa trị, làm giảm nhẹ, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh tật. Trước khi bắt đầu hoặc sửa đổi bất kỳ chương trình nào liên quan đến hoạt động hoặc giấc ngủ bằng cách sử dụng Microsoft Health, hãy hỏi ý kiến bác sĩ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra dựa trên thông tin bạn nhận từ Microsoft.

k. Hàng hóa Kỹ thuật số. Thông qua Microsoft Groove, Phim & TV của Microsoft, Store cùng các dịch vụ trong tương lai và có liên quan khác, Microsoft có thể cho phép bạn nhận, nghe, xem, chơi hoặc đọc (tùy theo từng trường hợp) nhạc, hình ảnh, video, văn bản, sách, trò chơi hoặc các tài liệu khác ("Hàng hóa Kỹ thuật số") mà bạn có thể nhận ở dạng số. Hàng hóa Kỹ thuật số chỉ dành cho mục đích giải trí cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn đồng ý không phân phối lại, truyền phát, trình diễn công khai hoặc hiển thị công khai hay chuyển nhượng bất kỳ bản sao nào của Hàng hóa Kỹ thuật số. Hàng hóa Kỹ thuật số có thể do Microsoft hoặc bên thứ ba sở hữu. Trong mọi trường hợp, bạn hiểu và thừa nhận rằng quyền của bạn đối với Hàng hóa Kỹ thuật số bị giới hạn bởi các Điều khoản này, luật bản quyền và các quy tắc sử dụng có tại http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Bạn đồng ý không tìm cách sửa đổi Hàng hóa Kỹ thuật số bất kỳ mà mình nhận được qua bất kỳ Dịch vụ nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm dành cho mục đích ngụy trang hay thay đổi quyền sở hữu hay nguồn gốc của Hàng hóa Kỹ thuật số. Microsoft hoặc chủ sở hữu của Hàng hóa Kỹ thuật số có thể xóa Hàng hóa Kỹ thuật số khỏi các Dịch vụ theo từng thời điểm mà không cần thông báo.

l. OneDrive.

i. Cấp phát Bộ nhớ. Nếu dung lượng nội dung được lưu trữ trong tài khoản OneDrive của bạn nhiều hơn mức được cung cấp theo các điều khoản áp dụng cho dịch vụ đăng ký OneDrive miễn phí hoặc trả phí và bạn chưa trả lời thông báo sửa tài khoản bằng cách xóa nội dung thừa hoặc chuyển sang gói đăng ký mới với dung lượng bộ nhớ lớn hơn từ Microsoft thì chúng tôi có quyền đóng tài khoản của bạn cũng như xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào Nội dung của Bạn trên OneDrive.

ii. Hiệu suất Dịch vụ. Việc duy trì hiệu suất và tính toàn vẹn cho các dịch vụ của Microsoft tùy thuộc vào các yếu tố như thiết bị, kết nối internet của bạn cũng như nỗ lực của Microsoft, vì vậy, đôi khi, bạn có thể gặp phải các sự cố chậm trễ khi tải lên hoặc đồng bộ nội dung trên OneDrive.

14. Các quy định khác.

Mục này và các mục 1, 9 (về các khoản tiền phải chịu trước khi kết thúc các Điều khoản này), 10, 11, 12, 15 và các điều khoản được áp dụng sau khi các Điều khoản này kết thúc sẽ vẫn tồn tại bất kể sự chấm dứt hoặc hủy bỏ các Điều khoản này. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi có thể nhượng các Điều khoản này, ký hợp đồng phụ các nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này hoặc cấp phép lại các quyền của chúng tôi theo các Điều khoản này, toàn bộ hay từng phần, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn không thể chuyển nhượng các Điều khoản này hoặc chuyển giao bất cứ quyền sử dụng Dịch vụ nào. Đây là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Microsoft về việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Tài liệu này thay thế cho bất kỳ thỏa thuận nào trước đây giữa bạn và Microsoft liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Khi ký kết các Điều khoản này, bạn chưa dựa vào bất kỳ tuyên bố, đại diện, bảo hành, hiểu biết, cam đoan, lời hứa hoặc đảm bảo nào ngoài những nội dung được nêu rõ ràng trong các Điều khoản này. Tất cả các phần của các Điều khoản này được áp dụng trong phạm vi tối đa được luật pháp liên quan cho phép. Nếu tòa án hoặc trọng tài quyết định rằng chúng tôi không thể thực thi một phần của các Điều khoản này như đã được lập, thì chúng tôi có thể thay thế các điều khoản đó bằng các điều khoản tương tự trong phạm vi được phép theo quy định của pháp luật liên quan, nhưng phần còn lại của các Điều khoản này sẽ không thay đổi. Các Điều khoản này được áp dụng riêng cho quyền lợi của bạn và chúng tôi. Các điều khoản này không phục vụ quyền lợi của bất cứ người nào khác, trừ trường hợp đó là những người thừa kế hoặc được ủy nhiệm của Microsoft. Tiêu đề phần chỉ nhằm mục đích tham khảo và không có hiệu lực pháp lý.

15. Khiếu nại phải được gửi trong vòng một năm.

Bất cứ khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ phải được gửi đến tòa án (hoặc trọng tài nếu mục 10(d) được áp dụng) trong vòng một năm kể từ ngày bạn có thể gửi khiếu nại lần đầu tiên, trừ khi pháp luật địa phương của bạn cần một khoảng thời gian dài hơn để gửi đơn khiếu nại. Nếu không khiếu nại trong khoảng thời gian đó, thì việc khiếu nại đó sẽ vĩnh viễn bị từ chối.

16. Luật xuất khẩu.

Bạn phải tuân thủ tất cả quy định và luật xuất khẩu trong nước và quốc tế áp dụng cho phần mềm và/hoặc Dịch vụ, bao gồm các hạn chế về điểm đến, người dùng cuối và mục đích sử dụng cuối. Để biết thêm thông tin về hạn chế địa lý và xuất khẩu, hãy truy cập https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 và http://www.microsoft.com/exporting.

17. Ý tưởng không mong muốn.

Microsoft không xem xét hoặc chấp nhận các đề xuất hoặc ý tưởng không mong muốn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các ý tưởng về sản phẩm mới, công nghệ, quảng bá, tên sản phẩm, phản hồi sản phẩm và cải tiến sản phẩm ("Phản hồi Không mong muốn"). Nếu bạn gửi bất kỳ Phản hồi Không mong muốn tới Microsoft thông qua Dịch vụ hay nói cách khác là bạn thừa nhận và đồng ý rằng Microsoft sẽ không tuân theo bất kỳ nghĩa vụ nào về tính bí mật đối với Phản hồi Không mong muốn.

Thông Báo

Thông báo và quy trình đưa ra khiếu nại về vi phạm sở hữu trí tuệ. Microsoft tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba. Nếu bạn muốn gửi thông báo về vi phạm sở hữu trí tuệ, bao gồm khiếu nại vi phạm bản quyền, vui lòng sử dụng quy trình của chúng tôi để gửi Thông báo về Vi phạm. TẤT CẢ NHỮNG YÊU CẦU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI.

Microsoft sử dụng các quy trình nêu trong Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ, Phần 512 để trả lời những thông báo về vi phạm bản quyền. Trong những trường hợp thích hợp, Microsoft cũng có thể vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng các dịch vụ của Microsoft có hành vi vi phạm nhiều lần.

Thông báo và thủ tục có liên quan đến vấn đề về sở hữu trí tuệ trong phần quảng cáo. Vui lòng xem lại Hướng dẫn về Sở hữu Trí tuệ liên quan đến các vấn đề về sở hữu trí tuệ trên mạng quảng cáo của chúng tôi.

Thông báo bản quyền và thương hiệu. Dịch vụ là bản quyền của © 2016 Microsoft Corporation và/hoặc nhà cung cấp trực thuộc, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Hoa Kỳ. Mọi quyền được bảo lưu. Microsoft và các tên, hình biểu trưng và biểu tượng của tất cả các sản phẩm, phần mềm và dịch vụ của Microsoft có thể là thương hiệu hoặc các thương hiệu đã được đăng ký của Microsoft tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tên của các công ty và sản phẩm thực sự có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng. Bất cứ quyền nào không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này đều được bảo lưu. Phần mềm nhất định được sử dụng ở các máy chủ website của Microsoft có nền tảng một phần dựa trên thành quả của Tập đoàn JPEG Độc lập (Independent JPEG Group). Bản quyền © 1991-1996 Thomas G. Lane. Mọi quyền được bảo lưu. Phần mềm “gnuplot” được dùng trong một số máy chủ trang web nhất định của Microsoft thuộc Bản quyền © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Mọi quyền được bảo lưu.

Thông báo về y tế. Microsoft không đưa ra lời khuyên về thuốc hoặc bất kỳ biện pháp chăm sóc sức khỏe, chẩn đoán hay điều trị nào khác. Luôn tìm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ tiêu chuẩn khác đối với mọi thắc mắc bạn có thể có về điều kiện y tế, chế độ ăn, chương trình thể dục hoặc sức khỏe. Không được bỏ qua lời khuyên về y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn việc tìm lời khuyên đó vì thông tin mà bạn đã truy cập hoặc thông qua Dịch vụ.

Bạn không được sử dụng bất cứ thông tin nào trong Chỉ số Dow JonesSM, dữ liệu về chỉ số hoặc nhãn hiệu Dow Jones liên quan đến việc phát hành, tạo lập, tài trợ, mua bán, tiếp thị hay quảng cáo bất cứ công cụ tài chính hoặc sản phẩm đầu tư nào (ví dụ: các công cụ phái sinh, sản phẩm cấu trúc, quỹ đầu tư, quỹ trao đổi thông mại hoặc các danh mục đầu tư, v.v, trong đó giá cả, suất đầu tư và/hoặc hiệu suất của công cụ tài chính hoặc sản phẩm đầu tư đó là dựa vào, có liên quan đến, hoặc nhằm mục đích tuân theo xu hướng phát triển của các Chỉ số hoặc một chỉ số ăn theo của bất cứ Chỉ số nào) mà không có thỏa thuận riêng bằng văn bản với Dow Jones.

Thông báo tài chính. Microsoft không phải là nhà môi giới/đại lý hoặc nhà tư vấn đầu tư đã đăng ký theo luật chứng khoán của liên bang Hoa Kỳ hoặc các luật chứng khoán của các hệ thống thẩm quyền pháp lý khác và không tư vấn cho các cá nhân về tính khả thi của việc đầu tư, mua hoặc bán chứng khoán hay các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính khác. Không có điều nào được đề cập trong Dịch vụ là một bản chào mời mua bán bất cứ loại chứng khoán nào. Cả Microsoft và những người cấp phép của Microsoft về các báo giá hoặc các dữ liệu về chỉ số chứng khoán đều không phê duyệt hoặc đề xuất bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính cụ thể nào. Không có điều nào trong Dịch vụ là dành cho mục đích tư vấn mang tính chuyên nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn, tư vấn về đầu tư hoặc thuế.

Thông báo về Tiêu chuẩn H.264/AVC. Hình ảnh MPEG-4 và Video VC-1. Phần mềm có thể bao gồm công nghệ mã hóa H.264/AVC, Hình ảnh MPEG-4 và/hoặc VC-1 được MPEG LA, L.L.C cấp phép. Công nghệ này là một định dạng để nén dữ liệu thông tin video. MPEG LA, L.L.C. yêu cầu thông báo này:

SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO GIẤY PHÉP BẢN QUYỀN SÁNG TẠO CỦA BẰNG SÁNG CHẾ H.264/AVC, HÌNH ẢNH MPEG-4 VÀ VC-1 CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ THƯƠNG MẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỂ (A) MÃ HÓA VIDEO THEO TIÊU CHUẨN ("TIÊU CHUẨN VIDEO") VÀ/HOẶC (B) GIẢI MÃ H.264/AVC, HÌNH ẢNH MPEG-4 VÀ VIDEO VC-1 ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG MÃ HÓA CHO MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI VÀ/HOẶC NHẬN ĐƯỢC TỪ NHÀ CUNG CẤP VIDEO ĐƯỢC QUYỀN CUNG CẤP VIDEO ĐÓ. KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP NÀO ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO KHÁC BẤT KỂ SẢN PHẨM ĐÓ CÓ ĐI KÈM VỚI PHẦN MỀM NÀY THEO ĐIỀU KHOẢN RIÊNG HAY KHÔNG. GIẤY PHÉP KHÔNG ĐƯỢC CẤP HOẶC NGỤ Ý CHO PHÉP SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC. BẠN CÓ THỂ LẤY THÊM THÔNG TIN TỪ MPEG LA, L.L.C. XEM TRANG WEB MPEG LA.

Chỉ với mục đích giải thích, thông báo này không giới hạn hoặc nghiêm cấm việc sử dụng phần mềm được cung cấp theo các Điều khoản này cho những mục đích kinh doanh thông thường mang tính cá nhân, không bao gồm (i) việc phân phối lại phần mềm cho bên thứ ba, hoặc (ii) tạo tài liệu bằng công nghệ tương thích TIÊU CHUẨN VIDEO để phân phối cho các bên thứ ba.

ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN

Những điều khoản cấp phép này là thỏa thuận giữa bạn và nhà xuất bản ứng dụng. Xin vui lòng đọc kỹ. Các điều khoản này áp dụng cho ứng dụng phần mềm bạn tải xuống từ Windows Store hoặc Xbox Store bao gồm mọi bản cập nhật hoặc bổ sung cho ứng dụng, trừ trường hợp ứng dụng đi kèm các điều khoản riêng thì các điều khoản riêng này sẽ được áp dụng.

Microsoft sử dụng các quy trình nêu trong Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ, Phần 512 để trả lời những thông báo về vi phạm bản quyền. Trong những trường hợp thích hợp, Microsoft cũng có thể vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng các dịch vụ của Microsoft có hành vi vi phạm nhiều lần.

BẰNG VIỆC TẢI XUỐNG HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HOẶC CỐ THỰC HIỆN BẤT KỲ VIỆC NÀO TRONG CÁC VIỆC NÀY, BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN VÀ KHÔNG ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG.

Nhà xuất bản ứng dụng là chủ thể cấp phép ứng dụng cho bạn như đã chỉ định trong Windows Store hoặc Xbox Store.

Nếu tuân theo các điều khoản cấp phép này, thì bạn có các quyền sau đây.

1. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG QUYỀN HẾT HẠN. Với các ứng dụng bạn tải xuống từ Windows Store: (a) bạn có thể cài đặt và sử dụng ứng dụng trên thiết bị Windows hoặc các thiết bị được liên kết với tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng để truy cập Windows Store; và (b) giới hạn thiết bị cho ứng dụng được hiển thị trong Store hoặc, đối với một số ứng dụng được tải xuống trên bảng điều khiển Xbox, trong Quy tắc Sử dụng của chúng tôi. Đối với các ứng dụng bạn tải xuống từ Xbox Store, bạn có thể cài đặt và sử dụng ứng dụng trên bảng điều khiển Xbox như mô tả trong Quy tắc Sử dụng của chúng tôi. Microsoft giữ quyền sửa đổi Quy tắc Sử dụng của chúng tôi bất cứ lúc nào.

2. CÁC DỊCH VỤ DỰA TRÊN INTERNET.

a. Đồng ý với các dịch vụ không dây hoặc dựa trên Internet. Nếu ứng dụng kết nối với hệ thống máy tính qua Internet, hệ thống này có thể bao gồm qua mạng không dây, việc sử dụng ứng dụng sẽ hoạt động khi bạn đồng ý truyền thông tin thiết bị tiêu chuẩn (bao gồm nhưng không giới hạn đối với thông tin kỹ thuật về thiết bị, phần mềm hệ thống và ứng dụng cùng thiết bị ngoại vi) cho dịch vụ không dây hoặc dựa trên Internet. Nếu các điều khoản khác được cung cấp liên quan tới việc sử dụng dịch vụ được truy cập bằng ứng dụng, các điều khoản đó cũng được áp dụng.

b. Lạm dụng các dịch vụ dựa trên Internet. Bạn không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ dựa trên Internet nào theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại dịch vụ hay bất kỳ người sử dụng nào hoặc mạng không dây nào. Bạn không được sử dụng dịch vụ để cố tìm cách truy cập trái phép vào bất kỳ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hay mạng bằng bất kỳ phương tiện nào.

3. PHẠM VI CẤP PHÉP. Ứng dụng này được cấp phép, không bán. Thỏa thuận này chỉ cung cấp cho bạn một số quyền để sử dụng ứng dụng. Nếu Microsoft vô hiệu khả năng sử dụng ứng dụng trên thiết bị của bạn tuân theo thỏa thuận của bạn với Microsoft, thì mọi quyền cấp phép liên quan đều chấm dứt. Nhà xuất bản ứng dụng bảo lưu mọi quyền khác. Trừ trường hợp luật pháp cho phép bạn có thêm nhiều quyền hơn so với giới hạn này, bạn chỉ có thể sử dụng ứng dụng này theo đúng phạm vi được phép trong thỏa thuận này. Khi thực hiện như vậy, bạn phải tuân thủ các giới hạn về kỹ thuật của ứng dụng là chỉ cho phép bạn sử dụng theo một số cách nhất định. Bạn không được:

a. Vượt quá bất kỳ giới hạn kỹ thuật nào trong ứng dụng.

b. Thiết kế đảo ngược, biên dịch ngược hoặc tách rời ứng dụng, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi được luật pháp cho phép, bất chấp giới hạn này.

c. Tạo nhiều bản sao của ứng dụng hơn chỉ định trong thỏa thuận này hoặc được phép theo luật áp dụng; bất chấp giới hạn này.

d. Xuất bản hoặc cung cấp ứng dụng cho những người khác sao chép.

e. Cho thuê, cho mướn ứng dụng.

f. Chuyển nhượng ứng dụng hoặc thỏa thuận này cho bên thứ ba.

4. TÀI LIỆU. Nếu tài liệu được cung cấp cùng ứng dụng, bạn có thể sao chép và sử dụng tài liệu vì mục đích tham khảo cá nhân.

5. HẠN CHẾ VỀ CÔNG NGHỆ VÀ XUẤT KHẨU. Ứng dụng này có thể thuộc quyền kiểm soát của Hoa Kỳ hoặc công nghệ quốc tế hoặc các luật và quy định về xuất khẩu. Bạn phải tuân thủ tất cả các quy định và luật xuất khẩu trong nước và quốc tế áp dụng cho công nghệ được ứng dụng sử dụng hoặc hỗ trợ. Những luật này bao gồm các giới hạn về nơi đến, người sử dụng cuối và việc sử dụng cuối. Để biết thông tin về các sản phẩm có thương hiệu Microsoft, chuyển tới trang web về xuất khẩu của Microsoft.

6. DỊCH VỤ HỖ TRỢ. Liên hệ với nhà xuất bản ứng dụng để xác định xem dịch vụ hỗ trợ nào có sẵn. Microsoft, nhà sản xuất phần cứng và nhà cung cấp mạng không dây của bạn (trừ khi một trong số họ là nhà xuất bản ứng dụng) không chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho ứng dụng.

7. TOÀN BỘ THỎA THUẬN. Thỏa thuận này, bất kỳ chính sách về quyền riêng tư hiện hành, bất kỳ điều khoản bổ sung nào đi kèm với ứng dụng và các điều khoản về phần bổ sung và cập nhật là toàn bộ thỏa thuận cấp phép giữa bạn và nhà xuất bản ứng dụng về ứng dụng.

8. LUẬT ÁP DỤNG:

a. Hoa Kỳ và Canada. Nếu bạn mua ứng dụng ở Hoa Kỳ hoặc Canada, luật pháp của tiểu bang hoặc tỉnh nơi bạn sinh sống (hoặc nếu doanh nghiệp nơi đặt trụ sở chính của bạn) sẽ chi phối việc giải thích thỏa thuận này và áp dụng cho các khiếu nại về việc vi phạm thỏa thuận và tất cả các khiếu nại khác (bao gồm việc bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự) bất chấp sự xung đột của các quy định pháp luật.

b. Bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. Nếu bạn mua ứng dụng này tại bất kỳ quốc gia nào khác, thì luật của quốc gia đó sẽ được áp dụng.

9. HIỆU LỰC PHÁP LÝ. Thỏa thuận này mô tả một số quyền pháp lý nhất định. Bạn có thể có các quyền khác theo luật của tiểu bang hoặc quốc gia bạn. Thỏa thuận này không thay đổi quyền của bạn theo luật pháp của tiểu bang hoặc quốc gia bạn nếu luật pháp của tiểu bang hoặc quốc gia bạn không cho phép việc này.

10. MIỄN TRỪ BẢO HÀNH. Ứng dụng được cấp phép "nguyên trạng", "có lỗi" và "như hiện có". Bạn tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng ứng dụng. Nhà cung cấp ứng dụng, đại diện cho chính hãng đó, Microsoft (nếu Microsoft không phải là nhà xuất bản ứng dụng), nhà cung cấp dịch vụ mạng không dây của mạng mà ứng dụng này được cung cấp và mỗi chi nhánh trực thuộc tương ứng, nhà cung cấp, đại lý của chúng tôi ("Các bên được Bao gồm") không cung cấp bảo hình, bảo đảm hay điều kiện rõ ràng liên quan đến ứng dụng. Bạn chịu hoàn toàn rủi ro về chất lượng, sự an toàn, sự thoải mái cũng như hiệu suất của ứng dụng. Nếu ứng dụng được chứng nhận là bị lỗi, bạn chịu toàn bộ chi phí cho tất cả việc bảo dưỡng hoặc sửa chữa cần thiết. Bạn có thể có các quyền bổ sung của người tiêu dùng theo luật pháp địa phương mà thỏa thuận này không thể thay đổi. Trong phạm vi được luật pháp địa phương của bạn cho phép, Các bên được Bao gồm loại trừ bất cứ bảo hành hoặc điều kiện ngụ ý nào, bao gồm bảo hành và điều kiện đối với khả năng bán được của sản phẩm, sự phù hợp với mục đích cụ thể, sự an toàn, sự thoải mái và không vi phạm.

11. HẠN CHẾ VÀ LOẠI TRỪ THIỆT HẠI VÀ KHẮC PHỤC. Trong phạm vi luật pháp không ngăn cấm, nếu bạn có bất kỳ cơ sở nào để khôi phục thiệt hại, bạn có thể được nhận bồi thường từ nhà xuất bản ứng dụng chỉ đối với những thiệt hại trực tiếp vượt quá số tiền bạn đã trả cho ứng dụng hoặc 1 đô la Mỹ, bất kể khoản tiền nào lớn hơn. Bạn sẽ không và bỏ qua mọi quyền đòi bồi thường cho bất cứ thiệt hại nào khác, bao gồm các thiệt hại do hậu quả, mất mát lợi nhuận, đặc biệt, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên từ nhà xuất bản ứng dụng. Nếu luật pháp địa phương bạn áp dụng bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện ngay cả khi các điều khoản này không được áp dụng, khoảng thời gian này được giới hạn tới 90 ngày kể từ khi bạn tải xuống ứng dụng.

Giới hạn này được áp dụng với:

- Mọi thứ liên quan đến ứng dụng hoặc dịch vụ có sẵn qua ứng dụng

- Khiếu nại về vi phạm hợp đồng, bảo hành, bảo đảm hay điều kiện; trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sự sơ suất hay vi phạm ngoài hợp đồng khác; vi phạm đạo luật hoặc quy định; việc làm phong phú nội dung không chính đáng; hoặc theo bất kỳ học thuyết nào khác; tất cả trong phạm vi cho phép của luật hiện hành.

Giới hạn cũng được áp dụng nếu:

- Sự đền bù này không bù đắp hoàn toàn các mất mát của bạn

- Nhà xuất bản ứng dụng biết hoặc lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra thiệt hại.

Dịch vụ được Đề cập

Các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ sau được đề cập bởi Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft nhưng có thể không có sẵn ở thị trường của bạn.

Account.microsoft.com
Advertising.microsoft.com
Arrow Launcher
Bản đồ Bing
Bing Bots
Bing Desktop
Bing Input
Bing Reader
Bing Torque
Bing Translator
Bing trong Lớp học
Bing Webmaster
Bing.com
Bing
Bingplaces.com
Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ của Microsoft dành cho Office 365
Citizen Next
Conditional Action Programmer
Cortana skills by Microsoft
Cortana
Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
Dev Center App
Dictate
Điều hướng trên Bing
Docs.com
Du lịch trên MSN
education.minecraft.net
forzamotorsport.net
Gia đình Microsoft
Groove Music Pass
Groove
GroupMe
Hình nền Microsoft
HealthVault
LineBack
Màn hình khóa Sinh động
Màn hình Khóa Tiếp theo
Microsoft Academic
Microsoft Add-Ins for Skype
Microsoft Bots
Microsoft Educator Community
Microsoft Health
Microsoft Pay
Microsoft Translator
Microsoft XiaoIce
MSN Dial Up
MSN Explorer
MSN Premium
MSN.com
Người quản lý Skype
Người tiêu dùng Office 365
Office 365 Home
Office 365 Personal
Office 365 University
Office Store
Office Sway
Office Trực tuyến
Office.com
OneDrive.com
OneDrive
OneNote.com
Outlook.com
Paint 3D
Phần thưởng trên Bing
Phim & TV của Microsoft
Pix Lock
Presentation Translator
Remix 3D
Ruuh
Seeing AI
Send
Skype in the Classroom
Skype Phỏng vấn
Skype Qik
Skype.com
Skype
Spreadsheet Keyboard
Store
Sức khỏe và Thể chất trên MSN
Sway.com
Tài chính trên MSN
Tài khoản Microsoft
Tìm kiếm Thông minh
Thanh công cụ trên Bing
Thể thao trên MSN
Thời tiết trên MSN
Thư viện Ảnh Windows
Thực phẩm và Đồ uống trên MSN
Tin tức trên MSN
to-do.microsoft.com
Tossup
Trình biên dịch
Trình duyệt Bing Wikipedia
Translator for Microsoft Edge
Translator Live
Từ điển trên Bing
Ứng dụng Bản đồ
Ứng dụng Tìm kiếm trên Bing
Ứng dụng Tình trạng Thiết bị
Ứng dụng trên Bing
UrWeather
Video Breakdown
Visio Online
Windows Live Mail
Windows Live Writer
Windows Movie Maker
Windows Store
Xbox Game Pass
Xbox Live Gold
Xbox Live
Xbox Music
Xbox Store
Xbox và Windows Games, các ứng dụng và trang web do Microsoft xuất bản

Ngày cập nhật: 15/09/2016 bởi (Microsoft)