facebook com

Các tiêu chí theo hạng thẻ

Số lượng dịch vụ đang Active

Doanh số hằng năm* Doanh số cộng dồn này hết năm (hết ngày 31/12) sẽ reset về 0 VNĐ.

Thâm niên dịch vụ** Thâm niên là tổng thời gian 1 dịch vụ đã dùng và duy trì ở Mắt Bão

Ưu đãitích lũy khuyến mãi

Diamond

>50 dịch vụ

>80 triệu VNĐ

-

2.5%

platinum

>30 dịch vụ

>50 triệu VNĐ

>15 năm

2%

Gold

>20 dịch vụ

>30 triệu VNĐ

>10 năm

1.5%

Silver

≥ 5 dịch vụ

≥ 20 triệu VNĐ

≥ 5 năm

1%

Standard

< 5 dịch vụ

< 20 triệu VNĐ

< 5 năm

0.5%

Lưu ý

Tùy vào hạng thẻ thành viên, Quý Khách sẽ được tặng tiền khuyến mãi (Cashback) theo tỉ lệ tương đương như bên trên vào tài khoản id.matbao.net. VD: Với hạng thẻ thành viên là Platinum, khi Quý khách có đơn hàng với doanh số là 1.000.000 vnd (Trước VAT) thì Quý khách sẽ tích được 20.000 vnđ vào tài khoản khuyến mãi trên trang id.matbao.net.

Tiền Cashback này Quý khách được dùng để đăng ký hay gia hạn các dịch vụ trực tiếp tại trang id.matbao.net. Không áp dụng cho dịch vụ có tên miền .VN. Rút nộp tiền vào tài khoản chính trên ID cũng sẽ được cộng/ trừ tiền cashback tương đương.  Do vậy các đơn hàng được thanh toán từ nguồn tiền đã nộp vào ID sẽ không nhận thêm cashback một lần nữa.

Chương trình không áp dụng cho Khách hàng là đại lý. Tiền khuyến mãi này không được quy đổi sang tiền mặt. Không được phép rút ra hay chuyển đổi giữa các ID. Giá trị tiền khuyến mãi được dùng trong mỗi đơn hàng phải là bội số của 10.000 (vnđ)

Có 3 tiêu chí chung, và 14 tiêu chí nhỏ. Trong 14 tiêu chí nhỏ này nếu Quý khách đạt tiêu chí nào thì sẽ được đánh xếp hạng tương đương. Ưu tiên lấy tiêu chí đạt được cao nhất để lưu hạng. Tích lũy tiền khuyến mãi theo hạng thẻ trước khi xếp hạng thẻ theo doanh số.

Tăng hạng thẻ: Hạng thẻ thành viên sẽ thay đổi tăng liên tục dựa vào các mức tiêu chí mà Khách hàng đạt trong năm.

Giảm hạng thẻ: Hết 1 năm tức tại thời điểm vào ngày 01/01 hàng năm hệ thống sẽ xem tiêu chí mà Quý khách đạt để xét lại hạng thẻ Khách hàng.

Chương trình hạng thẻ thành viên đang trong giai đoạn thử nghiệm và mọi quyết định cuối cùng thuộc về Mắt Bão.
Cần tư vấn thêm, Quý khách vui lòng liên hệ tại đây:
Tel: +84 (028) 36229999 (HCM) +84 (024) 35123456 (HN)