facebook com
ƯU ĐÃI TÊN MIỀN HOT
icon Chỉ 69k/năm đầu Giảm 250k Đã sử dụng: 80% Đăng ký
icon Chỉ 210k/năm đầu Giảm 149k Đã sử dụng: 86% Đăng ký
icon Chỉ 350k/năm đầu Giảm 200k Đã sử dụng: 80% Đăng ký
icon Chỉ 450k/năm đầu Giảm 200k Đã sử dụng: 71% Đăng ký
TÊN MIỀN
Giảm 310kicon DM TÊN MIÊN .NET Chỉ từ 69.000 đ/năm đầu Từ 379.000 đ/năm Đặt mua
Giảm 250kicon DM TÊN MIÊN .XYZ Chỉ từ 25.000 đ/năm đầu Từ 319.000 đ/năm Đặt mua
Giảm 149kicon DM TÊN MIÊN .COM Chỉ từ 210.000 đ/năm đầu Từ 359.000 đ/năm Đặt mua
Giảm 200kicon DM TÊN MIÊN .VN Chỉ từ 450.000 đ/năm đầu Từ 650.000 đ/năm Đặt mua
Giảm 200kicon DM TÊN MIÊN .COM.VN Chỉ từ 350.000 đ/năm đầu Từ 550.000 đ/năm Đặt mua
Giảm 46%icon DM TÊN MIÊN .INFO.VN Chỉ từ 60.000 đ/năm đầu Từ 110.000 đ/năm Đặt mua
Giảm 40%icon DM TÊN MIÊN .IO.VN Chỉ từ 30.000 đ/năm đầu Từ 50.000 đ/năm Đặt mua
WORDPRESS
Giảm 50%icon DM WP-ECONOMY Chỉ từ 34.500 đ/tháng Từ 69.000 đ/tháng Đặt mua
Giảm 50%icon DM WP-ESSENTIAL Chỉ từ 49.000 đ/tháng Từ 99.000 đ/tháng Đặt mua
Giảm 50%icon DM WP-SHOP Chỉ từ 99.500 đ/tháng Từ 199.000 đ/tháng Đặt mua
Giảm 50%icon DM WP-BUSINESS Chỉ từ 149.500 đ/tháng Từ 299.000 đ/tháng Đặt mua
EMAIL
Giảm 50%icon DM EMAIL PRO 2 Chỉ từ 34.500 đ/tháng Từ 69.000 đ/tháng Đặt mua
Giảm 50%icon DM EMAIL PRO 3 Chỉ từ 59.500 đ/tháng Từ 119.000 đ/tháng Đặt mua
Giảm 50%icon DM EMAIL PRO 4 Chỉ từ 99.500 đ/tháng Từ 199.000 đ/tháng Đặt mua
Giảm 50%icon DM EMAIL PRO 5 Chỉ từ 199.500 đ/tháng Từ 399.000 đ/tháng Đặt mua
Giảm 50%icon DM EMAIL PRO X Chỉ từ 299.500 đ/tháng Từ 599.000 đ/tháng Đặt mua
CLOUD HOSTING
Giảm 50%icon DM CƠ BẢN (BASIC) Chỉ từ 24.500 đ/tháng Từ 49.000 đ/tháng Đặt mua
Giảm 50%icon DM TIẾT KIỆM (ECONOMY) Chỉ từ 39.500 đ/tháng Từ 79.000 đ/tháng Đặt mua
Giảm 50%icon DM THIẾT YẾU (ESSENTIAL) Chỉ từ 49.500 đ/tháng Từ 99.000 đ/tháng Đặt mua
Giảm 50%icon DM CỬA HÀNG (SHOP) Chỉ từ 74.500 đ/tháng Từ 149.000 đ/tháng Đặt mua
Giảm 50%icon DM DOANH NGHIỆP (BUSINESS) Chỉ từ 134.500 đ/tháng Từ 269.000 đ/tháng Đặt mua
MẮT BÃO WORKSPACE
Giảm 30%icon DM STANDARD Chỉ từ 23.730 đ/tháng Từ 33.900 đ/tháng Đặt mua
Giảm 30%icon DM PLUS Chỉ từ 28.630 đ/tháng Từ 40.900 đ/tháng Đặt mua
Giảm 30%icon DM ADVANCE Chỉ từ 55.930 đ/tháng Từ 79.900 đ/tháng Đặt mua
CHỨNG CHỈ SSL
Giảm 10%icon DM SINGLE SSL-OV Chỉ từ 1.521.000 đ/năm Từ 1.690.000 đ/năm Đặt mua
Giảm 10%icon DM MULTI SSL-OV Chỉ từ 5.571.000 đ/năm Từ 6.190.000 đ/năm Đặt mua
Giảm 10%icon DM WILDCARD SLL-OV Chỉ từ 4.671.000 đ/năm Từ 5.190.000 đ/năm Đặt mua
Giảm 10%icon DM SINGLE SSL-EV Chỉ từ 3.591.000 đ/năm Từ 3.990.000 đ/năm Đặt mua
Giảm 10%icon DM MULTI SSL-EV Chỉ từ 7.191.000 đ/năm Từ 7.990.000 đ/năm Đặt mua
ƯU ĐÃI HẤP DẪN KHÁC
Giảm 25%icon DM CLOUD SERVER Chỉ từ 194.250 đ/tháng Từ 259.000 đ/tháng Đặt mua
Giảm 30%icon DM WORDPRESS ECOM Chỉ từ 279.300 đ/tháng Từ 399.000 đ/tháng Đặt mua
Ưu đãiicon DM MICROSOFT 365 Chỉ từ 75.000 đ/tháng Từ 149.000 đ/tháng Đặt mua
Ưu đãiicon DM GOOGLE WORKSPACE Chỉ từ 75.000 đ/tháng Từ 149.000 đ/tháng Đặt mua
Giảm 30%icon DM MÁY CHỦ KẾ TOÁN Chỉ từ 1.105.300 đ/tháng Từ 1.579.000 đ/tháng Đặt mua
Thể lệ chương trình Ưu đãi bát ngát - Tắm mát mùa hè
 • Chương trình không áp dụng cho khách hàng đại lý;
 • Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết số lượng;
 • Trong thời gian diễn ra chương trình, giá sản phẩm sẽ được cài đặt về đúng giá khuyến mãi, khách hàng chỉ cần bỏ sản phẩm vào giỏ hàng, hệ thống sẽ tự động áp mã giảm giá;
 • Chương trình áp dụng gói đăng ký từ 1 năm trở lên;
 • Mỗi ưu đãi chỉ áp dụng cho 1 dịch vụ đầu tiên cùng loại trong đơn hàng;
 • Chương trình chỉ áp dụng cho Email Pro 2, Email Pro 3, Email Pro 4, Email Pro 5, Email Pro X;
 • Chương trình chỉ áp dụng WordPress Hosting v4 - Economy, WordPress Hosting v4 - Essential, WordPress Hosting v4 - Shop, WordPress Hosting v4 - Business;
 • Chương trình chỉ áp dụng cho Cloud Server 1, Cloud Server 2, Cloud Server 3, Cloud Server 4, Cloud Server 5, Cloud Server 6;
 • Mỗi đơn hàng chỉ được đăng ký 1 dịch vụ trong chương trình, nếu khách hàng muốn đăng ký nhiều dịch vụ trong chương trình thì phải tách thành nhiều đơn hàng khác nhau;
 • Trong trường hợp, giỏ hàng có trên 2 dịch vụ đang được hưởng ưu đãi của chương trình thì hệ thống sẽ chỉ mặc định về giá hưởng ưu đãi của chương trình cho sản phẩm cuối cùng được thêm vào giỏ hàng;
 • Trong các trường hợp khác mọi quyết định của Mắt Bão là quyết định cuối cùng.