facebook com

Từ 10/10/2015 VNNIC chính thức áp dụng quy định mới về vòng đời tên miền .VN

12/10/2015

Theo quy định mới của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), tên miền.VN sẽ có thời gian gia hạn là 5 ngày và tạm ngưng hoạt động là 30 ngày. Ngoài ra, thời gian xử lý thu hồi tên miền sẽ có từ 11 đến 20 ngày. Đây là 3 điểm thay đổi khác biệt đáng lưu ý của quy định mới về vòng đời tên miền.VN

Từ 10/10/2015 VNNIC chính thức áp dụng quy định mới về vòng đời tên miền .VN
Vòng đời của tên miền.VN bao lâu nay

Từ 10/10/2015 VNNIC chính thức áp dụng quy định mới về vòng đời tên miền .VN
Còn đây là vòng đời của tên miền.VN vừa được VNNIC quy định với 3 điểm thay đổi, và sẽ chính thức áp dụng từ 10/10/2015
Bài Hay Đừng Ngại Like Ngay!