facebook com

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Quản trị Máy chủ

1. Gói dịch vụ Hỗ trợ Cơ bản:

1.1. Mặc định khi bạn sử dụng dịch vụ Cloud Server, Mắt Bão đã cung cấp miễn phí gói Hỗ trợ Cơ bản cho bạn. Với gói Hỗ trợ Cơ bản này, chúng tôi khuyến nghị bạn phải có các kỹ năng cần thiết về quản trị hệ thống trên máy chủ của mình một cách riêng tư, độc lập. Do đó, bạn được cấp tài khoản quản trị cao nhất (root/ Administrator) để toàn quyền quản trị máy chủ của bạn. Mắt Bão không giữ bất kỳ tài khoản nào và cũng không thể can thiệp vào bên trong máy chủ của bạn. Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm về Quản trị máy chủ, bạn nên mua thêm gói Hỗ trợ Cao cấp để Chúng tôi quản trị máy chủ cho bạn an toàn và hoạt động xuyên suốt.

1.2. Bạn được bàn giao quyền quản trị cao nhất (root/ administrator) để chủ động hoàn toàn trong việc quản trị hệ thống máy chủ Cloud Server của mình. Mắt Bão không lưu giữ bất kỳ thông tin tài khoản gì và cũng không thể can thiệp vào bên trong máy chủ của bạn để kiểm tra, thao tác.

1.3. Bạn phải chủ động trong việc cài đặt, tự cấu hình, kiểm soát tài nguyên, bảo mật hệ thống, tự khắc phục tất cả các lỗi bên trong máy chủ của mình.

1.4. Phạm vi hỗ trợ của Mắt Bão cho gói Hỗ trợ Cơ bản:

  • Cài đặt Hệ điều hành và Phần mềm ban đầu miễn phí (vui lòng tham khảo tại đây).
  • Hỗ trợ cho bạn không giới hạn việc kiểm tra hạ tầng, đường truyền, đặt lại mật khẩu tài khoản quản trị (SSH/ Remote Desktop), Reboot máy chủ khi có yêu cầu của bạn.
  • Hướng dẫn thao tác, xử lý và tư vấn kỹ thuật cho bạn.
  • Thực hiện cài đặt lại mới Hệ điều hành (Reload OS) khi bạn yêu cầu có tính phí (vui lòng tham khảo tại đây). Bạn phải chắc chắn hiểu rằng, bạn đã có sao lưu dữ liệu trước đó cho riêng mình để sau khi Reload OS bạn có thể tải lên lại dữ liệu trên máy chủ Cloud Server.

1.5 Gói dịch vụ Hỗ trợ Cơ bản được duy trì trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ Cloud Server.

2. Gói dịch vụ Hỗ trợ Cao cấp:

2.1. Với gói Hỗ trợ Cao cấp, Chúng tôi sẽ thực hiện cài đặt một trong những bảng điều khiển (Control Panel) như Plesk, cPanel, DirectAdmin, VestaCP tuỳ theo lựa chọn của khách hàng. Bạn chỉ được cấp tài khoản cấp đại lý (Reseller) hoặc người dùng cuối (End User) để tải lên (upload) website/ database và cập nhật mã nguồn website của mình từ giao diện của Control Panel. Lưu ý: VestaCP là Control Panel miễn phí.

Lưu ý:

  • VestaCP là Công cụ quản trị (Control Panel) miễn phí.
  • License key của DirectAdmin / Plesk / cPanel có thể được hãng kích hoạt và cung cấp trong vòng 24 giờ (thông thường) và chậm nhất trong 72 giờ.

2.2. Mắt Bão giữ hoàn toàn tài khoản quản trị cao nhất (root/ administrator) để thuận tiện trong việc can thiệp xử lý kịp thời các vấn đề xảy ra bên trong máy chủ (nếu có phát sinh).

2.3. Khi sử dụng gói Hỗ trợ Cao cấp, nếu bạn có yêu cầu di chuyển dữ liệu website, kỹ thuật Chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí di chuyển toàn bộ website cho bạn. Tham khảo chi tiết tại đây.

2.4. Mắt bão hỗ trợ tối ưu và bảo mật hệ thống máy chủ, cập nhật bản vá lỗi thường xuyên cho Hệ điều hành và các phần mềm đang hoạt động trên máy chủ.

2.5. Cài đặt chứng thư số SSL nếu Bạn mua SSL tại Mắt Bão.

2.6. Khoá riêng tư của SSL (Private key) là khoá bảo mật của SSL mà bạn phải nắm giữ, không thể chia sẻ cho bất kỳ ai (kể cả chúng tôi). Trong trường hợp bạn yêu cầu kỹ thuật Chúng tôi cài đặt SSL giúp bạn, bạn cần gửi Private Key để chúng tôi cài đặt. Bạn hiểu và chấp nhận rằng không truy cứu Chúng tôi với bất kỳ trách nhiệm gì liên quan đến các rủi ro về bảo mật SSL và Private Key mà bạn đã cung cấp cho Chúng tôi cái đặt SSL, bao gồm và không giới hạn.

2.7. Kiểm tra định kỳ các lỗi bảo mật trên máy chủ bằng các công cụ tự động hoặc do Mắt Bão thiết kế.

2.8. Can thiệp và xử lý ngay nếu có phát sinh lỗi trên hệ thống của máy chủ (Không xử lý những lỗi liên quan đến mã nguồn, dữ liệu website của khách hàng). Tùy theo mức độ phức tạp của lỗi, Mắt Bão sẽ thông báo cho bạn thời gian dự kiến trước khi thực hiện hoặc sẽ trao đổi, thỏa thuận phương án xử lý kỹ thuật với bạn.

2.9. Triển khai các biện pháp ngăn chặn và giảm thiểu DDOS.

2.10. Giám sát tài nguyên sử dụng và tình hình hoạt động của máy chủ 24/7 qua hệ thống chuyên dụng của Mắt Bão.

2.11. Giám sát hệ thống máy chủ và website cho bạn 24/7/365.

2.12. Hướng dẫn thao tác, xử lý và tư vấn kỹ thuật cho bạn.

2.13. Thực hiện cài đặt lại mới Hệ điều hành (Reload OS) hoàn toàn miễn phí khi bạn yêu cầu. Bạn phải chắc chắn hiểu rằng, bạn đã có sao lưu dữ liệu trước đó cho riêng mình để sau khi Reload OS bạn có thể tải lên lại dữ liệu trên máy chủ Cloud Server.

2.14. Gói dịch vụ Hỗ trợ Cao cấp phải được đăng ký và duy trì tối thiểu 3 tháng sử dụng và sẽ hết hạn cùng với thời hạn của dịch vụ Cloud Server.

2.15.Nếu Bạn chấm dứt và không duy trì sử dụng gói Hỗ trợ Cao cấp nữa, Chúng tôi có thể sẽ gỡ bỏ một số phần mềm và các tính năng đã được cài đặt trên máy chủ nhằm tối ưu cho gói Hỗ trợ Cao cấp trước đó, sau đó bàn giao lại máy chủ cho bạn tự quản trị.

Ngày cập nhật: 18/09/2017