facebook com

Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Linux Backup Pro

Mắt Bão cung cấp dịch vụ Linux Backup Pro dựa trên một sản phẩm thương mại của JetApps (www.jetapps.com), dưới hình thức một công cụ bổ sung cho khách hàng để sao lưu dữ liệu trên máy chủ cPanel, sử dụng các gói dịch vụ Cloud Linux Hosting, Cloud WordPress Hosting và Email Pro. Các tính năng được cung cấp như sẵn có của sản phẩm, căn cứ vào số phiên bản (version) đang được cài đặt trên máy chủ của Mắt Bão.

Công cụ Linux Backup Pro chuyển dữ liệu trực tiếp lên hệ thống lưu trữ được cung cấp bởi RSync.Net, Mắt Bão không lưu bản sao trên máy chủ của Mắt Bão, cũng như không can thiệp vào quá trình gởi nhận dữ liệu giữa công cụ Linux Backup Pro và RSync.Net.

Khi sử dụng dịch vụ này, bạn hiểu và đồng ý các điều khoản sau:

1.   Dữ liệu chuyển đi được truyền qua mạng Internet, thời gian sao lưu hay khôi phục phụ thuộc vào dung lượng cần sao lưu và điều kiện đường truyền từ máy chủ đến RSync.Net. Vì vậy, các bản sao lưu có thể bắt đầu hoặc hoàn tất trễ hơn lịch hẹn được cài đặt, thời gian sao lưu hay khôi phục có thể kéo dài hoặc việc sao lưu hay khôi phục có thể thất bại nếu đường truyền quá chậm hoặc dung lượng dữ liệu vượt quá khả năng truyền tải qua Internet trong thời gian 120 phút.

2.   Mắt Bão giữ quyền cấu hình loại trừ một số dạng tập tin và dữ liệu ra khỏi tiến trình sao lưu:

  • Tập tin tạm (.tmp, tập tin session của PHP, thư mục /temp)
  • Tập tin có dung lượng lớn hơn 100 Megabytes
  • Tập tin được tạo ra bởi công cụ sao lưu của cPanel hay bất kỳ một phần mềm sao lưu nào khác.
  • Dữ liệu Email kèm theo dịch vụ Cloud Hosting

3.   Tiến trình sao lưu bị ngừng trong các trường hợp:

  • Thư mục chứa website cần sao lưu vượt quá số inodes quy định
  • Không gian lưu trữ của dịch vụ cần sao lưu còn trống ít hơn 20% tổng dung lượng gói dịch vụ

4.   Mắt Bão không chịu trách nhiệm về thất toán, tính toàn vẹn dữ liệu thông qua công cụ Linux Backup Pro, cũng như lưu trữ trên RSync.Net. Bạn chịu trách nhiệm kiểm thử dữ liệu đã sao lưu bằng cách tải về các phiên bản đã sao lưu hoàn tất. Chúng tôi khuyến khích bạn tải về bản sao lưu thường xuyên để tránh các sai sót xảy ra đối với công cụ Linux Backup Pro hay RSync.Net.

5.   Việc di chuyển dịch vụ, website/database qua máy chủ khác sẽ làm các bản lưu bị xóa hoàn toàn và quá trình sao lưu phải tái lập lại từ đầu. Bạn hiểu rằng trong tình huống này, bạn sẽ không có bất kỳ bản lưu nào cho đến khi việc sao lưu được tái lập hoàn tất vào chu kỳ kế tiếp.

6.   Dịch vụ Linux Backup Pro được đăng ký tối thiểu 3 tháng và hết hiệu lực nếu dịch vụ chính hết hạn.

Ngày cập nhật: 05/12/2017